Κώδικας Συντροφικής Συμπεριφοράς

Παλιά όργανα και ντοκουμέντα ΜέΡΑ25
31 Δεκ, 2018

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑΣ DiEM25 ΕΛΛΑΔΑΣ – ΜέΡΑ25

Η δημοκρατία και ο πολιτικός πολιτισμός ξεκινά στο «σπίτι» μας. Στο DiEM25 βρεθήκαμε για να δώσουμε από κοινού τον καλό αγώνα ώστε να εκδημοκρατίσουμε και να εκπολιτίσουμε την Ευρώπη, τις χώρες μας, τις κοινωνίες και κοινότητές μας. Προαπαιτούμενο είναι οι δικές μας συμπεριφορές να συνάδουν με τις κοινές αξίες της δημοκρατίας, της ισηγορίας, του αλληλοσεβασμού, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όλων των συμμετεχόντων όπως προκύπτουν από τις αρχές του DiEM25, το Μανιφέστο του DiEM25, την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΜέΡΑ25 και το Καταστατικό του ΜέΡΑ25.

Ο Κώδικας Συντροφικότητας προσδιορίζει το απαιτούμενο πλαίσιο συμπεριφοράς:

 • αναδεικνύοντας τις θεμελιώδεις αρχές συντροφικής συμπεριφοράς

 • εντοπίζοντας πιθανές προβληματικές συμπεριφορές

 • ορίζοντας ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης προβληματικών συμπεριφορών

Η τήρηση αλλά και η προστασία του παρόντος Κώδικα Συντροφικότητας αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων των μελών του DiEM25–ΜέΡΑ25 και ειδικότερα των εκλεγμένων αξιωματούχων του DiEM25–ΜέΡΑ25.

ΑΞΙΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ DiEM25 – ΜέΡΑ25

Ως δημοκρατικό κίνημα λειτουργούμε προασπίζοντας όχι μόνο την ιδέα αλλά και την πρακτική της δημοκρατικής συμπεριφοράς η οποία εν προκειμένω εκλαμβάνεται και ως πολιτική θέση.

Βασικές μας αρχές είναι:

 • η δημοκρατία ως ιδέα και ως πράξη

 • ο πολιτικός πολιτισμός

 • η ισηγορία

 • η ανιδιοτέλεια

 • η απουσία κρυφής ατζέντας (π.χ. «εισοδισμός» με σκοπό την προώθηση ατζέντας ξένη προς την ιδεολογία του DiEM25), και

 • ο σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου.

Οι αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά όλων μας σε όλες τις συναναστροφές και στις

δραστηριότητές μας είναι:

 • η ακεραιότητα

 • η διαφάνεια

 • η αντικειμενικότητα

 • η ευγένεια

 • το πνεύμα συνεργασίας

 • η συντροφική αλληλεγγύη, και

 • ο αλληλοσεβασμός

Με την σκέψη ότι η συμπεριφορά μας αποτελεί πολιτική στάση από μόνη της, αλλά και καθρέφτης του Μανιφέστου και της Ιδρυτικής Διακήρυξής μας, καλούμαστε να υιοθετήσουμε τις θεμελιώδεις μας αρχές και αξίες:

 • στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας εντός του DiEM25-‐ΜέΡΑ25

 • στην πολιτική μας συμπεριφορά και πρακτική

 • στην καθημερινή μας συμπεριφορά στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα

ΕΥΘΥΝΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Ενθαρρύνουμε την συμμετοχική διαδικασία, στο πλαίσιο των οριζόντιων και κάθετων δομών μας, όπως ορίζεται από τις Οργανωτικές Αρχές του DiEM25 και το καταστατικό του ΜέΡΑ25

 • Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε την ευθύνη να προωθούμε τις ιδέες του κινήματος/κόμματος όπως αυτές εκφράζονται στο Μανιφέστο και την Ιδρυτική Διακήρυξη και διαμορφώνονται από τα συλλογικά όργανα, και όχι εξωγενείς προς το κίνημα/κόμμα ιδέες, επιλογές ή επιδιώξεις που εκπορεύονται από επιδιώξεις επαγγελματικές ή πολιτικές ξένες προς τον πολιτισμό, τις αξίες ή/και την επιστημονική ανάλυση του DiEM25.

 • Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε την ευθύνη να ενθαρρύνουμε και όχι να αποθαρρύνουμε τα μέλη μας και τα μελλοντικά μας μέλη να συμμετέχουν στο κίνημα/κόμμα.

 • Αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία των στόχων του DiEM25-‐ΜέΡΑ25 βασίζεται στην ικανότητά μας να προσεγγίσουμε πολίτες που δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το κίνημά μας – και όχι να επιδιδόμαστε στην εσωστρέφεια.

 • Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε την ευθύνη να μην εκθέτουμε ούτε ιδιωτικά ούτε δημόσια το κόμμα/κίνημα σε διασυρμό και δυσφήμιση.

 • Αναγνωρίζουμε ότι δεν επιτρέπεται ποτέ να αναφερόμαστε με όρους απαξιωτικούς για άλλο μέλος ή μέλη, κατ’ ιδίαν ή δημόσια.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

Καλλιεργούμε μεταξύ μας

 • την συνεργασία

 • την ευθύτητα

 • την ευγένεια και ευαισθησία

 • τον αλληλοσεβασμό.

Συνεπώς, αποδοκιμάζεται οποιαδήποτε συμπεριφορά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δίκαια ως

 • ρατσιστική

 • σεξιστική

 • εκβιαστική

 • υβριστική

 • εμπεριέχουσα λεκτική ή σωματική βία (γραπτά ή προφορικά),

 • θίγουσα τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την καταγωγή, τη νοημοσύνη ή την ταξική θέση/προέλευση του «άλλου».

 • Αποκλείεται οποιαδήποτε επίσης συμπεριφορά:

  • συνιστά σεξουαλική παρενόχληση

  • καταχράται θέση εξουσίας εις βάρος μέλους

  • συκοφαντεί μέλος ή το ίδιο το κίνημα/κόμμα.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • Φροντίζουμε να

  • προωθούμε

  • διατηρούμε

  • προασπίζουμε

 • την δημόσια εικόνα του κινήματος/κόμματος με γνώμονα την πολιτισμένη συμπεριφορά και τις δημοκρατικές μας ιδέες. Ως εκ τούτου,

 • α) Αποδοκιμάζεται οποιαδήποτε προσβλητική και/ή ανήθικη επίθεση μέλους προς πολίτες ή εξωτερικούς συνεργάτες με οποιοδήποτε πρόσχημα – συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών αντιπάλων που επιδίδονται σε βίαιες παραβιάσεις του πολιτικού πολιτισμού

 • β) Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε την ευθύνη να διαδίδουμε το πνεύμα, την ιδεολογία, τις θέσεις του κινήματος/κόμματος, και όχι προσωπικές μας αντιλήψεις, πρωτοβουλίες και θέσεις που συγκρούονται με τις αξίες, το Μανιφέστο και την επιστημονική ανάλυση του DiEM25.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είμαστε υποχρεωμένοι για την ορθή χρήση και προστασία των δεδομένων μελών ή φίλων του DiEM25-ΜέΡΑ25 να:

Προστατεύουμε τις εμπιστευτικές συζητήσεις και δεν τις μεταφέρουμε αυθαίρετα σε

• άλλους πολιτικούς φορείς

• κέντρα εξουσίας

• μέσα κοινωνικής δικτύωσης

• ΜΜΕ

Προστατεύουμε τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε για τις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν τους γνωστοποιούμε σε κανέναν χωρίς να έχει προηγηθεί θεσμική απόφαση – και τους παραδίδουμε στους αντικαταστάτες μας σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή απομάκρυνσής μας.

Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα μελών ή φίλων (τα οποία ίσως αναγκαζόμαστε να λαμβάνουμε στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας μας) και δεν τα κοινοποιούμε ηλεκτρονικά εντός ή εκτός του DiEM25. Προστατεύουμε και συντηρούμε σε ασφαλές χώρο (φυσικό ή ψηφιακό) το αδημοσίευτο αρχείο του κινήματος/κόμματος (οπτικοακουστικό υλικό, σκληροί δίσκοι, αφίσες, βιβλία, άλλο υλικό) και δεν το θέτουμε σε κίνδυνο μεταφέροντας το στον προσωπικό μας χώρο, χωρίς άδεια.

• Αθέμιτη χρήση πληροφοριών

• Αυθαίρετη δημοσιοποίηση πληροφοριών

• Δωροδοκία/δωροληψία

είναι πράξεις καταδικαστέες και ξένες προς το DiEM25-ΜέΡΑ25.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΤΙ-ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Αν και οι κυρώσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό, ωστόσο τα μέλη που καταστρατηγούν το Μανιφέστο/Διακήρυξη, τις Οργανωτικές Αρχές/Καταστατικό, και τον παρόντα Κώδικα Συντροφικότητας, θα αντιμετωπίζονται ως εξής:

ΜΕΛΗ ΤΟΥ DiEM25 ΕΛΛΑΔΑΣ

• Το κάθε μέλος δικαιούται να προβεί σε καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο καλείται να αποφασίσει για το αν η καταγγελία είναι βάσιμη. Αν το Εθνικό Συμβούλιο κρίνει ότι, όντως, η καταγγελία είναι βάσιμη, τότε ενεργοποιείται Διαδικασία διαμεσολάβησης – της οποίας προΐσταται μέλος του Εθνικού Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση αμοιβαίως αποδεκτής διευθέτησης.

Αν η Διαδικασία διαμεσολάβησης αποτύχει, τότε το Εθνικό Συμβούλιο παραπέμπει το ζήτημα στην Συντονιστική Επιτροπή (βλ. πιο κάτω).

Αν το Εθνικό Συμβούλιο κρίνει ότι η καταγγελία δεν είναι βάσιμη, τότε το καταγγέλον μέλος δύναται, αφού συλλέξει 100 υπογραφές μελών, να παραπέμψει απ’ευθείας την καταγγελία του στην Συντονιστική Επιτροπή με το αίτημα συγκεκριμένης κύρωσης (βλ. πιο κάτω). Στην περίπτωση που καταγγελία καταλήξει στην Συντονιστική Επιτροπή (είτε μέσω Εθνικού Συμβουλίου είτε μέσω της διαδικασίας συλλογής υπογραφών), τότε η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να προβεί σε δική της Διαδικασία Διαμεσολάβησης. Εάν είτε η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίσει ότι δεν υπάρχει περιθώριο Διαδικασίας Διαμεσολάβησης είτε η Διαδικασία Διαμεσολάβησης αποτύχει, τότε η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένη κύρωση (βλ. πιο κάτω) είτε στο Επικυρωτικό Συμβούλιο του DiEM25 είτε θέτει την πρότασή της σε ψηφοφορία όλων των μελών του κινήματος.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι:

1. Προειδοποίηση και επίπληξη

2. Απώλεια θέσης εκλεγμένης ή ex officio για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ισοβίως

3. Απομάκρυνση από τις τάξεις του DiEM25 για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ισοβίως

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΜέΡΑ25

Όλοι οι αξιωματούχοι του ΜέΡΑ25 είναι ανακλητοί.

• Τα μέλη του ΜέΡΑ25 διατηρούν το δικαίωμα, μετά από συλλογή εκατό υπογραφών, να ζητήσουν την ανάκληση οποιουδήποτε αξιωματούχου (π.χ. συντονιστή ομάδας ή αντιπρόσωπο) οποιασδήποτε βαθμίδας (ΟΑ, ΘΟΑ, ΝΟΑ, ΠΟΑ, ΠΕ, ΠΓ). Τότε, η Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ) διορίζει μεσολαβητή με σκοπό την συντροφική και φιλική διευθέτηση του ζητήματος. Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατον, το αίτημα για ανάκληση τίθεται προς ψήφιση στην Πολιτική Επιτροπή (ΠΕ) του ΜέΡΑ25 με σχετική εισήγηση της ΠΓ και των μελών που την ζήτησαν. Στην περίπτωση που η ΠΕ αρνητικά για την ανάκληση, τα μέλη που την ζήτησαν δικαιούνται να ζητήσουν καθολική ψηφοφορία όλων των μελών του DiEM25.

• Η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 διατηρεί το δικαίωμα να παύσει για σοβαρό λόγο, που η ίδια θα κρίνει, οποιονδήποτε αξιωματούχο (π.χ. συντονιστή ομάδας ή αντιπρόσωπο) οποιασδήποτε βαθμίδας (ΟΑ, ΘΟΑ, ΝΟΑ, ΠΟΑ, ΠΕ, ΠΓ). Αμέσως μετά, διορίζει μεσολαβητή με σκοπό την συντροφική και φιλική διευθέτηση του ζητήματος. Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατον, και εντός το πολύ δύο εβδομάδων, το αίτημα για μετατροπή της παύσης σε μόνιμη ανάκληση τίθεται προς ψήφιση στην Πολιτική Επιτροπή (ΠΕ).

• Σε ακραίες περιπτώσεις συνεχιζόμενης συλλογικής παραβίασης των αρχών του ΜέΡΑ25 ή παγιωμένης συλλογικής απόκλισης από τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές και θέσεις του, η Πολιτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την αναγνώριση μιας ΟΑ ή ΘΟΑ.

Σημ. Για την ανάκληση της ιδιότητας του μέλους του ΜέΡΑ25 ισχύουν ότι και για την ανάκληση της ιδιότητας του μέλους του DiEM25 – βλ. πιο πάνω.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στο DiEM25 – ΜέΡΑ25 βρεθήκαμε για να αποδράσουμε από συμπεριφορές και καταστάσεις που προσβάλουν τον δημοκρατικό πολιτισμό, την ισηγορία και την ελευθερία από τον φόβο της άνομης, αηθούς εξουσίας. Στόχος του παρόντος Κώδικα Συντροφικότητας είναι η εξασφάλιση ότι εν αρχήν ην η συμπεριφορά μας εντός του κινήματός μας.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο