ΔΙΑΣΚΕΠ

Διαβουλευτικά Συμβούλια Κληρωτών και Εκλεγμένων Πολιτών (ΔΙΑΣΚΕΠ)

Ο θεσμός του ΔΙΑΣΚΕΠ αποτελεί την πρόταση του ΜέΡΑ25 για πραγματικά αντιπροσωπευτική και αμεσοδημοκρατική αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων που απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ευρείες συναινέσεις.

Τομείς όπως η Παιδεία, ο Πολιτισμός, η Δικαιοσύνη, θα έχουν έτσι την αντιμετώπιση που τους αρμόζει: όχι ευκαιριακές και βραχύβιες «μεταρρυθμίσεις» υπουργών και κυβερνήσεων που αλλάζουν κάθε δύο τρία χρόνια, ούτε επικάλυψη εξουσιών , όπως με το θέμα της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Τα ΔΙΑΣΚΕΠ θα στελεχώνονται με τρόπο που τα καθιστά απολύτως αντιπροσωπευτικά της κοινωνίας και αδιάβλητα σε συντεχνιακά, ολιγαρχικά και κομματικά συμφέροντα. Θα αποτελούνται από 2/3 κληρωτών και 1/3 εκλεγμένων πολιτών (εκπροσώπους των κομμάτων ανάλογα με την κοινοβουλευτική τους δύναμη). Οι κληρωτοί θα προέρχονται κατά το ήμισυ από τον γενικό πληθυσμό, το εκλογικό σώμα φερ’ ειπείν, και κατά το έτερο ήμισυ, από τους επαγγελματίες του εκάστοτε κλάδου.

ΔΙΑΣΚΕΠ και Συνταγματικότητα

Οι τρείς παράγραφοι του αρθ.1 του Συντάγματος μπορούν να κουμπώσουν μία προς μία με τη δομή των ΔΙΑΣΚΕΠ:
• Αντιπροσωπευτικότητα (όπως προκύπτει από την 1η παράγραφο του άρθρου)
• Επίκληση στη Λαϊκή κυριαρχία ως θεμελίου του πολιτεύματος, δηλαδή εγκόλπωση της άμεσης δημοκρατίας
• Και, καθώς οι εξουσίες πηγάζουν από και για το λαό, ο λαός διαμέσω του ΔΙΑΣΚΕΠ δικαιούται να αποφασίζει για την ηγεσία μιας εξουσίας, όπως το κάνει για την εκτελεστική και τη νομοθετική, χωρίς αντιπροσώπους.

Αναλυτικά για την εφαρμογή των ΔΙΑΣΚΕΠ σε κάθε τομέα μπορείτε να διαβάσετε στο Πολιτικό Πρόγραμμα του ΜέΡΑ25.

Μετάβαση στο περιεχόμενο