Τροπολογίες & Προτάσεις Νόμου

17.09.2020 Τροπολογία – Αλλαγή στη σειρά εξέτασης φακέλων αδειοδότησης από την Ε.Ε.Α

17.09.2020 Τροπολογία – Αναδιάρθρωση Β’ Κατηγορίας Ποδοσφαίρου

28.07.2020 Τροπολογία – Προκήρυξη ΑΣΕΠ

22.06.2020 Πρόταση Νόμου για την Προστασία των Πολιτών απο τις Επιπτώσεις της Εντεινόμενης Οικονομικής Κρίσης

20.05.2020 Τροπολογία ΕΣΔΙ

20.05.2020 Τροπολογία_Υπουργείο Δικαιοσύνης

09.04.2020_ΠΝΠ_Βαρέα και Ανθυγιεινά ΕΣΥ

09.04.2020_ΠΝΠ_Διανομείς

09.04.2020_ΠΝΠ_Επίδομα Εργαζόμενοι σούπερ μάρκετ

02.04.2020 Τροπολογία Ηρακλής Πρώτη Κατοικία

26.02.2020 Τροπολογία – Εθνική Σύνταξη για τους αλλοδαπούς Ομογενείς

26.02.2020 Τροπολογία – Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

20.01.2020 Πρόταση Εκλογικού Νόμου – Διατάξεις σχετικά με την εκλογή βουλευτών και το εκλογικό σύστημα

28.11.2019 Τροπολογία – Μείωση Συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

13.11.2019 Τροπολογία – Κατάργηση του Τρομονόμου

01.10.2019 Πρόταση Νόμου – Ψήφος αποδήμων

09.09.2019 Τροπολογία – Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας «Μάτι Ξανά»

09.09.2019 Τροπολογία – Πρόβλεψη συνοπτικών διαγωνισμών για κάθε ενδεχόμενη ανάθεση που προκύπτει από το Σχέδιο Νόμου

06.08.2019 Τροπολογία Αντιμετώπιση των συνεπειών της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην αγορά ακινήτων

29.07.2019 Τροπολογία – Εξορθολογισμός υπολογισμού του Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

29.07. 2019 Τροπολογία – Κατάργηση προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και κατάργηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων