Τομέας Παιδείας: Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων και Επαγγελματικής Ισοδυναμίας – Να αποσυρθεί άμεσα η σχετική τροπολογία

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
07 Ιαν, 2021

Μια από τις πολλές αιφνιδιαστικές τροπολογίες που ψηφίστηκαν στη Βουλή, κατά πλειοψηφία, στις 17/12/2020, υποχρεώνει τους Επαγγελματικούς Φορείς της χώρας (πχ. Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο) να εγγράφουν, εντός ενός μήνα από την υποβολή της αίτησής τους, αποφοίτους κολεγίων που έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα χωρίς να απαιτείται να υποβληθούν σε οποιαδήποτε διαδικασία πιστοποίησης ή εξέτασης.

Πρόκειται για μια ακόμα χαριστική ρύθμιση για τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών κολεγίων. Η ρύθμιση αυτή στρέφεται κατά της αριστείας που η κυβέρνηση αρέσκεται να λέει ότι προωθεί αλλά και κατά της κοινωνίας. Κι αυτό γιατί μεταφέρει την αρμοδιότητα αναγνώρισης προσόντων από τους αναγνωρισμένους φορείς της Πολιτείας σε μια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας: το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ).

Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Πρόεδροι του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ανασκευάζονται οι ισχυρισμοί του ΥΠΑΙΘ ότι η ρύθμιση αυτή είναι εθνική υποχρέωση που απαιτείται για να εναρμονιστούμε με το κοινοτικό δίκαιο. Όπως και στις χώρες που εδρεύουν τα συνεργαζόμενα με τα κολέγια Πανεπιστήμια, η επιλογή των διατάξεων αναγνώρισης προσόντων για παραχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι επιλογή των εθνικών κυβερνήσεων: συνήθως απαιτούνται αυξημένα προσόντα όπως προϋπηρεσία σε έργα, εξετάσεις, κ.λπ.

Η ρύθμιση αυτή δεν είναι κεραυνός αν αιθρία. Αποτελεί ένα κρίκο σε μια σειρά χαριστικών ρυθμίσεων προς τους ιδιοκτήτες των κολεγίων. Τον Οκτώβριο του 2019 «αυτοματοποιήθηκε» η διαδικασία επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων. Με τη διάταξη αυτή καταργήθηκε το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες της επαγγελματικής ισοδυναμίας στο ΑΤΕΕΝ του ΥΠΑΙΘ. Αξίζει να σημειωθεί ότι δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όχι μόνο κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά και τρίτων χωρών.

Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2020 με το άρθρο 50 του Ν. 4653, προβλέπεται να γίνονται δεκτά στον ΑΣΕΠ τα πτυχία κολλεγίων που έχουν αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων παρακάμπτοντας την απαίτηση ακαδημαϊκής αναγνώρισης μέσω του ΔΟΑΤΑΠ.

Θυμίζουμε ότι τα κολέγια:

• Παρέχουν τριετείς κύκλους σπουδών.
• Τα προγράμματα σπουδών τους και η εν γένει ακαδημαϊκή τους λειτουργία δεν αξιολογούνται από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
• Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση για την εισαγωγή των αποφοίτων Λυκείου σε αυτά.

Αντί επιλόγου αντιγράφουμε από την ανακοίνωση του ΤΕΕ η οποία εκδόθηκε από την αντιπροσωπεία του με δύο λευκές ψήφους και καμία κατά σε ένα σώμα 220 μηχανικών: «Οι επιλογές στα θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν είναι απλά θέματα αγοράς, δεν είναι ουδέτερες διοικητικές διαδικασίες, είναι θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής».

Είναι προφανές ακόμα και στο ακροατήριο της κυβέρνησης: η τροπολογία αυτή δεν επιδέχεται βελτίωση και πρέπει άμεσα να αποσυρθεί.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο