Πράσινη Μετάβαση (μέρος γ’)

Αρθρογραφία
03 Ιαν, 2019

Η οικονομία της «Πράσινης Μετάβασης»

«Πράσινη Μετάβαση» σημαίνει «Πράσινη Οικονομία», «Πράσινη Κοινωνία» και κυρίως «Πράσινη Διακυβέρνηση». «Πράσινη Οικονομία» σημαίνει μία άλλη θεώρηση της οικονομίας, κυκλική και συνδεδεμένη με τις χωρικές και τοπικιστικές ρίζες του παραγωγικού συστήματος, μεταστροφής του τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης στο πεδίο μιας στρατηγικής επενδύσεων οικολογικού-κευνσιανού τύπου, οριοθετούμενης στο πεδίο των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών. Η «Πράσινη Οικονομία» αποτελεί προϊόν μιας άλλης συνειδητοποίησης του κόσμου, μιας συνειδητοποίησης που αποτυπώνονταν αμυδρά στις ως σήμερα στις παγκόσμιες συνιασκέψεις του Κιότο, της Κοπεγχάγης και του Ρίο.

Η έννοια της «Πράσινης Οικονομίας» χρησιμοποιήθηκε αδρά έως σήμερα για την κάλυψη δύο άλλων εγχειρημάτων με αντίθετα πολιτικά αποτελέσματα.

– Χρησιμοποιήθηκε στο πεδίο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, ως μεγάλη χρηματοπιστωτική φούσκα, για την κάλυψη της χρηματιστικοποίησης ειδών πρώτης ανάγκης και την αρπαγή αγροτικών γαιών σε Αφρική και Λατινική Αμερική για την παραγωγή βιοαερίου ή άλλων τύπων καυσίμου εναλλακτικών στο πετρέλαιο.

– Χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τις δραστηριότητες μιας περιορισμένης ελίτ πολυεθνικών στο πεδίο της μονοπώλησης της παγκόσμιας αγοράς βασικών ειδών διατροφής.

Η Πράσινη Οικονομία της «Πράσινης Μετάβασης» είναι μία οικονομία του χώρου:

– Της διάχυσης και όχι της συγκέντρωσης, που θέτει στο επίκεντρο τις φέρουσες ικανότητες του χώρου, τα ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τόπων και των τοπικοτήτων του, των κοινωνιών τους και των περιβαλλοντικών τους διαστάσεων.

– Tων διάχυτων πόλων παραγωγικής αριστείας, ενός άλλου παραγωγικού μοντέλου, άλλου ενεργειακού καύσιμου, για ένα άλλο καταναλωτικό πρότυπο, προαγωγό ενός νέου οικονομικού κύκλου.

– Των σαφώς λιγότερων βιομηχανιών, των μικρών παραγωγικών αλυσίδων, της περισσότερης καλλιεργημένης γης, των περισσότερων πρωτοβουλιών «κατανάλωσης από μηδέν απόσταση», της περισσότερης πιστοποιημένης τοπικής παραγωγής, της περισσότερης μητέρας γης για μια βιώσιμη ευημερία με αξιοπρέπεια.

Η «Πράσινη Οικονομία» της «Πράσινης Μετάβασης» είναι μια οικονομία εκτός της σφαίρας του κλασικού περιβαλλοντισμού. Είναι μια οικονομία της κοινωνικής εκπροσώπησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συμμετοχής, της συμμετοχικής δημοκρατίας και τωνσαφών περιβαλλοντικών ορίων, που τροφοδοτούν δημοκρατικές οπτικές στα όρια εκείνων της εκούσιας αποανάπτυξης. Αποκτά την ουσιαστική της σημασία και διάσταση μόνο όταν συνδεθεί με την οπτική μιας «Πράσινης Κοινωνίας», ενός άλλου οικονομικού κύκλουβασισμένου στην ιδέα ενός νέου πλαίσιου κοινωνικών σχέσεων και διακυβέρνησης. Η πραγμάτωση της απαιτεί την αναθεώρηση της έννοιας του δημόσιου και της σχέσης μεταξύ κέντρου και περιφέρειαςσυγκέντρωσης και αποκέντρωσης.

Η μετάβαση στην σφαίρα της «Πράσινης Οικονομίας» βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε δύο διάχυτες πλέον κοινωνικο-οικονομικές τάσεις:

– Στην προαγωγή ενός διάχυτου μικρο-καπιταλισμού μετάβασης της παραγωγής στο πεδίο της μικρής και μεσαίας κλίμακας, σύμφωνα με ένα μοντέλο μεγαλύτερης ενεργειακής εξοικονόμησης και ελάχιστου δυνατού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

– Στην κοινωνικής τάση μεταφοράς του τόπου διαβίωσης στην περιφέρεια, χάριν της θεώρησης της καλύτερης ποιότητας ζωής στο πλαίσιο της τοπικότητας από ένα σημαντικό κομμάτι της μικροαστικής τάξης, φορέα μιας μετα-υλιστικής εξέλιξης των τρόπων ζωής και κατανάλωσης, που αποτελεί την πολιτισμική βάση φαινόμενων όπως το «slow food», των δικτύων και «ακαδημιών γεύσης» κ.λ.π.

Η «Πράσινη Μετάβαση» αποτελεί σήμερα το μόνο εργαλείο διεξόδου από την κρίση – απάλειψης των βαθιές ρήξεων του παρελθόντος και των πραγματικών αιτίων της – στην κατεύθυνση της οικολογικής μεταστροφής της κοινωνίας και της αποανάπτυξης. Οι πρωτοβουλίες και οι προσπάθειες, αναφορικά με την υιοθέτηση της, ανθούν σε πάμπολλες περιοχές του κόσμου στο πλαίσιο της διάχυτης πλέον πεποίθησης ότι ο δρόμος εξόδου από τον την οικονομικήκοινωνική και οικολογική κρίση δεν μπορεί παρά να είναι μόνο «πράσινος».

συλλογικό άρθρο των:

Γιώργο Δημητρίου, μέλος ΜέΡΑ25

Γιώργο Πασχαλίδη, μέλος ΜέΡΑ25

Άγγελου Τρωιάνου, μέλος ΜέΡΑ25

Σταύρου Αγογλωσσάκη, μέλος ΜέΡΑ25

Στέλιου Αγγελή, μέλος ΜέΡΑ25

Φίλιππου Δραγούμη

Τάκη Σουκαρά

Βαγγέλη Σπινθάκη

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο