Τομέας Περιβάλλοντος για το πάρκο Γουδή: Όχι άλλες χρήσεις εκτός από πάρκο!

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
24 Ιαν, 2023

Στην τακτική τηλεδιάσκεψη του Τομέα Προστασίας Περιβάλλοντος και Δημόσιου χώρου, την Τρίτη 17/1/2023 προσκλήθηκε ο κ. Γιώργος Βοζικάκης, ως μέλος της επιτροπής Αγώνα για το πάρκο Γουδή, ο οποίος μας ενημέρωσε σχετικά.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι διεκδικήσεις της Επιτροπής και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείρισή του. Το νομοθέτημα, στο οποίο αναφέρθηκε κυρίως η Επιτροπή αποτελεί το Προεδρικό Διάταγμα 187/Δ/2011 με το οποίο καθιερώθηκε και εξειδικεύτηκε «Η θεσμοθέτηση του Μητροπολιτικού Πάρου Γουδή».Το ΠΔ βασίζεται σε μελέτη του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του τομέα Πολεοδομίας και χωροταξίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), εγκεκριμένη από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος το 2001 Μια συνοπτική ματιά κυρίως στις διατάξεις αυτού, σε συνδυασμό με την πιο σύντομη επίσκεψη στο χώρο αρκεί για να τεκμηριώσει το βάσιμο των διεκδικήσεων της Επιτροπής:

1) Απόδοση των εναπομεινάντων στρεμμάτων

Το μητροπολιτικό πάρκο Γουδή περιλαμβάνει 965 στρέμματα και ανήκει στους δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου (Βλ. Χάρτη Άρθρο 2: Περιοχή προστασίας (nomoskopio.gr). Σύμφωνα με νόμο του 1977 ( 732 ΦΕΚ Α310),

2) Απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων ( ΠΔ 187/2011,άρθρο 4, παρ. 7γ,δ,ε)

3) Απομάκρυνση περιφράξεων( ΠΔ 187/2011,άρθρο 4, παρ.7ζ)

4) Σύσταση φορέα του πάρκου (ΠΔ 187/2011, άρθρο 5, παρ.1)

Απομάκρυνση / κατεδάφιση κτιρίων και αποτροπή κατασκευής νέων(ΠΔ 187/2011,άρθρο 4,παρ.6 β, γ, δ , και άρθρο 5, παρ. 2.

Ποια είναι η σημερινή εικόνα του πάρκου;

Μέχρι σήμερα από τη συνολική παραδοθείσα έκταση έχουν παραδοθεί 515 στρέμματα. Το χώρο καταλαμβάνουν κτίρια της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το κτίριο AnassaCityEvents και το κτίριο Μπάντμιντον, προβλέπεται η χωροθέτηση σταθμού κομποστοποίησης, ενώ στα εναπομείναντα μη παραχωρημένα στρέμματα υφίστανται δυο ανενεργά στρατόπεδα( Βαρύτη και Φακίνου).

Η παρουσία των παραπάνω εγκαταστάσεων οδηγεί στη διαμπερή συνεχή διέλευση οχημάτων.

Οι περιφράξεις υφίστανται σε αντίθεση με τον φορέα διαχείρισης, του οποίου η σύσταση ακόμα εκκρεμεί.

Η συνεχώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία αφήνει ως συνήθως το παράθυρο να καταστρατηγούνται φιλοπεριβαλλοντικές διατάξεις

Ενδεικτική της τακτικής αυτής είναι η περίπτωση του Μπάντμιντον:

Ενώ και το ΠΔ 187/201, άρθρο 4, παρ. 6δ προβλέπει ….(δ) Το κτίριο του Ολυμπιακού Κέντρου Badminton, στον πυρήνα του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, κατεδαφίζεται μετά την λήξη της τρέχουσας σύμβασης με τον ανάδοχο, και υπουργική απόφαση 23991/02 (ΦΕΚ Δ 1002/14-11-02) αποφασίζει συναφώς, οι μετέπειτα διατάξεις του νόμου 3342/2005 επέτρεψαν την μετατροπή του Badminton από λυόμενη σε μόνιμη κατασκευή.

Δυστυχώς ο αγώνας της Επιτροπής βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, αφού μια νέα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτέλεσε τη βάση για νέο Προεδρικό Διάταγμα που θα αντικαταστήσει το 187/Δ/2011. Το χειρότερο σημείο στο, υπό κρίση στο ΣΤΕ, νέο θεσμικό πλαίσιο είναι ότι η ΣΜΠΕ παραπέμπει πολλά σημαντικά θέματα να ρυθμιστούν στο μέλλον με Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.), που θα καταρτίσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) με βάση το νόμο 4685/2020), άρα μένει ανοιχτός ο δρόμος για περαιτέρω παραθυράκια, για περαιτέρω αλλοίωση του χαρακτήρα του πάρκου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Επιτροπή δεν περιορίζεται στην απόρριψη των νέων διατάξεων αλλά έχει αντιπροτάσεις/λύσεις οι οποίες βρίσκουν έρεισμα στις φιλοπεριβαλλοντικές διατάξεις του ΠΔ του 2011:

-για τη χωροθέτηση της μονάδας κομποστοποίησης – στο χώρο του εργοταξίου σύμφωνα με το άρθρο 4,
-για την απαγόρευση συγκοινωνίας μέσω ήπιων μαζικών μέσων μεταφοράς.βάσει του άρθρου 4, παρ.7ε:

Κλείνοντας, η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης και στην υποδειγματική οργάνωση της επιτροπής, πυρήνας της οποίας είναι η εναλλαγή προσώπων στους ρόλους της Γραμματείας προς διασφάλιση της ισότητας και της ποιότητας των σχέσεων.
Ως ΜέΡΑ25 στεκόμαστε δίπλα στον αγώνα της Επιτροπής, όπως σε κάθε ανάλογο αγώνα γιατί παντού βλέπουμε το κοινό νήμα που διέπει τη διαχείριση όλων των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου, είτε πρόκειται για το Γουδή, είτε π.χ. για το όρος Αιγάλεω:

Ένα χαοτικό νομοθετικό πλαίσιο, μένει μερικώς ανενεργό, συμπληρώνεται και τροποποιείται από αλλεπάλληλα νομοθετήματα και με αυτόν τον έμμεσο τρόπο- συνήθως με αλλαγή των χρήσεων γης και τον επαναπροσδιορισμό των ζωνών- ακυρώνεται τόσο και με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει να νοθευτεί ο χαρακτήρας του πάρκου ως αδιαπραγμάτευτου χώρου πρασίνου προς όφελος της εμπορευματοποίησης αυτού.

Καλούμε τα μέλη μας να στηρίξουν ως πολίτες, την εκδήλωση της Επιτροπής Αγώνα, την Κυριακή 29/01, 6,00μμ στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Ζωγράφου, Ανακρέοντος 60.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο