Τομείς

Αγροτικής Ανάπτυξης | [email protected] | Facebook

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια, τη δασοκομία και τον αγροδιατροφικό κλάδο, με έμφαση στη συνεταιριστική οργάνωση, την εξυγίανση των αγορών, τη στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου και του εισοδήματός τους καθώς και τις αειφόρες πρακτικές.

Αθλητισμού | [email protected]

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές για την εξυγίανση και την πρόοδο του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού , την ανάπτυξη του λαϊκού αθλητισμού καθώς και την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων στο δικαίωμα της άθλησης.

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Μεταναστευτικής Πολιτικής | [email protected]

Ο τομέας επεξεργάζεται κατά κύριο λόγο πολιτικές για τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών, των ατόμων με αναπηρία, των μειονοτήτων, των κρατουμένων, των αντιρρησιών συνείδησης, των εργαζομένων στο σεξ καθώς και για ζητήματα Καταστολής και Κρατικής Βίας.

Βιομηχανίας και Μεταποίησης | [email protected]

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση με κύριους στόχους τον εκσυγχρονισμό ως προς τις μεθόδους παραγωγής, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τις γειτονικές κοινότητες, τις βιώσιμες περιβαλλοντικές πρακτικές και την βελτίωση των όρων εργασίας στον κλάδο. Ακόμα, επεξεργάζεται πολιτικές που διασφαλίζουν υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία, υψηλής ποιότητας εξαγώγιμα προϊόντα και ποιοτικές θέσεις εργασίας στην υπηρεσία της χώρας.

Δημόσιας Διοίκησης | [email protected]

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές για μια αποτελεσματική, συνεκτική και αποκεντρωμένη διάρθρωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης με γνώμονα την επανάκτηση της δημοκρατικής κυριαρχίας στις βασικές δομές του κρατικού μηχανισμού της δημόσιας διοίκησης, καθώς και το σεβασμό στους πολίτες και τους εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση.

Δικαιοσύνης | [email protected]

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές για μια δημοκρατική λειτουργία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης η οποία θα διασφαλίζει την πραγματική ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα του κράτους δικαίου.

Εξωτερικών και Άμυνας | [email protected]

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές διεθνιστικές και πατριωτικές αναφορικά με τις διεθνείς σχέσεις και τη διπλωματία, καθώς και αναφορικά με ένα στράτευμα αποτελεσματικό, δημοκρατικό με σεβασμό στο προσωπικό και τους στρατεύσιμους.

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | [email protected]

Ο τομέας επεξεργάζεται κυρίως πολιτικές για τα εργασιακά δικαιώματα και την καταπολέμηση της εργοδοτικής και κρατικής αυθαιρεσίας έναντι των εργαζομένων , για την απασχόληση και κατανομή του εισοδήματος πέρα από το συμβόλαιο κεφαλαίου-εργασίας , για το βασικό εισόδημα και την ανεργία, καθώς και για το σχεδιασμό ενός βιώσιμου και δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος.

Ισότητας Φύλου και ΛΟΑΤΚΙ+ | [email protected] | Facebook

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές για την καταπολέμηση της πατριαρχίας και την εξάλειψη διακρίσεων με βάση το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, που διαπερνούν ακόμα ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό.

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | [email protected]

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές για την εξασφάλιση της πολυφωνίας, της ανεξαρτησίας και δεοντολογικής λειτουργίας των ΜΜΕ, καθώς και το δημοκρατικό και κοινωνικό έλεγχο της 4ης εξουσίας.

Μεταφορών και Υποδομών | [email protected] | Facebook

Ο τομέας επεξεργάζεται κυρίως πολιτικές για ένα βιώσιμο, προσβάσιμο και πλήρες σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών για όλους, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των μεταφορών, καθώς και για τον ορθό τρόπο εκπόνησης των έργων δικτύων και υποδομών, προς όφελος όλων και όχι των μεγαλοεργολάβων.

Ναυτιλίας | [email protected]

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές για την εμπορική ναυτιλία και ακτοπλοΐα, τα λιμάνια, το θεσμικό πλαίσιο της νηολόγησης και τις συνθήκες ασφαλούς ναυσιπλοΐας για τους εργαζόμενους, τους επιβάτες και το περιβάλλον. Ασχολείται ιδιαίτερα δε με τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων του κλάδου (ναυτεργάτες, αλιεργάτες, λιμενικό προσωπικό).

Νεολαία ΜέΡΑ25 | [email protected] | Facebook

Η Νεολαία αποτελείται από νέες και νέους και ασχολείται με ζητήματα φοιτητικά/εκπαιδευτικά, εργασιακά, περιβαλλοντικά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δράση της γίνεται με διάφορους τρόπους, με δημόσιες παρεμβάσεις με κείμενα και ανακοινώσεις, με συχνή κινηματική παρουσία και διαδικτυακές καμπάνιες.

Νησιωτικότητας | [email protected] | Facebook

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές για να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των νησιών και του πληθυσμού τους, ώστε να συμμετέχουν στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας με συνεκτικό και δίκαιο τρόπο.

Οικονομίας | [email protected]

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές που αναιρούν το καθεστώς χρεοδουλοπαροικίας σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας στη χώρα και ιδιαίτερα σε σχέση με τη Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα,  τα Χρηματοπιστωτικά και το Ιδιωτικό Χρέος, τα Δημοσιονομικά και το Δημόσιο Χρέος.

Παιδείας | [email protected] | Facebook

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, την ειδική αγωγή και την Έρευνα. Υπερασπίζεται το δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του βασικού κοινωνικού αγαθού της Παιδείας με δημοκρατικά, πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά χωρίς ταξικούς φραγμούς και διακρίσεις οποιουδήποτε είδους. 

Πολιτισμού | [email protected]

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές για όλο το φάσμα της πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας, από τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς έως τη στήριξη της πρωτοπορίας. Προωθεί την πρόσβαση σε ποιοτικό πολιτιστικό προϊόν ως καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα και υποστηρίζει τους εργαζόμενους στο χώρο του πολιτισμού οι οποίοι πρέπει να εργάζονται με ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Πράσινης Ενέργειας και Κυκλικής Οικονομίας | [email protected] | Facebook

Ο τομέας επεξεργάζεται συγκεκριμένες πολιτικές με αιχμή τα καυτά θέματα της διαχείρισης απορριμμάτων και μίγματος ενεργειακής πολιτικής της χώρας (απολιγνιτοποίηση, απεξάρτηση από υδρογονάνθρακες κ.α.) προς μια πράσινη και βιώσιμη κατεύθυνση με ωφέλιμο και δίκαιο για τις κοινωνίες τρόπο, στοχεύοντας ταυτόχρονα και στην ενεργειακή αυτοδυναμία της χώρας.

Προστασίας Περιβάλλοντος και Δημόσιου Χώρου | [email protected] | Facebook

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές που ελαχιστοποιούν τις οικολογικές συνέπειες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, σέβονται τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα του πλανήτη, με έμφαση στην πολιτική και ιδεολογική θωράκιση των οικολογικών κινημάτων στα οποία τα μέλη μας πρωτοστατούν. Ενδεικτικά επεξεργάζεται ζητήματα χωροταξίας, φυσικού περιβάλλοντος, δημόσιου χώρου, βιώσιμες πρακτικές και περιβαλλοντικά δικαιώματα κάθε είδους.

Τοπικής Αυτοδιοίκησης | [email protected] | Facebook

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές για την αποκεντρωμένη διαχείριση των δημοτικών προβλημάτων και ευκαιριών, για την αντιμετώπιση θεμάτων που καθορίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, τη διατήρηση και ενίσχυσή των θεσμών αλληλεγγύης, την ανάπτυξη παροχών προς τον πολίτη. Προωθεί μια συμμετοχική, δημοκρατική λειτουργία όλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τουρισμού | [email protected]

Ο τομέας επεξεργάζεται κυρίως πολιτικές για τη διαμονή, την εστίαση, την πρακτόρευση, το θεματικός Τουρισμό. Σκοπός του είναι να αναπτυχθούν όλα τα είδη και οι μορφές του Τουρισμού, διευρύνοντας την περίοδο του μέσα σε ένα βιώσιμο και αειφόρο πλαίσιο που σέβεται τους εργαζόμενους, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Υγείας & Πρόνοιας | [email protected] | Facebook

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές για όλες τις βαθμίδες και πλευρές της Υγείας την οποία υπερασπίζεται ως θεμελιώδες καθολικό ανθρώπινο αγαθό ενάντια στην ιδιωτικοποίησή της με οποιαδήποτε μορφή. Στοχεύει ιδιαίτερα στην αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των Νοσοκομείων, της Ψυχικής Υγείας κι ενός Συστήματος Πρόνοιας που θα καλύπτει με αξιοπρέπεια όσους ανεξαιρέτως το έχουν ανάγκη.

Ψηφιακής Πολιτικής | [email protected]

Ο τομέας επεξεργάζεται κυρίως πολιτικές αναφορικά με τις ψηφιακές υποδομές, το λογισμικό και τη μηχανοργάνωση στη χώρα, την πρόσβαση όλων στην τεχνολογία και το διαδίκτυο χωρίς γεωγραφικά ή ταξικά εμπόδια, την τεχνολογική κυριαρχία έναντι μονοπωλιακών συμφερόντων, καθώς και την διαφύλαξη της ουδετερότητας του διαδικτύου.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο