Ερώτηση της Κ.Ο. του ΜέΡΑ25 σχετικά με τις άδικες και παράλογες διατάξεις Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία των μουσικών σχολείων

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
15 Ιούν, 2022

Προς την Υπουργό Παιδείας
Θέμα: Άδικες και παράλογες διατάξεις Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία των μουσικών σχολείων της χώρας

Με ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων αναδεικνύουν – ζητώντας απαντήσεις – ένα σοβαρότατο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων, όπως αυτή περιγράφεται στην υπ. αριθμ. 20923/Δ2/2021 Υπουργική Απόφαση και τις αδικίες σε βάρος μαθητών που αυτή εμπεριέχει.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται σ’ αυτήν: «9. α. μαθητής του Μουσικού Γυμνασίου κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

Ι. όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας και σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

II. όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης από τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα μουσικής παιδείας τουλάχιστον δεκατρία (13).

β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα έξι (6) μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) πρέπει να είναι γενικής παιδείας και τα υπόλοιπα δύο (2) πρέπει να είναι μουσικής παιδείας.

10. α. Μαθητής των Α’ και Β’ τάξεων εφόσον κριθεί άξιος προαγωγής τον Ιούνιο αλλά δεν έχει σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), τότε μετεγγράφεται σε άλλο Γυμνάσιο γενικής παιδείας στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.

β. Μαθητής της Γ’ τάξης εφόσον κριθεί άξιος απόλυσης τον Ιούνιο αλλά δεν έχει σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10),δεν έχει δικαίωμα εγγραφής στο Γενικό Μουσικό Λύκειο αλλά δύναται να εγγραφεί σε οποιονδήποτε άλλον τύπο Λυκείου».

Είναι πασιφανές πως η εφαρμογή της απόφασης αυτής θα γεννήσει ανισότητες μεταξύ των μαθητών καθώς στην περίπτωση που ένας μαθητής αποτύχει λ.χ. σε 2 μαθήματα μουσικής παιδείας και σε 1 μάθημα γενικής παιδείας, έχει τη δυνατότητα να δώσει επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο. Αν όμως αποτύχει μόνο σε 1 μάθημα μουσικής παιδείας, αλλά έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας δεν του δίνεται η ευκαιρία επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο και απομακρύνεται από το μουσικό σχολείο.

Ταυτόχρονα τα δύο άρθρα λειτουργούν αντιθετικά το ένα στο άλλο με χαμένους από τη σύγκρουση αυτή τους μαθητές των μουσικών σχολείων. Κατόπιν των παραπάνω, Ερωτάται η κα Υπουργός: 1. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες θα λάβει για τη διόρθωση της αδικίας αυτής και την αναδιατύπωση της Υ.Α; 2. Ποιες πρωτοβουλίες ενίσχυσης των καλλιτεχνικών και μουσικών σχολείων της χώρας μας προτίθεται να λάβει με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιάνης Βαρουφάκης
Μαρία Απατζίδη
Κρίτων Αρσένης
Κλέων Γρηγοριάδης
Γιώργος Λογιάδης
Φωτεινή Μπακαδήμα
Σοφία Σακοράφα

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο