Πολιτική Γραμματεία

Η ΠΓ είναι το εκτελεστικό όργανο που υλοποιεί τις αποφάσεις της ΚΕ μεταξύ των συνεδριάσεών της. Αντιμετωπίζει τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις προβάλλοντας και υποστηρίζοντας  τις θέσεις του Κόμματος και τις αποφάσεις της ΚΕ. Παρακολουθεί, καταθέτει απολογισμό και συντονίζει τη δράση της ΚΟ, της ΟΕΣΚΕ, της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού (ΠΟΣΧΕΔ), της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, και του Οικονομικού Διευθυντή – οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν ex officio (χωρίς ψήφο) σε συνεδρίες της ΠΓ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές τους.

  • Η ΠΓ εκλέγεται από την ΚΕ, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 του καταστατικού. Στην ΠΓ συμμετέχουν ο Γραμματέας και ο Συντονιστής της ΚΕ. Τα εκλεγόμενα μέλη της δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 9 και περισσότερα από 19. Ακόμα δύο μέλη της κληρώνονται από τα μέλη της ΚΕ με τρόπο που ορίζει το Κεφάλαιο 6 του καταστατικού.
  • Η ΠΓ συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον μια φορά την εβδομάδα με πρόεδρο τον Συντονιστή της ΚΕ.
  • Ο Γραμματέας παρεμβαίνει κατά προτεραιότητα όποτε το επιθυμεί.

Μέλη της Πολιτικής Γραμματείας:

Αλεξάκη Λίτσα
Βασιλακόπουλος Θοδωρής
Βελισσαρίου Σίσσυ
Γιαννουλάκη Αθηνά
Δεληγιάννη Ελένη
Κακαρέτσα Ελένη
Λουλούδης Ηλίας
Λυμπεράτος Γεράσιμος
Μπαράκας Αθανάσιος
Ντάσκας Κώστας
Σμυρλής Αλέξης
Σόφτση Μαρία
Στράτου Σοφία

Επικοινωνία: [email protected]