Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Ιδιωτικομανία και ψηφιακοί λαβύρινθοι για τη Δημόσια Διοίκηση

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
19 Μαρ, 2021

Η προτροπή του Γιάνη Βαρουφάκη και του ΜέΡΑ25 είναι διαυγέστατη : «Πρέπει να σταματήσει η ιδιωτικομανία και να γίνουν επενδύσεις στις καταρρέουσες υποδομές». Η εγγενής, φυσική «ιδιωτικομανία» μιας κυβέρνησης που υπηρετεί τα κελεύσματα και τις προσταγές των αφεντικών της παρασιτικής Ολιγαρχίας έχει ενταθεί τον τελευταίο καιρό με άξονες α) την επίκληση των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, β) την τροποποίηση με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4782/21 του Ν. 4412/2016 ως προς την αύξηση του προϋπολογισμού των διαδικασιών που συνάπτονται μέσω απευθείας ανάθεσης και γ) τη διατήρηση των πολλαπλών φορέων που διεκδικούν το ρόλο της εκτελεστικής αρχής (ενδεικτικά: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, ΕΔΥΤΕ, ΗΔΙΚΑ, ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΕΚΤ κ.λπ.), όπως προβλέπεται στο Ν. 4727/20 της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ιδιωτικομανία αυτή έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των απευθείας -και όχι μόνο- αναθέσεων έργων στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού με αμφισβητήσιμες διαδικασίες και αποτελέσματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πολυδιαφημισμένη Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. Μετά από καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους στη δημοσίευσή της προς διαβούλευση και τη σωρεία υποστηρικτικών δράσεων μέσω απευθείας αναθέσεων για τη σύνταξη και την παρουσίασή της, εμφανίζεται τώρα νέα ανάγκη για την υλοποίηση νέου έργου «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Υλοποίησης Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025», με τον ίδιο τρόπο από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), ενώ δεν λείπουν άλλα συμπληρωματικά ή επικαλυπτόμενα έργα, όπως ο συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής ανά τομέα πολιτικής».

Την ίδια στιγμή, η Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών της ΚτΠ ΑΕ που καλείται να καταρτήσει τεύχος διακήρυξης, το οποίο θα αφορά στην ανάθεση με Διεθνή, Ανοικτό Διαγωνισμό (Ν. 4412/16) της υλοποίησης του εμβληματικού έργου G-Cloud Next Generation αναθέτει το έργο με τίτλο «Κατάρτιση Τεύχους Διακήρυξης για την προτεινόμενη Πράξη “G-Cloud Next Generation”», στο πλαίσιο σχετικής προγραμματικής συμφωνίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με απευθείας ανάθεση και πρόσκληση τριών (3) ενδιαφερόμενων. Παράλληλα προχωρά με τον ίδιο τρόπο σε ανάθεση για το έργο: «Μελέτη καλών πρακτικών τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) σε παγκόσμιο επίπεδο και προτάσεις ενσωμάτωσης σε επιλεγμένους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης» ενώ προκηρύσσει το έργο εξωτερικού συμβούλου για την «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την οριζόντια εποπτεία και το συντονισμό έργων και προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και την προετοιμασία του μηχανισμού διαχείρισης», ώστε να καθοριστεί η σειρά και το πλαίσιο υλοποίησης των έργων.

Η διαδικασία αποδοχής παραδοτέων παρόμοιων μελετών και η υιοθέτηση των συμπερασμάτων τους για κρίσιμα πεδία του δημόσιου διαλόγου είναι προφανές ότι επηρεάζουν δημόσιες πολιτικές πέρα από κάθε απαιτούμενη λογοδοσία!

Η ανάγκη για ευέλικτη -με μεθοδολογίες agile- προετοιμασία και υλοποίηση έργων ΤΠΕ, όπως έχει διαπιστωθεί και μέσω εργασιών της Ειδικής Ομάδας (Task Force) Τεχνικής Βοήθειας (μετέπειτα SRSS) που επίσης έχουν χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους, φαίνεται να καλύπτεται με τρόπους που αφήνουν περιθώρια καταπάτησης βασικών αρχών διαχείρισης των πόρων αυτών, δηλαδή κατάτμησης, δυσκολίας ελέγχου διπλής χρηματοδότησης και ανεπαρκούς γνωστοποίησης/δημοσιότητας. Στο ισχύον περιβάλλον, η πληθώρα χρηματοδοτικών εργαλείων (ΠΔΕ, ΕΣΠΑ και Τεχνική Βοήθειά του, παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως CEF κ.α. και πλέον όσα εντάσσονται στον χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης), κάνουν την όλη διαδικασία συντονισμού, παρακολούθησης και λογοδοσίας ακόμη δυσκολότερη.

Τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία, αλλά ενδεχομένως όχι ικανά, αντίμετρα όπως αποθετήρια μελετών και λοιπών παραδοτέων, διαδικασίες (βλ. πρακτικές) παραλαβής τους, καθώς επίσης και μνημόνια συνεργασίας (προγραμματικές συμφωνίες κ.λπ.), συμφωνιών σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) με ανάρτησή τους σε κεντρικό σημείο και δυνατότητα παρακολούθησης της εκάστοτε κατανομής υποχρεώσεων και ρόλων, αλλά και των τροποποιήσεών τους.

Μαζί με τα μητρώα/αποθετήρια λογισμικού, αδειών εφαρμογών και εξοπλισμού που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί και απαιτούν επικαιροποίηση, είναι ζητούμενη η άμεση ενεργοποίηση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που προβλέπεται από το Άρθρο 8 του Ν4727/2020 (περί Εκτελεστικού Δικτύου Ψηφιακού Μετασχηματισμού) που *θα* τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με διάθεση των αναφορών του σε όλους τους πολίτες. Στην κατεύθυνση της έμπρακτης υιοθέτησης των παραπάνω προτείνεται ένα ακόμη έργο που υλοποιείται με την παραπάνω τακτική, αυτό από την ΚτΠ ΑΕ για «Εργαλείο παρακολούθησης της υλοποίησης των Προγραμματικών Συμφωνιών και Έργων», να προταθεί προς επαναχρησιμοποίηση και από άλλους φορείς με συνακόλουθη δημοσίευση στοιχείων του.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο