Το ΜέΡΑ25 κατέθεσε τροπολογία για το πάγωμα των εξώσεων σχολικών μονάδων

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
17 Ιαν, 2023

Το ΜέΡΑ25 κατέθεσε τροπολογία -προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα» με θέμα: Σχολικές μονάδες σε κίνδυνο λόγω εξώσεων – Πάγωμα διαδικασιών. Δημόσια κτίρια σε όλη την επικράτεια για όλα τα σχολεία.

Το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα σχολικές μονάδες στεγάζονται σε ιδιωτικά ακίνητα δυνάμει συμβάσεων μίσθωσης δημιουργεί επισφαλείς συνθήκες στη λειτουργία τους. Πρόσφατο παράδειγμα το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω. Η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα είναι όλες οι σχολικές μονάδες να στεγάζονται σε δημόσια κτίρια και να μην εξαρτώνται από τη λεγόμενη «αγορά ακινήτων». Σε άμεσο χρόνο απαιτείται η προστασία του υπέρτατου αγαθού της εκπαίδευσης μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευόμενων, που προστατεύεται από το Σύνταγμα και αποτελεί επιταγή για την κοινωνία μας. Προς αυτό το σκοπό προτείνεται διάταξη παγώματος των εξώσεων σχολικών μονάδων εν μέσω σχολικής χρονιάς.

Με την παρούσα, προβλέπεται η αναστολή της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν την απόδοση του μισθίου, δηλαδή την έξωση σχολικών μονάδων από μισθωμένα ιδιωτικά ακίνητα.

Με τη δεύτερη παράγραφο δίδεται η δυνατότητα έκδοσης διοικητικής πράξης περί επίταξης του ιδιωτικού κτηρίου στο οποίο στεγάζεται και λειτουργεί σχολική μονάδα, εφαρμοζομένων αναλόγως των κειμένων διατάξεων, στις περιπτώσεις που έχει ήδη εκτελεστεί απόφαση περί έξωσης. Ειδικότερα:

Όπως έχει κριθεί, η επίταξη αποτελεί αναγκαστική μίσθωση, διότι με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου δημιουργείται από την πολιτεία σχέση μίσθωσης πράγματος. Έτσι ο κύριος του πράγματος που έχει επιταχθεί, κυρίως ακινήτου (εκμισθωτής) παραχωρεί σε αυτόν υπέρ του οποίου γίνεται η επίταξη (μισθωτή) τη χρήση του έναντι καταβολής σε αυτόν αποζημίωσης (μισθώματος) όσο χρόνο διαρκεί η κατάσταση που δημιουργήθηκε και για την θεραπεία της οποίας έχει επιβληθεί η επίταξη. Η επίταξη διαφέρει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση γιατί, ενώ η τελευταία επιφέρει διαρκή στέρηση της χρήσης του πράγματος και μετάθεση της κυριότητάς του σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η επίταξη περιορίζεται στην προσωρινή αφαίρεση της χρήσης του πράγματος. Ο καθού η επίταξη εξακολουθεί να έχει την κυριότητα και τη νομή, ενώ την κατοχή αποκτά η διοίκηση ή ο υπέρου η επίταξη. Η επίταξη διέπεται κατ’ αρχήν από τις διατάξεις των ειδικών νόμων και συμπληρωματικά από τις διατάξεις περί μίσθωσης, εφόσον συμβιβάζονται με την ιδιαίτερη φύση της επίταξης.

Τέλος, με την παρ. 3, προβλέπεται η διάρκεια της αναστολής εκτέλεσης απόφασης ή της απόφασης επίταξης σε συνάρτηση με τον εύλογο χρόνο μετεγκατάστασης σε δημόσιο κτίριο ή τον χρόνο εκτέλεσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Σημειώνεται ότι ο χρόνος μετεγκατάστασης, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες.

Διαβάστε ολόκληρη την τροπολογία ΕΔΩ.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο