Οργανώσεις ΜέΡΑ25 – Ομάδες Ανυπακοής

Συμμετοχή
03 Ιαν, 2019

*Εντάξου σε μια Ομάδα Ανυπακοής, ανάλογα με την εκλογική σου περιφέρεια, δηλώνοντας τη συμμετοχή σου εδώ: [email protected]

Οι τοπικές και θεματικές ομάδες μελών του ΜέΡΑ25 ονομάζονται Ομάδες Ανυπακοής, συμβολίζοντας την ιδρυτική θέση του κόμματος ότι, σε καθεστώς χρεοδουλοπαροικίας (το οποίο το ΜέΡΑ25 ιδρύθηκε ώστε να ανατρέψει), οι υπεύθυνοι πολίτες έχουμε υποχρέωση να μην υπακούμε στις εντολές εκείνων που οδηγούν την χώρα στην ερημοποίηση.

Τοπικές και θεματικές Ομάδες Ανυπακοής (ΟΑ)

Τα δομικά κύτταρα του ΜέΡΑ25 είναι οι τοπικές οργανώσεις του, οι τοπικές ομάδες ανυπακοής (ΟΑ). Κάθε μέλος κατά την εγγραφή του μπορεί να επιλέξει σε ποια τοπική ΟΑ θα ενταχθεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΟΑ στην περιοχή του, δεσμεύεται να δημιουργήσει νέα τοπική ΟΑ σε συνεργασία με άλλα νέα και παλαιά μέλη. Επί πλέον, τα μέλη έχουν την δυνατότητα (μετά από συνεννόηση την Πολιτική Γραμματεία) να ιδρύσουν θεματικές ΟΑ (ΘΟΑ) με αντικείμενο της επιλογής τους (π.χ. παιδεία, υγεία).

Οι ΟΑ υπόκεινται σε περιορισμούς με σημαντικότερο ότι δεν μπορούν να συνεργάζονται με άλλα κόμματα ή κινήσεις (χωρίς την πρότερη συνεννόηση με την Πολιτική Γραμματεία), ή να προωθούν σκοπούς ή αξίες ασυμβίβαστες με το πνεύμα της διακήρυξης του κόμματος, και τις εκάστοτε εκστρατείες του. Για να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις των ΟΑ είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη, και για να υπάρχει ποιοτικός έλεγχος πάνω στο πώς η κοινή γνώμη θα διάκειται απέναντι στο κόμμα, τα μέλη των ΟΑ δεν μπορούν να δημοσιεύουν κείμενα/εικόνες/βίντεο/δράσεις που προορίζονται για το ευρύ κοινό χωρίς πρότερη έγκριση από την Πολιτική Γραμματεία. Εντός των ΟΑ μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας σε διάφορα θέματα που μπορούν να επικοινωνούν με μέλη αντίστοιχων που έχουν δημιουργηθεί εντός άλλων ΟΑ π.χ. στο πλαίσιο ΘΟΑ.

Ο μέγιστος αριθμός μελών μιας ΟΑ είναι 30. Αν μια ΟΑ τον υπερβεί θα πρέπει να διαχωριστεί σε περισσότερες της μιας. Η τελική απόφαση θα πρέπει να επικυρωθεί από την αντίστοιχη δευτεροβάθμια ΟΑ ή την Πολιτική Γραμματεία. Κάθε ΟΑ εκλέγει συντονιστής/στρια που εκπροσωπεί την ΟΑ και, προαιρετικά, γραμματέα, αναπληρωτή συντονιστή, κλπ. Οι συναντήσεις των ΟΑ ορίζονται σε τουλάχιστον μία τον μήνα. Για συνεδριάσεις που οδηγούν σε αποφάσεις απαιτείται απαρτία 50% + 1 των ενεργών μελών (δηλαδή όσων συμμετείχαν τους τελευταίους τρεις μήνες).

Οι ΟΑ μπορούν και οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους για να συντονίζουν κοινές δράσεις και δραστηριότητες.

Τι επιτρέπεται να κάνει μια ΟΑ;

 • Nα διαδίδει τις ιδέες του κόμματος

 • Να συντάσσει προτάσεις πολιτικής οι οποίες θα προωθούνται μέσω των δευτεροβάθμιων και των τριτοβάθμιων ομάδων στα κεντρικά όργανα του κόμματος.

 • Να συλλέγει προτάσεις πολιτικής από πολίτες που έχουν πληγεί από τις κυβερνητικές πολιτικές.

 • Να συμμετέχει σε δράσεις αρωγής και επιμόρφωσης στην περιοχή τους

 • Nα προσελκύει νέα μέλη

 • Να συμμετέχει σε κινητοποιήσεις υπό τη σημαία του ΜέΡΑ25

 • Να προσεγγίσει τοπικές συλλογικότητες για κοινές δράσεις

 • Να οργανώνει συναντήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, εκστρατείες

Τι δεν επιτρέπεται να κάνει μία ΟΑ;

 • Να συμμετέχει σε παράνομες δραστηριότητες

 • Να συνάπτει συνεργασίες με άλλες πολιτικές κινήσεις και κόμματα χωρίς την έγκριση του κόμματος

 • Να προωθεί ιδέες που παραβιάζουν το πνεύμα της Διακήρυξης του κόμματος ή των πολιτικών και εκστρατειών του

 • Nα συλλέγει ή να ξοδεύει χρήματα κατά τρόπο που δεν εναρμονίζεται με το καθιερωμένο σύστημα του ΜέΡΑ25 για τη συλλογή και χρήση δωρεών

 • Να χρησιμοποιεί το όνομα, το λογότυπο, την πλατφόρμα ή τον οργανισμό του ΜέΡΑ25 για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εμπορευμάτων και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μέλη αυτού.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο