Το αποκαλούμενο «Σχέδιο Εξυγίανσης» των Ναυπηγείων Ελευσίνας καταστρατηγεί ακόμα και τον μεροληπτικό υπέρ του κ. Ξενοκώστα νόμο του Υπ. Ανάπτυξης

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
18 Νοέ, 2022

Ερώτηση κατέθεσε η Κ.Ο. του ΜέΡΑ25 προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Το αποκαλούμενο “Σχέδιο Εξυγίανσης” των Ναυπηγείων Ελευσίνας καταστρατηγεί ακόμα και τον μεροληπτικό υπέρ του κ. Ξενοκώστα, πρόσφατα ψηφισμένο νόμο του Υπουργείου Ανάπτυξης»

Ο πρόσφατα ψηφισμένος από την Βουλή των Ελλήνων νόμος 4965/2022 για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας (ΦΕΚ 2/9/22) προέβλεπε στο άρθρο 1 «Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων» παρ. 3 τα εξής : “Το επιχειρηματικό πλάνο που συνοδεύει τη συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τη διατήρηση και ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας. Με βάση το από 20 Δεκεμβρίου 2021 πρακτικό διαβούλευσης ( «Πρακτικό Διαβούλευσης»} μεταξύ του σωματείου εργαζομένων της ΝΒΕΕ και της διοίκησης της ΝΒΕΕ προβλέπεται ότι οι θέσεις εργασίας εντός δώδεκα (12) μηνών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με σήμερα, με προτεραιότητα στο υφιστάμενο προσωπικό και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες κατά περίπτωση, με στόχο εντός των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων, να έχουν διπλασιαστεί. Με βάση το Πρακτικό Διαβούλευσης, οι νέες εργασιακές σχέσεις της “ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ANVNYMH ETAIREIA “ και των εργαζομένων καθορίζονται, κατόπιν συνεννόησης με τους εργαζομένους, με νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.»

Αντίθετα όμως με τα παραπάνω προβλεπόμενα από τον ν4965/2022, στην Συμφωνία Εξυγίανσης που παρουσίασαν οι κκ Α. Γεωργιάδης και Π. Ξενοκώστας στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, και την οποία Συμφωνία ο κ. Υπουργός υπέγραψε για λογαριασμό του Δημοσίου, προβλέπονται τελείως διαφορετικές ρυθμίσεις που αλλοιώνουν ουσιωδώς τις προβλέψεις του νόμου. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 15.4. «Ρύθμιση των Υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους εργαζομένους, προβλέπεται ότι «δυνάμει των υφιστάμενων υλικοτεχνικών μέσων και αυτών που θα προστεθούν από τις νέες εταιρείες, ενέργειες οι οποίες θα λάβουν χώρα μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων, η νέα εταιρεία θα προβεί σταδιακά σε προσλήψεις προσωπικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της και κατ’ αναλογία προς την πορεία των εργασιών της (ανάληψη έργων, επέκταση δραστηριοτήτων), με στόχο τη δημιουργία εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας στη νέα εταιρεία 2 εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων. Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που θα εφαρμόσει η νέα εταιρεία 2 και με βάση τα οικονομικά δεδομένα (επιχειρηματικά και οικονομοτεχνικά κριτήρια) που θα είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της νέας εταιρείας 2».

Είναι ολοφάνερο ότι οι προβλέψεις της Συμφωνίας Εξυγίανσης που υπόγραψε ο κ. Γεωργιάδης όχι μόνο αφίστανται, αλλά ανατρέπουν τις αντίστοιχες προβλέψεις του ν.4965/2022, σε ότι αφορά την διατήρηση των θέσεων εργασίας με την επαναπρόσληψη κατά προτεραιότητα των ήδη εργαζομένων εντός περιόδου 12 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων. Δεν υπάρχει πλέον ΟΥΔΕΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ, ΠΟΛΥ ΔΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΥΟ ΕΤΩΝ .

Επιπρόσθετα, επανέρχεται δια της πλαγίας η απαράδεκτη σύνδεση της πρόσληψης των εργαζομένων με τις πιθανολογούμενες παραγγελίες του Πολεμικού Ναυτικού.

Χωρίς αυτό να αναφέρεται ρητά, αναγράφεται στη συμφωνία εξυγίανσης ότι η πρόσληψη αδιευκρίνιστου αριθμού εργαζομένων από το λεγόμενο Πολεμικό Ναυπηγείο (η εταιρεία 2 της Σύμβασης, δηλ. η ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME AE) ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ, που μάλιστα προσδιορίζονται ως ανάληψη έργων, επέκταση δραστηριοτήτων. Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι οι όποιες προσλήψεις γίνουν από το λεγόμενο Πολεμικό Ναυπηγείο θα εξαρτώνται από τις παραγγελίες νέων σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού, προς αυτό, ενώ ουδεμία αναφορά γίνεται για το λεγόμενο εμπορικό ναυπηγείο (“ONEX ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES AE”, το οποίο κατά τον κ. Γεωργιάδη αναμένεται να είναι και το πλέον υποσχόμενο από απόψεως τζίρου και κερδοφορίας.

Σαν ΜΕΡΑ25 είχαμε επισημάνει και καταγγείλει τις χαριστικές υπέρ του κ. Ξενοκώστα ρυθμίσεις του σχεδίου εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας κατά την συζήτηση της κύρωσης της δια νόμου από το Κοινοβούλιο. Ειδικότερα είχαμε επισημάνει, μαζί με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης το απαράδεκτο της σύνδεσης της πληρωμής των δεδουλευμένων και των αποζημιώσεων των εργαζομένων με την εξασφάλιση παραγγελιών από το Πολεμικό Ναυτικό που υπήρχε στο αρχικό σχέδιο, γεγονός που οδήγησε στην απαλοιφή της σχετικής διάταξης, η ουσία της οποίας όμως επιστρέφει με την παραπάνω διατύπωση του τελικού κειμένου της Συμφωνίας Εξυγίανσης. Τόσο η καταβολή των δεδουλευμένων και αποζημιώσεων των εργαζομένων (όπως προέβλεπε ο ν4965/2022 (άρθρο 1.3), όσο και οι προσλήψεις προσωπικού που θα γίνονται κατ’ αναλογία των εργασιών του πολεμικού ναυπηγείου με στόχο γενικά και αφηρημένα «τη δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας στη νέα εταιρεία 2» αποδεικνυουν την διάθεση Ξενοκώστα να χρησιμοποιήσει τους εργαζομένους ως μοχλό πίεσης για εξασφάλιση παραγγελιών από το Π.Ν , όπως ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ. ΑΥΤΟΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΕΝΩ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ( εταιρεία 1) ΠΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΟΝΕΧ ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ! ΕΚΕΙ ΟΜΩΣ ΠΟΥ Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΓΑΖΕΙ ΜΑΤΙΑ είναι η αναφορά πως η επιλογή του προσωπικού (για πρόσληψη) δεν γίνεται πλέον κατά προτεραιότητα από το υφιστάμενο προσωπικό, όπως προβλέπει η κυρωθείσα με νόμο συμφωνία, αλλά ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ Η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2». Παρατηρούμε δηλαδή την εξαφάνιση κάθε αναφοράς σε σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας κατόπιν συνεννόησης μεταξύ εργαζομένων και του Πολεμικού Ναυπηγείου όπως ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΝΟΜΟ ΣΥΜΒΑΣΗ. Με δεδομένες τις θέσεις του επενδυτή, που χαρακτήρισε περίπου ως πράκτορες των Τούρκων και συντελεστές της καταστροφής των Ναυπηγείων όσων συνδικαλιστών/ εργαζόμενων αναφέρονται στην σύναψη ΣΣΕ, και τις πρακτικές του στο Νεώριο Σύρου όπου στο Ναυπηγείο επικρατούν συνθήκες γαλέρας και αποθέωσης της εργολαβικής εργασίας, είχαμε καταγγείλει κατά την τότε συζήτηση στη Βουλή τις πραγματικές προθέσεις του Ξενοκώστα, και δυστυχώς η πραγματικότητα έρχεται να μας επιβεβαιώσει πιο σύντομα από ότι και εμείς οι ίδιοι περιμέναμε.

Με δεδομένα τα παραπάνω, ρωτάμε τον κ. Υπουργό:

1. Αντιλαμβάνεται τις κραυγαλέες αντιθέσεις μεταξύ του πραγματικού σχεδίου – δήθεν – εξυγίανσης του κ. Ξενοκώστα και του σχεδίου που έθεσε το Υπουργείο του προς ψήφιση στη Βουλή;

2. Αντιλαμβάνεται πως πρόκειται για περίπτωση που αγγίζει – εάν δεν τα ξεπερνά – τα όρια της εξαπάτησης του Κοινοβουλίου και της παράβασης καθήκοντος;

3. Αντιλαμβάνεται ότι ο θεσμικός ρόλος του Υπουργού μιας ευνομούμενης δημοκρατίας είναι να προστατεύει την κοινωνία και τους πολίτες και όχι να λειτουργεί ως μεσίτης εξυπηρέτησης ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γιάνης Βαρουφάκης
Μαρία Απατζίδη
Κρίτων Αρσένης
Κλέων Γρηγοριάδης
Γιώργος Λογιάδης
Σοφία Σακοράφα

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο