Ερώτηση της Κ.Ο. του ΜέΡΑ25 για τις εισπρακτικές εταιρείες που θησαυρίζουν εις βάρος της ΕΥΔΑΠ και των καταναλωτών

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
21 Δεκ, 2021

Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2021

Προς: τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα: «Εισπρακτικές εταιρείες θησαυρίζουν εις βάρος της ΕΥΔΑΠ και των καταναλωτών»

Τις προηγούμενες ημέρες είδε το φως της δημοσιότητας Πόρισμα Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ, που διαπιστώνει πλήθος παρατυπιών σε βάρος μικροοφειλετών και προς όφελος δικηγορικών εταιρειών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα των αναγκαστικών εισπράξεων.
Η Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων διαχειρίζεται υποθέσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης, με διαδικασία που περιλαμβάνει διάφορα αλλεπάλληλα στάδια, όπως αποστολή εξωδίκων, ελέγχους σε υποθηκοφυλακεία, κατασχέσεις, πλειστηριασμούς κ.λ.π. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με δικηγορικά γραφεία, τα οποία αμείβονται με βάση τις σχετικές συμφωνίες, αλλά εισπράττουν επιπλέον και πρόσθετες αμοιβές (“bonus”) ανάλογα με την επίτευξη τεθέντων στόχων.

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο πόρισμα, στην όλη διαδικασία υπάρχουν πάρα πολλές παρατυπίες, και ιδίως ως προς την είσπραξη των προβλεπομένων προσθέτων αμοιβών. Θύματα της πρακτικής αυτής είναι, εκτός από την ίδια την ΕΥΔΑΠ και την εικόνα της, κυρίως οι μικροί οφειλέτες, αφού οι μεγάλοι -απλώς- δεν αγγίζονται. Πολλές υποθέσεις αφορούν σε ποσά χαμηλότερα από το κατώτατο όριο που έχει τεθεί από τη Νομική Υπηρεσία της εταιρείας ως προϋπόθεση για εκκίνηση διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης. Επίσης, αποστέλλονται εξώδικα και χρεώνονται καταναλωτές με πρόσθετα δικαστικά έξοδα, ακόμη και αν έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό της οφειλής τους. Επιπλέον, ακόμα και σε περιπτώσεις αυτόβουλης πληρωμής του οφειλέτη, προκειμένου να επανυδροδοτηθεί, αυτές οι καταβολές προσμετρώνται από την Υπηρεσία Αναγκαστικής Είσπραξης ως δικές της εισπράξεις. Σε άλλες περιπτώσεις, αναφέρεται ότι δικηγορικές εταιρείες εισπράττουν “μπόνους” εντελώς αναντίστοιχα με τις εισπράξεις τους, με βάση στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τέλος, δε έχει παρατηρηθεί ακόμη και να εκκινείται διαδικασία μέτρων αναγκαστικής είσπραξης από την ίδια την Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων, με αποστολή εξωδίκων και παράτυπες χρεώσεις δικαστικών εξόδων, ενώ δεν υφίσταται καν οφειλή του καταναλωτή !

Επειδή το πλήθος των σχετικών παρατυπιών θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και τη νομιμότητα των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.
Επειδή, παρά τη δημοσίευση του πορίσματος που περιγράφει πλήρη ασυδοσία από τις εισπρακτικές εταιρείες προς ίδιον όφελος, με μόνους χαμένους τους μικροκαταναλωτές αλλά και την ίδια την ΕΥΔΑΠ, η Διοίκηση της εταιρείας φέρεται να αποφάσισε τη σύναψη νέων συμβάσεων ανάθεσης και συνεργασίας, με τις ίδιες δικηγορικές εταιρείες, και για τα έτη 2022 και 2023.

Με δεδομένα τα παραπάνω ερωτώνται οι Υπουργοί:

1. Τι προτίθεστε να πράξετε προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη και κανονική λειτουργία στις διαδικασίες είσπραξης οφειλών της ΕΥΔΑΠ και να ελεγχθεί, στο πλαίσιο της νομιμότητας, η δράση των εισπρακτικών εταιρειών, που λειτουργούν ως «κυνηγοί κεφαλών»;

2. Υπάρχει η πρόθεση ελέγχου ως προς την είσπραξη προσθέτων αμοιβών (“bonus”) από τις εισπρακτικές εταιρείες και νόμιμης διεκδίκησης της επιστροφής αυτών, στις περιπτώσεις των αχρεωστήτως καταβληθέντων;

3. Υπάρχει η ανάγκη και η πρόθεση για πρόσθετη νομοθετική παρέμβαση, που να προβλέπει τον αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις αναδόχων που κινούνται, όπως στις αναφερόμενες περιπτώσεις, εκτός των ορίων του νόμου κατά την εκτέλεση των συμβάσεών τους;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιάνης Βαρουφάκης
Αγγελική Αδαμοπούλου
Μαρία Απατζίδη
Κρίτων Αρσένης
Κλέων Γρηγοριάδης
Γιώργος Λογιάδης
Φωτεινή Μπακαδήμα
Σοφία Σακοράφα

 

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο