«No Burn»: Ούτε στο Βόλο, ούτε πουθενά, καύση απορριμμάτων

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
10 Δεκ, 2020

Η πολιτική γραμματεία του ΜέΡΑ25 εξέτασε το αίτημα της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βόλου “NoBurn” να συμβάλει το ΜέΡΑ25 στην αποτροπή της δημιουργίας μονάδας βιοξήρανσης απορριμμάτων για παραγωγή SRF, που δρομολογείται από το Δήμο Βόλου και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πρόκειται για μία παρωχημένη τεχνολογία, η οποία στόχο έχει τελικά την καύση των απορριμμάτων είτε στην τσιμεντοβιομηχανία, είτε σε ειδικές μονάδες καύσης απορριμμάτων με ενεργειακή αξιοποίηση στη λογική της απολιγνιτοποίησης. Το μοντέλο της καύσης των απορριμμάτων επαναφέρεται με τον πρόσφατο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) που αποφάσισε η κυβέρνηση, αλλά κινείται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση με την ιεράρχηση στη διαχείριση των απορριμμάτων που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιεράρχηση που αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότηση με Ευρωπαϊκά κονδύλια. Πρόσφατη άλλωστε είναι η σχετική απόρριψη του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου από την ΕΕ.

Το SRF (SOLID RECOVERED FUEL) είναι το ανακτημένο από τα αστικά και εμπορικά απορρίμματα, υψηλής θερμογόνου αξίας κλάσμα, κυρίως αποτελούμενο από χαρτί και πλαστικό, το οποίο χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό καύσιμο στη βιομηχανία και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι προφανές ότι ο διαχωρισμός αυτού του κλάσματος με σκοπό την καύση αντίκειται πλήρως στην ανακύκλωση, η οποία είναι σε υψηλότερη θέση στην ιεραρχία (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία) από την ενεργειακή αξιοποίηση. Πράγματι, αν η ανακύκλωση χαρτιού και πλαστικού προχωρήσει σε ικανοποιητικά επίπεδα, τότε το υπόλειμμα είναι χαμηλής θερμογόνου αξίας και εντελώς ασύμφορο οικονομικά.

Πρόσθετα, η βιοξήρανση αποτελεί μία μέθοδο διαχείρισης των σύμμεικτων υπολειμμάτων που χρησιμοποιεί την περιεκτικότητα των απορριμμάτων σε ζυμώσιμη οργανική ύλη για την μείωση της υγρασίας τους μέσω της δράσης αναπτυσσόμενων μικροοργανισμών. Στοχεύει στο να καταστήσει την παραγωγή καυσίμων από τα απορρίμματα οικονομικότερη. Με αυτό τον τρόπο βέβαια χάνεται χρήσιμη οργανική ύλη (το ζυμώσιμο κλάσμα) που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την παραγωγή καυσίμων όπως το βιοαέριο και το κομπόστ.
Είναι προφανές από τα ανωτέρω ότι, η συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά λανθασμένη και δεν ωφελεί κανέναν, εκτός από τα σχετικά εργολαβικά συμφέροντα. Τη στιγμή που αυτή η προσέγγιση εγκαταλείπεται στην ΕΕ, προάγεται σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες, λόγω του ότι πλέον αποτελούν χρεοδουλοπαροικίες, προσφέρονται για τη διάθεση αυτών των αντιπεριβαλλοντικών μεθόδων διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων.

Το ΜέΡΑ25 θεωρεί ότι η μόνη σωστή προσέγγιση της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι η διαλογή στην πηγή, τόσο των ανακυκλώσιμων (πλαστικό, μέταλλο, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί), όσο και των βιοαποβλήτων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας και κομπόστ, αφήνοντας έτσι ένα ελάχιστο υπόλειμμα προς τελική διάθεση.

Το ΜέΡΑ25 θεωρεί ότι η κατασκευή της συγκεκριμένης μονάδας στο Βόλο, είναι η αρχή και σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ θα επακολουθήσουν και άλλες μονάδες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με καταστρεπτικά αποτελέσματα για τους ντόπιους πληθυσμούς  και το περιβάλλον.
Συνεπώς, η κατασκευή τους πρέπει να αποτραπεί και αποφάσισε να συμβάλει κατά το δυνατόν σε αυτή την κατεύθυνση, με τη στήριξη και συνεργασία των κινημάτων πολιτών που αντιτίθενται στο μοντέλο της καύσης απορριμμάτων, τη στήριξη της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βόλου “NoBurn” και τις κατάλληλες νομικές ενέργειες.

Πολιτική Γραμματεία ΜέΡΑ25

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο