Το ΜέΡΑ25 κατέθεσε τροπολογία σχετικά με τη φορολόγηση αναδρομικών ποσών από τις Μνημονιακές περικοπές των συντάξεων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
01 Δεκ, 2021

Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται το καθεστώς της φορολογικής μεταχείρισης των εφάπαξ χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν και θα καταβληθούν στους δικαιούχους συνταξιούχους ή κληρονόμους συνταξιούχων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ως επιστροφές αναδρομικών περικοπών σύνταξης που επιβλήθηκαν με τους ν. 3863/2010, ν. 3865/2010, ν. 3986/2011, ν. 4002/2011, ν. 4093/2012, ν. 4051/2012, οι οποίες κατά περίπτωση κρίνονται αντισυνταγματικές.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, εξαντλείται μετά την φορολόγηση των εφάπαξ χρηματικών ποσών των ως άνω περικοπών, με συντελεστή 20% συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ν. 4172/2013. Για τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί χωρίς παρακράτηση φόρου, βάσει των ν. 4714/2020 και ο φόρος 20% επιβάλλεται μετά τις τροποποιητικές δηλώσεις των δικαιούχων, ενώ για τα ποσά που θα καταβληθούν στο εξής ο φόρος 20% παρακρατείται πριν την εξόφληση.

Τυχόν πράξεις επιβολής φόρου που έχουν ήδη εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος για τα ως άνω ποσά και έχουν επιβάλλει φόρο σε κλίμακα ανώτερη του 20%, τροποποιούνται με αποφάσεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ενώ οι φόροι άνω του 20% για τις ως άνω αιτίες, που έχουν ήδη εξοφληθεί, συμψηφίζονται με ληξιπρόθεσμες ή μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Οι ως άνω προβλέψεις κρίνονται αναγκαίες για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, μετά τις αντίστοιχες φορολογικές προβλέψεις υπέρ των ειδικών μισθολογίων, οι οποίες έγιναν με το άρ. 115§11 του ν. 4549/2018 και το άρ. 84 ν. 4582/2018 τα οποία τροποποίησαν το άρ. 60§4 εδ. β’ του ν. 4172/2013.

Διαβάστε ολόκληρη την τροπολογία ΕΔΩ.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο