Καταστατικό

Προοίμιο

Η χρεοδουλοπαροικία που απειλεί την Ελλάδα με ερημοποίηση σκοτεινιάζει την σκέψη του κάθε Έλληνα. Ωθώντας τους νέους μας στην μετανάστευση, και βυθίζοντας όσους παραμένουν στην αναξιοπρέπεια, πλανάται πάνω από την χώρα σαν απέραντο, κατάμαυρο σύννεφο.

Η απελπισία πολιτών που δεν βλέπουν φως στην μακρά Mνημονιακή μας νύχτα ενισχύεται κάθε φορά που ακούν το αφήγημα της «όπου-νάναι» εξόδου από την κρίση μέσω της υποταγής σε εκείνα που την γιγάντωσαν.

Η απογοήτευση μεγεθύνεται από τον θεσμικό ευτελισμό της Βουλής και της Δικαιοσύνης – με κυβερνητικούς βουλευτές να ψηφίζουν (καθ’ υπαγόρευση των Βρυξελλών) αντισυνταγματικούς νόμους με τους οποίους… διαφωνούν την ώρα που οι της αντιπολίτευσης (οι οποίοι υπόσχονται να τους εφαρμόσουν) τους καταψηφίζουν κι οι καταρρακωμένοι δικαστές ετοιμάζονται να τους επικυρώσουν.

Τίποτα δεν απειλεί περισσότερο μια χώρα, έναν λαό, από την αίσθηση ότι δεν υπάρχει εναλλακτική σε μια πορεία που τον γονατίζει.

Καμία ελπίδα δεν μπορεί να ριζώσει σε τόπο όπου εκείνοι που εκλέχτηκαν για να κάνουν την ρήξη με το μη βιώσιμο παρελθόν το αναπαραγάγουν καθημερινά και ποικιλοτρόπως, ενώ οι εκ προοιμίου συμβιβασμένοι ζητούν να επανεκλεγούν υποσχόμενοι πράγματα που απαιτούν την ρήξη την οποία δηλώνουν ότι δεν θα κάνουν.

Αυτή η νύχτα κράτησε πολύ. Για αυτό σήμερα ιδρύουμε το Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής – ΜέΡΑ25: Για να καταργηθεί η χρεοδουλοπαροικία και να επιστρέψει η ρεαλιστική, ελπιδοφόρα εναλλακτική στον τόπο.

Κεφάλαιο Πρώτο – Ίδρυση, έμβλημα-έδρα, πανευρωπαϊκός χαρακτήρας

1.1 Ίδρυση

Στις 26 Μαρτίου 2018 ιδρύεται πολιτικό κόμμα με το όνομα ΜέΡΑ25 – Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής.

1.2 Έδρα-έμβλημα

Έμβλημα του κόμματος είναι οι λέξεις “ΜέΡΑ” και “DiEM” ενωμένες μ’ ένα χελιδόνι και τον αριθμό 25

Έδρα του κόμματος είναι η Αθήνα όμως ασκεί τη δραστηριότητά του σε όλη την επικράτεια.

1.3 Πανευρωπαϊκό σκέλος – DiEM25

Το ΜέΡΑ25 αποτελεί τον ελληνικό εκλογικό βραχίονα του πανευρωπαϊκού «Κινήματος για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη» (Democracy in Europe Movement – DiEM25) στόχος του οποίου είναι ο εκδημοκρατισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα και όλων των χωρών της Ευρώπης ειδικότερα.

1.4 Βασικές αξίες

Το τρίπτυχο αξιών του ΜέΡΑ25, που συνοδεύουν την ονομασία του κόμματος, είναι οΕυρωπαϊκός Διεθνισμός, ο Οικονομικός Ορθολογισμός, και η Κοινωνική Απελευθέρωση. Μέσο για την επίτευξη των στόχων του κόμματος και την εξυπηρέτηση των αξιών του είναι ηυπεύθυνη ανυπακοή.

Όλες οι αποφάσεις πολιτικών και δράσεων του ΜέΡΑ25 θα λαμβάνονται από τα συλλογικά του όργανα τα οποία λογοδοτούν σε όλα τα μέλη του DiEM25 πανευρωπαϊκά.

Κεφάλαιο Δεύτερο – Εσωτερική λειτουργία

2.1 Κανόνες εσωτερικής λειτουργίας – εσωτερική δημοκρατία και διαφάνεια

Η δημοκρατία και η διαφάνεια είναι βασικοί πυλώνες του DiEM25 και, συνεπώς, του ΜεΡΑ25. Κάθε μέλος έχει πρόσβαση στις δομές ενώ οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλήρη διαφάνεια και πάντα με λογοδοσία στα μέλη όλου του DiEM25 πανευρωπαϊκά. Επίσης, τα μέλη τουDiEM25 πανευρωπαϊκά θα έχουν πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος, λίστες δωρεών, προϋπολογισμό και απολογισμό.

2.2 Κώδικας συντροφικής συμπεριφοράς

Για την καλή και συντροφική λειτουργία το κόμμα έχει δημιουργήσει και θεσπίσει κώδικα συντροφικής συμπεριφοράς στον οποίο υπόκεινται όλα τα μέλη και εργαζόμενοι σε αυτό (Παράρτημα 1) και ο οποίος περιλαμβάνει διαδικασία ανάκλησης, μομφής ή διαγραφής σε περίπτωση παραβίασής του.

2.3 Ισότητα των φύλων

Το ΜέΡΑ25 σέβεται κάθε είδους διαφορετικότητα και γι’ αυτό προωθεί την ισότιμη συμμετοχή εκπροσώπων των φύλων ανεξάρτητα σεξουαλικού προσανατολισμού στις διαδικασίες και τις δομές του κόμματος.

Κεφάλαιο Τρίτο – Συμμετοχή

3.1 Συμμετοχή στο ΜέΡΑ25

Μέλος του ΜέΡΑ25 μπορεί να γίνει κάθε κάτοικος της Ελλάδας και κάθε Έλληνας υπήκοος κάτοικος εξωτερικού με δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος και αποδέχεται τόσο την ιδρυτική διακήρυξη όσο και το καταστατικό και τις οργανωτικές αρχές του κόμματος. Η ένταξη ως μέλος στο ΜέΡΑ25 καθιστά αυτομάτως το νέο μέλος και μέλος τουDiEM25 (ενώ δεν ισχύει το αντίθετο).

3.2 Μέλη

Τα μέλη του κόμματος έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις:

1. Λαμβάνουν μέρος στη διαμόρφωση των απόψεων και θέσεων και τη λήψη αποφάσεων.

2. Συμμετέχουν σε μια από τις τοπικές Ομάδες Ανυπακοής (ΟΑ) και να λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητές της.

3 Ιδρύουν, κατά το δοκούν, θεματικές ομάδες με στόχο την εκπόνηση πολιτικών και προτάσεων για συγκεκριμένα θέματα

4. Διατηρούν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα και τα σώματα του κόμματος.

5. Έχουν πλήρη πληροφόρηση για τη δράση και τις αποφάσεις του κόμματος.

6. Διατηρούν δικαίωμα λόγου και δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους ακόμη κι αν είναι μειοψηφική.

7. Μετέχουν σε όλες τις συζητήσεις, διεργασίες και διαβουλεύσεις του κόμματος καθώς και σε τυχόν άλλες προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες.

Μη μέλη που ενδιαφέρονται για τις θέσεις και τον εσωτερικό διάλογο του ΜέΡΑ25 μπορούν να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις και συζητήσεις των οργάνων του ΜέΡΑ25 (χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκλογής) ενώ μπορούν, κατόπιν πρόσκλησης, να συμμετέχουν πιο ενεργά σε ειδικές ομάδες ή ομάδες εργασίας εντός του κόμματος.

3.3 Νεολαία

Οι νέες και οι νέοι που εντάσσονται στο ΜέΡΑ25 θεωρούνται κανονικά μέλη χωρίς κανένα θεσμικό διαχωρισμό της Νεολαίας του κόμματος από το υπόλοιπο κόμμα. Προβλέπεται όμως δημιουργία θεματικής οργάνωσης Νεολαίας για την επεξεργασία πολιτικών αναφορικά με τα προβλήματα της νέας γενιάς.

3.4 Συνδικαλιστική παρουσία

Οι συνδικαλιστές που εντάσσονται στο ΜέΡΑ25 θεωρούνται κανονικά μέλη χωρίς κανένα θεσμικό διαχωρισμό των συνδικαλιστικών οργανώσεων του κόμματος από το υπόλοιπο κόμμα. Προβλέπεται όμως δημιουργία θεματικής οργάνωσης Συνδικαλιστικού για την επεξεργασία πολιτικών αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις και την «αγορά» εργασίας.

Κεφάλαιο Τέταρτο – Ομάδες βάσης και συλλογικότητες

Οι τοπικές και θεματικές ομάδες μελών του ΜέΡΑ25 ονομάζονται Ομάδες Ανυπακοής, συμβολίζοντας την ιδρυτική θέση του κόμματος ότι, σε καθεστώς χρεοδουλοπαροικίας (το οποίο το ΜέΡΑ25 ιδρύθηκε ώστε να ανατρέψει), οι υπεύθυνοι πολίτες έχουμε υποχρέωση να μην υπακούμε στις εντολές εκείνων που οδηγούν την χώρα στην ερημοποίηση.

4.1 Τοπικές και θεματικές Ομάδες Ανυπακοής (ΟΑ)

Τα δομικά κύτταρα του ΜέΡΑ25 είναι οι τοπικές οργανώσεις του, οι τοπικές ομάδες ανυπακοής (ΟΑ). Κάθε μέλος κατά την εγγραφή του μπορεί να επιλέξει σε ποια τοπική ΟΑ θα ενταχθεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΟΑ στην περιοχή του, δεσμεύεται να δημιουργήσει νέα τοπική ΟΑ σε συνεργασία με άλλα νέα και παλαιά μέλη. Επί πλέον, τα μέλη έχουν την δυνατότητα (μετά από συνεννόηση την Πολιτική Γραμματεία) να ιδρύσουν θεματικές ΟΑ (ΘΟΑ) με αντικείμενο της επιλογής τους (π.χ. παιδεία, υγεία).

Οι ΟΑ υπόκεινται σε περιορισμούς με σημαντικότερο ότι δεν μπορούν να συνεργάζονται με άλλα κόμματα ή κινήσεις (χωρίς την πρότερη συνεννόηση με την Πολιτική Γραμματεία), ή να προωθούν σκοπούς ή αξίες ασυμβίβαστες με το πνεύμα της διακήρυξης του κόμματος, και τις εκάστοτε εκστρατείες του. Για να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις των ΟΑ είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη, και για να υπάρχει ποιοτικός έλεγχος πάνω στο πώς η κοινή γνώμη θα διάκειται απέναντι στο κόμμα, τα μέλη των ΟΑ δεν μπορούν να δημοσιεύουν κείμενα/εικόνες/βίντεο/δράσεις που προορίζονται για το ευρύ κοινό χωρίς πρότερη έγκριση από την Πολιτική Γραμματεία. Εντός των ΟΑ μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας σε διάφορα θέματα που μπορούν να επικοινωνούν με μέλη αντίστοιχων που έχουν δημιουργηθεί εντός άλλων ΟΑ π.χ. στο πλαίσιο ΘΟΑ.

Ο μέγιστος αριθμός μελών μιας ΟΑ είναι 30. Αν μια ΟΑ τον υπερβεί θα πρέπει να διαχωριστεί σε περισσότερες της μιας. Η τελική απόφαση θα πρέπει να επικυρωθεί από την αντίστοιχη δευτεροβάθμια ΟΑ ή την Πολιτική Γραμματεία. Κάθε ΟΑ εκλέγει συντονιστής/στρια που εκπροσωπεί την ΟΑ και, προαιρετικά, γραμματέα, αναπληρωτή συντονιστή, κλπ. Οι συναντήσεις των ΟΑ ορίζονται σε τουλάχιστον μία τον μήνα. Για συνεδριάσεις που οδηγούν σε αποφάσεις απαιτείται απαρτία 50% + 1 των ενεργών μελών (δηλαδή όσων συμμετείχαν τους τελευταίους τρεις μήνες).

Οι ΟΑ μπορούν και οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους για να συντονίζουν κοινές δράσεις και δραστηριότητες.

Τι επιτρέπεται να κάνει μια ΟΑ;

 • Nα διαδίδει τις ιδέες του κόμματος

 • Να συντάσσει προτάσεις πολιτικής οι οποίες θα προωθούνται μέσω των δευτεροβάθμιων και των τριτοβάθμιων ομάδων στα κεντρικά όργανα του κόμματος.

 • Να συλλέγει προτάσεις πολιτικής από πολίτες που έχουν πληγεί από τις κυβερνητικές πολιτικές.

 • Να συμμετέχει σε δράσεις αρωγής και επιμόρφωσης στην περιοχή τους

 • Nα προσελκύει νέα μέλη

 • Να συμμετέχει σε κινητοποιήσεις υπό τη σημαία του ΜέΡΑ25

 • Να προσεγγίσει τοπικές συλλογικότητες για κοινές δράσεις

 • Να οργανώνει συναντήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, εκστρατείες

Τι δεν επιτρέπεται να κάνει μία ΟΑ;

 • Να συμμετέχει σε παράνομες δραστηριότητες

 • Να συνάπτει συνεργασίες με άλλες πολιτικές κινήσεις και κόμματα χωρίς την έγκριση του κόμματος

 • Να προωθεί ιδέες που παραβιάζουν το πνεύμα της Διακήρυξης του κόμματος ή των πολιτικών και εκστρατειών του

 • Nα συλλέγει ή να ξοδεύει χρήματα κατά τρόπο που δεν εναρμονίζεται με το καθιερωμένο σύστημα του ΜέΡΑ25 για τη συλλογή και χρήση δωρεών

 • Να χρησιμοποιεί το όνομα, το λογότυπο, την πλατφόρμα ή τον οργανισμό του ΜέΡΑ25 για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εμπορευμάτων και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μέλη αυτού.

4.2 Σχέση ΑΟ DiEM25–OA ΜέΡΑ25

Η απόκτηση ιδιότητας μέλους του DiEM25 Ελλάδας δεν οδηγεί αυτομάτων στην απόκτηση ιδιότητας μέλους του ΜέΡΑ25 – του εκλογικού βραχίονα του DiEM25 στην Ελλάδα. Για αυτό τον λόγο οι ΑΟ (Αυθόρμητες Ομάδες) του DiEM25 δεν ταυτίζονται με τις ΟΑ του ΜέΡΑ25. Οι ΑΟ του DiEM25 έχουν ως αντικείμενό τους την γενικότερη δραστηριότητα του πανευρωπαϊκού κινήματος ενώ οι ΟΑ του ΜέΡΑ25 επικεντρώνονται στην οργάνωση της κομματικής δουλειάς για την προώθηση των συνολικών και εξειδικευμένων θέσεων του DiEM25 στην Ελλάδα.

4.3 Επαφές με συλλογικότητες

Το ΜέΡΑ25 αναγνωρίζει την ανάγκη ευρύτερου διαλόγου και συστράτευσης δυνάμεων της κοινωνίας για την ανατροπή της εξασκούμενης πολιτικής και την αντιμετώπιση της κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης που αυτή επιφέρει. Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέλη του ΜέΡΑ25 προσεγγίζουν και συνεργάζονται με τοπικούς φορείς και συλλογικότητες.

4.4 Δευτεροβάθμιες ομάδες (ΝΟΑ)

Σε δεύτερο επίπεδο οι Νομαρχιακές Ομάδες Ανυπακοής (ΝΟΑ) απαρτίζονται από αντιπρόσωπους των Ομάδων Ανυπακοής κάθε περιοχής του εκάστοτε νομού. Η δομή και η λειτουργία της είναι παρόμοια με αυτή των ΟΑ. Η θητεία στο συντονιστικό όργανο της ΝΟΑ είναι διετής. Η ΝΟΑ πέραν των άλλων δραστηριοτήτων φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων του κεντρικού οργάνου που αφορούν την νομαρχία, για την παρακολούθηση και την παροχή στήριξης στις ΟΑ για τις δράσεις και τις εκστρατείες του. Επιπλέον, προωθεί και επιδιώκει την δημιουργία νέων ΟΑ. Η αδικαιολόγητη και κατ’ εξακολούθηση απουσία μέλους μιας ΝΟΑ από τις συνεδριάσεις θεωρείται παραίτηση από την ιδιότητα αυτή και οδηγεί σε αντικατάσταση του μέλους.

4.5 Μέλη εκτός ελληνικών συνόρων

Ευρωπαίοι πολίτες μέλη του DiEM25 που κατοικούν εκτός Ελλάδας μπορούν να δημιουργήσουν πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες οργανώσεις του ΜέΡΑ25 στον τόπο διαμονής τους. Ταυτόχρονα, μπορούν να γίνουν μέλη κομμάτων που ιδρύθηκαν ως εκλογικοί βραχίονες του DiEM25 στη χώρα κατοικίας τους ή κομμάτων με τα οποία το DiEM25συνεργάζεται εκλογικά.

4.6 Τριτοβάθμιες ομάδες (ΠΟΑ)

Σε τρίτο επίπεδο οι Περιφερειακές Ομάδες Ανυπακοής αποτελούνται από αντιπρόσωπους των Νομαρχιακών ΟΑ και μέλη που ορίζει η Πολιτική Επιτροπή. Η δομή, το συντονιστικό όργανο και οι λειτουργίες τους είναι παρόμοιες με εκείνες των ΝΟΑ. Η αδικαιολόγητη και κατ’ εξακολούθηση απουσία μέλους μιας ΝΟΑ από τις συνεδριάσεις θεωρείται παραίτηση από την ιδιότητα αυτή και οδηγεί σε αντικατάσταση του μέλους.

Η ΠΟΑ έχει αρμοδιότητα: την παρακολούθηση των θεμάτων πολιτικής που αφορούν την περιφέρειά της, τον συντονισμό των δράσεων και των δραστηριοτήτων των ΝΟΑ εντός των ορίων της, την δημιουργία περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης και δράσης (που κατατίθεται στην Πολιτική Επιτροπή του ΜέΡΑ25), τις εκλογικές εκστρατείες και την πολιτική δουλειά σε επίπεδο περιφέρειας.

4.7 Ανάκληση αξιωματούχων και οργανώσεων

Όλοι οι αξιωματούχοι του ΜέΡΑ25 είναι ανακλητοί.

 • Τα μέλη του ΜέΡΑ25 διατηρούν το δικαίωμα, μετά από συλλογή εκατό υπογραφών, να ζητήσουν την ανάκληση οποιουδήποτε αξιωματούχου (π.χ. συντονιστή ομάδας ή αντιπρόσωπο) οποιασδήποτε βαθμίδας (ΟΑ, ΘΟΑ, ΝΟΑ, ΠΟΑ, ΠΕ, ΠΓ). Τότε, η Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ) διορίζει μεσολαβητή με σκοπό την συντροφική και φιλική διευθέτηση του ζητήματος. Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατον, το αίτημα για ανάκληση τίθεται προς ψήφιση στην Πολιτική Επιτροπή (ΠΕ) του ΜέΡΑ25 με σχετική εισήγηση της ΠΓ και των μελών που την ζήτησαν. Στην περίπτωση που η ΠΕ αρνητικά για την ανάκληση, τα μέλη που την ζήτησαν δικαιούνται να ζητήσουν καθολική ψηφοφορία όλων των μελών του DiEM25.
 • Η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 διατηρεί το δικαίωμα να παύσει για σοβαρό λόγο, που η ίδια θα κρίνει, οποιονδήποτε αξιωματούχο (π.χ. συντονιστή ομάδας ή αντιπρόσωπο) οποιασδήποτε βαθμίδας (ΟΑ, ΘΟΑ, ΝΟΑ, ΠΟΑ, ΠΕ, ΠΓ). Αμέσως μετά, διορίζει μεσολαβητή με σκοπό την συντροφική και φιλική διευθέτηση του ζητήματος. Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατον, και εντός το πολύ δύο εβδομάδων, το αίτημα για μετατροπή της παύσης σε μόνιμη ανάκληση τίθεται προς ψήφιση στην Πολιτική Επιτροπή (ΠΕ)
 • Σε ακραίες περιπτώσεις συνεχιζόμενης συλλογικής παραβίασης των αρχών του ΜέΡΑ25 ή παγιωμένης συλλογικής απόκλισης από τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές και θέσεις του, η Πολιτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την αναγνώριση μιας ΟΑ ή ΘΟΑ.

4.8 Ομάδες βάσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι ομάδες βάσης του ΜέΡΑ25 όλων των βαθμίδων (ΟΑ, ΘΟΑ, ΝΟΑ, ΠΟΑ) δεν επιτρέπεται να δημιουργούν δημόσιες ιστοσελίδες, ομάδες και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς την έγκριση της Πολιτικής Γραμματείας. Σε περίπτωση έγκρισης ενός τέτοιου αιτήματος, δημιουργοί αυτών των δημόσιων σελίδων, ομάδων και λογαριασμών θα είναι τα αρμόδια άτομα της Πολιτικής Επιτροπής, που στη συνέχεια θα προσθέτουν τα αρμόδια άτομα των ομάδων βάσεων ως επιμελητές (contributors) (π.χ. σε σελίδες ή ομάδες Facebook) ή συγκατόχοι των κωδικών εισόδου ή συγκατόχους των κωδικών εισόδου (π.χ. σε Tweeter).

Κεφάλαιο Πέμπτο – Λήψη αποφάσεων, εκπροσώπηση κόμματος

5.1 Ιδρυτική συνδιάσκεψη

Την 26η Μαρτίου 2018 πραγματοποιείται η ιδρυτική συνδιάσκεψη του κόμματος με στόχο την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης, του κώδικα συντροφικής συμπεριφοράς, του καταστατικού, και του πλαισίου πολιτικού προγράμματος.

5.2 Συλλογικές Αποφάσεις – Ψηφοφορίες

Όλες οι σημαντικές πολιτικές και οργανωτικές αποφάσεις του ΜέΡΑ25 λαμβάνονται στο πλαίσιο ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στις οποίες έχουν δικαίωμα ψήφου όλα τα μέλη τουDiEM25 εντός και εκτός της Ελλάδας.

5.3 Πολιτική Επιτροπή (ΠΕ) ΜέΡΑ25

Η Πολιτική Επιτροπή είναι το κεντρικό όργανο αποφάσεων με αρμοδιότητα (α) την εκπόνηση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας του ΜέΡΑ25, και (β). την επεξεργασία των συλλογικών αποφάσεων μελών και ομάδων βάσης.

Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από 200 μέλη. Η πρώτη, «Ιδρυτική» Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από τους 200 υπογράφοντες την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΜέΡΑ25. Μετά την ίδρυση του ΜέΡΑ25, και εντός διετίας, η Πολιτική Επιτροπή εκλέγεται από όλα τα μέλη τουDiEM25 με διετή θητεία.

5.4 Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ) ΜέΡΑ25

Η Πολιτική Γραμματεία είναι υποσύνολο της Πολιτικής Επιτροπής με αρμοδιότητα την καθημερινή εφαρμογή των αποφάσεων της Πολιτικής Επιτροπής καθώς και την εκπροσώπηση του ΜέΡΑ25.

Η Πολιτική Γραμματεία αποτελείται από οκτώ μέλη. Η πρώτη, «Ιδρυτική» Πολιτική Γραμματεία διορίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο του DiEM25 ΕλλάδαΜετά την ίδρυση του ΜέΡΑ25, και εντός διετίας, η Πολιτική Επιτροπή εκλέγεται, από την Πολιτική Επιτροπήμε διετή θητεία.

5.5 Γραμματέας ΜέΡΑ25

Η/Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 εκπροσωπεί το κόμμα δημόσια ενώ αν είναι βουλευτής προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Παράλληλα, προεδρεύει και συντονίζει την ΠΓ & την ΠΕ και, όταν προκύπτουν επείγοντα θέματα, καλείται να τοποθετηθεί άμεσα στον δημόσιο διάλογο εκ μέρους του ΜέΡΑ25.

Την ημέρα της ίδρυσης του ΜέΡΑ25, η/ο Γραμματέας διορίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο τουDiEM25 Ελλάδα. Μετά την ίδρυση του ΜέΡΑ25, και εντός διετίας, η/ο Γραμματέαςεκλέγεται από όλα τα μέλη του DiEM25 με διετή θητεία.

Κεφάλαιο Έκτο – Συμμετοχή στις εκλογές

6.1 Κατάρτιση ψηφοδελτίων (εθνικές, περιφερειακές εκλογές κι ευρωεκλογές)

Ο κατάλογος των υποψηφίων του ΜέΡΑ25 προκύπτει μέσα από ευρύ διάλογο και εγκρίνεται μέσω καθολική ηλεκτρονικής ψηφοφορία των μελών του DiEM25 σύμφωνα με τις Οργανωτικές Αρχές του κινήματος.

6.2 Κοινοβουλευτική και Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα

Οι εκλεγμένοι βουλευτές και ευρωβουλευτές του κόμματος συγκροτούν την κοινοβουλευτική και ευρωκοινοβουλευτική ομάδα αντίστοιχα. Οι δύο ομάδες λειτουργούν στο πλαίσιο κανονισμού που εγκρίνεται από καθολική ψηφοφορία των μελών του DiEM25 πανευρωπαϊκά.

Κεφάλαιο Έβδομο – Οικονομικά θέματα

7.1 Οικονομική διαχείριση

Η αρχή της διαφάνειας του DiEM25 βρίσκει εφαρμογή και στην οικονομική διαχείριση του ΜέΡΑ25 καθώς όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των όλων των οργανώσεων, δομών και οργάνων του κόμματος θα δημοσιεύονται μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό στην ιστοσελίδα του κόμματος.

7.2 Οικονομικός έλεγχος

Η ΠΓ διορίζει την Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών του κόμματος. Τα μέλη της απαγορεύεται να κατέχουν οποιοδήποτε κυβερνητικό αξίωμα. Η επιτροπή καταρτά τον προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό του ΜέΡΑ25.

Κεφάλαιο Όγδοο – Σχέση με μητρικό κίνημα

8.1 Σχέση με το DiEM25

Το ΜέΡΑ25, ως σαρξ εκ της σαρκός του αυθεντικά πανευρωπαϊκού, διεθνιστικού προοδευτικού κινήματος του DiEM25, επισημαίνει τον άκρατο αντι-ευρωπαϊσμό όσων ταυτίζουν την Ευρώπη με την Ανίερη Συμμαχία που την καταστρέφει σήμερα (του βαθέως βορειο-ευρωπαϊκού Κατεστημένου και των ολιγαρχών του Νότου). Όσοι φοβερίζουν τους Έλληνες ότι η «Ευρώπη» θα τους τιμωρήσει αν τολμήσουν τις μεγάλες τομές που απαιτεί ο κοινός νους, έχουν πολύ κακή άποψη για την Ευρώπη. Η Ευρώπη, για την οποία μάχεται το DiEM25, είναι ένα με εμάς και παλεύει εναντίον της Ανίερης Συμμαχίας που κακοποιεί την εικόνα της Ευρώπης καθημερινά.

Το ΜέΡΑ25 δεν θα αποδεχθεί πολιτικές που καταδικάζουν τους Έλληνες προς όφελος δήθεν ευρωπαϊκών συμφερόντων. Ούτε όμως θα προτείνει ποτέ πολιτικές που στόχο έχουν να ωφελήσουν τους Έλληνες εις βάρος άλλων λαών της Ευρώπης. Οι πολιτικές που προτείνουμε θα βρίσκονται πάντα σε πλήρη συντονισμό με εκείνες που προτείνει το DiEM25 προς όφελος όλων των ευρωπαϊκών λαών ταυτόχρονα – πολιτικές που θα επιτρέψουν στους Έλληνες να αναπνεύσουν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ανακάμπτει ηθικά, και ως πηγή λύσεων, στα μάτια και στον νου των Ευρωπαίων δημοκρατών.

Σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι η αποδόμηση της αυταρχικής ΕΕ ίσως είναι η λύση το DiEM25απαντά: Δεν είναι! Όσο σαθρά κι αν είναι τα θεμέλια της ΕΕ, όσο κι αν θεμελιώθηκε ως καρτέλ βιομηχάνων και τραπεζιτών, όσο αυταρχική κι αν είναι, η αποδόμησή της ΕΕ γιγαντώνει την μισαλλοδοξία, ενισχύει τον αποπληθωρισμό, και πριμοδοτεί τις πιο μισανθρωπικές πολιτικές δυνάμεις της ηπείρου μας. Αυτός είναι ο λόγος που, σήμερα περισσότερο από ποτέ, απαιτείται από τους προοδευτικούς δημοκράτες να λειτουργούν ως ριζοσπάστες ευρωπαϊστές.

Μήπως η αποδόμηση της αυταρχικής ΕΕ είναι αναπόφευκτη; Μπορεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε θα εκδημοκρατιστεί είτε θα διαλυθεί. Και στις δύο περιπτώσεις, η Ελλάδα πρέπει να πάψει να ασφυκτιά. Οι Έλληνες δημοκράτες θα αγωνίζονται ενωμένοι, μέσα από τις τάξεις τουDiEM25 και του ΜέΡΑ25, είτε η Ευρώπη διαλυθεί είτε όχι. Αυτό είναι το εγχείρημα στο οποίο συστρατεύεται το ΜέΡΑ25 επιλέγοντας την στρατηγική ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ. Εντός της ΕΕ. Εναντίον αυτής της ΕΕ!

8.2 Σχέση με διεθνικό εκλογικό φορέα

Το ΜέΡΑ25 παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο και δομικό στοιχείο του διεθνικού εκλογικού φορέα που δημιούργησε το DiEM25. Σε αυτό το πλαίσιο θα συμμετέχει το ΜέΡΑ25 στις ευρωεκλογές. Παράλληλα, στις εθνικές εκλογές ολόκληρο το DiEM25 θα βρίσκεται αρωγός του ΜέΡΑ25