Πολιτική Γραμματεία

Η Πολιτική Γραμματεία είναι υποσύνολο της Πολιτικής Επιτροπής με αρμοδιότητα την καθημερινή εφαρμογή των αποφάσεων της Πολιτικής Επιτροπής καθώς και την εκπροσώπηση του ΜέΡΑ25.

Η Πολιτική Γραμματεία αποτελείται από οκτώ μέλη. Η πρώτη, «Ιδρυτική» Πολιτική Γραμματεία διορίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο του DiEM25 Ελλάδα. Μετά την ίδρυση του ΜέΡΑ25, και εντός διετίας, η Πολιτική Επιτροπή εκλέγεται, από την Πολιτική Επιτροπή, με διετή θητεία.