Τομέας Υγείας: (CoViD-19) Επίκαιρη τοποθέτηση για την πανδημία της νόσου από τον κορωνοϊό-19

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
27 Ιούλ, 2020

1. Ο κορωνοϊός είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, οι χειρισμοί διατήρησης της πολιτικής τάξης που παραβιάζουν τα συνταγματικά δικαιώματα ή/και τη λογική ή σπαταλούν πολύτιμους δημόσιους πόρους είναι ένα δεύτερο πρόβλημα.

2. Η θνητότητα της πανδημίας CoViD-19 ουσιαστικά είναι ανάλογη της χωρητικότητας του συστήματος υγείας. Η θνητότητα θα ήταν πολύ μικρότερη από την καταγεγραμμένη σε άλλες χώρες, σε σύστημα υγείας ισχυρής δυναμικότητας αναφορικά με τα κρεβάτια, τον τεχνικό εξοπλισμό και πολύ περισσότερο τη στελέχωση από γιατρούς, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό, κάτι που δυστυχώς με την ευθύνη της παρούσας και των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν διαθέτουμε. Έτσι, σε περίπτωση κατάρρευσης του συστήματος, στα ποσοστά της άμεσης θνητότητας θα προστεθούν και αυτά της παράπλευρης, από κάθε άλλο αίτιο που σήμερα η ιατρική αποσοβεί.

3. Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες και κενά στην επιστημονική γνώση επί αυτού του πολυπαραγοντικού προβλήματος, που μέχρι και σήμερα καθιστούν τα συμπεράσματα, τις προβλέψεις, τις συγκρίσεις ή τις θριαμβολογίες επισφαλείς.

4. Σε κάθε περίπτωση, η νίκη επί του κορωνοϊού δεν πρέπει να συνοδευτεί από σοβαρότερες ήττες σε άλλα πεδία. Οι πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να κάνουν σαφή διάκριση των ορίων πέραν των οποίων δεν μπορεί να επεκταθούν χωρίς τη ρητή λαϊκή συναίνεση. Όρια συνταγματικότητας και ατομικών ανθρώπινων δικαιωμάτων τίθενται από τη μια πλευρά, ενώ από την άλλη τίθενται όρια ανθρωπισμού και αποφυγής διακρίσεων οποιασδήποτε μορφής ως προς τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη νοσηλεία κάθε ανθρώπου που αρρωσταίνει στην ελληνική επικράτεια.

5. Ο αρχικός αιφνιδιασμός δικαιολογούσε τα αυστηρά μέτρα καθολικής αποστασιοποίησης της Άνοιξης του 2020, ωστόσο η οποιαδήποτε περαιτέρω καταφυγή σε αυτή την επιλογή αυτόματα θα τεκμηριώσει αποτυχία της κυβέρνησης στην ταυτόχρονη προστασία της υγείας και των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών της.

6. Ο συνεχής διάλογος με την κοινωνία προς την επίτευξη συναίνεσης και όχι απλής συμμόρφωσης, διάλογος που δεν έγινε ούτε γίνεται, είναι θεμελιώδους σημασίας.

7. Η παρούσα σημαντικού βαθμού αδιαφάνεια στην ενημέρωση, με τη διαβάθμιση των πληροφοριών που αφορούν τα κρούσματα και τις προθέσεις, απορρίπτεται τόσο ως βασικό εργαλείο δικτατορικών καθεστώτων όσο και ως επικίνδυνη έναντι της περαιτέρω διασποράς της πανδημίας. Ο τρόμος και η άγνοια δημιουργούν σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας σε παιχνίδια επιτηδείων.

8. Προκρίνεται η άμεση ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. Πέντε μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας, η παρέμβαση εξακολουθεί να περιορίζεται ουσιαστικά σε προφορικές εξαγγελίες ως προς την δραματική υποστελέχωση ως αποτέλεσμα των μνημονιακών δεσμεύσεων. Για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες έστω και με το πλέον αισιόδοξο πανδημικό σενάριο, θα πρέπει όχι απλώς να καλυφθούν τα κενά, αλλά προσωρινά να πολλαπλασιαστεί η ισχύς του Ε.Σ.Υ.

9. Επιβάλλεται η απάλειψη του κέρδους από την κάλυψη αναγκών που αφορούν την πανδημία. Η σχέση και η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι αναγκαία και αυτονόητη, αλλά μόνο αν αναστραφεί η κατεύθυνσή της. Κάτι που σημαίνει την άρνηση στην παραχώρηση των φιλέτων και των τομέων σίγουρου κέρδους προς τον ιδιωτικό τομέα, παράλληλα με εντατική χρήση των προσωρινά αναγκαίων ιδιωτικών πόρων με όρους έντιμων και ρεαλιστικών κινήτρων και αντικινήτρων. Η συνεργασία με τέτοιους όρους θα μπορούσε να επεκταθεί ακόμη και στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής προϊόντων που χρειάζεται η οικονομία της πανδημίας, δηλαδή αντιδραστήρια, φάρμακα, υλικά προστασίας, ψηφιακή τεχνολογία κλπ.

10. Ο τουρισμός οφείλει να λειτουργεί προς όφελος της χώρας όχι μόνο με τα στενά οικονομικά αλλά και τα ευρύτερα κοινωνικά κριτήρια, που επίσης μεταφράζονται τελικά σε οικονομικό κόστος. Προτείνεται η υποχρεωτική υποβολή σε μοριακή εξέταση (PCR) όλων ανεξαιρέτως των επισκεπτών που προέρχονται από χώρες στις οποίες καταγράφεται μεγαλύτερη ενεργός διασπορά του κορωνοϊού από αυτή της χώρας μας. Επίσης, τα κίνητρα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού που έχουν ληφθεί είναι εξίσου ανεπαρκή με τις όποιες φορολογικές και χρηματοδοτικές πρόνοιες, καθώς δεν καλύπτουν το βασικό ζητούμενο, που είναι ο μετριασμός της ανεργίας και η βιωσιμότητα των μικρών επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο