Μαρία Απατζίδη: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεκοκαλίζει την περιουσία του ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύσεις
20 Φεβ, 2022

Το νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβερνώσα παράταξη για τη διαχείριση της περιουσίας του ΕΦΚΑ αποτελεί ουσιαστικά την ολοκλήρωση της κυβερνητικής επίθεσης στην κοινωνική ασφάλιση, που αποσκοπεί στο ξεπούλημά της στους ιδιώτες. Πρόκειται για ένα σχέδιο που τέθηκε σε κίνηση από την πρώτη μέρα ανάληψης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μετά την ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης, η επόμενη φέτα στο σαλάμι της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι το ρεσάλτο στον ΕΦΚΑ.
Το ρεσάλτο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο γίνεται σε δύο επίπεδα:
Το πρώτο επίπεδο είναι στη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, όπου όλες οι διευθυντικές θέσεις θα διορίζονται από τον Υπουργό.
Και το δεύτερο επίπεδο είναι στην ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ, την οποία θα μπορούν πλέον να ξεκοκαλίσουν τα ιδιωτικά συμφέροντα.

Ως προς το πρώτο επίπεδο:
Ήδη το Β΄ μέρος του νομοσχεδίου παραδίδει τη διοίκηση και τις διευθυντικές θέσεις του ΕΦΚΑ στους ιδιώτες, καθώς υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων δύνανται να είναι ιδιώτες και δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημοσίου τομέα. Η επιλογή τους γίνεται από τριμελή επιτροπή που συνίσταται στον ΕΦΚΑ με απόφαση του Υπουργού, ουσιαστικά εκτός διαδικασιών του ΑΣΕΠ και χωρίς τη συμμετοχή του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων. Σαν να μην έφτανε αυτό, προβλέπονται και προκλητικά αυξημένες αποδοχές στη διοίκηση άνω των 8.000 ευρώ. Συγκεκριμένα προβλέπεται μισθός ως 8.134,56 ευρώ στο Διοικητή του ΕΦΚΑ, στους Γενικούς Διευθυντές, τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών κ.ο.κ. Οι ιδιώτες σε θέσεις ευθύνης δεν δύναται να ελέγχονται πειθαρχικά καθώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις που αφορούν δημόσιους υπαλλήλους, απολαμβάνοντας έτσι μια ιδιότυπη ασυλία.

Ειδικότερα, τo άρθρο 3 του νομοσχεδίου εισάγει ιδιώτες στην ίδια τη διοικητική ιεραρχία του φορέα, γεγονός πρωτοφανές για ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και μάλιστα στον πολύ ευαίσθητο φορέα της κοινωνικής ασφάλισης. Γίνεται δυνατό να παύονται Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές χωρίς την αναγκαία κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Με τον τρόπο αυτό ανατρέπεται άρδην το εργασιακό καθεστώς των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλειας, οι οποίοι εξομοιώνονται πλέον με μετακλητούς υπαλλήλους με τριετή θητεία, η οποία θα μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Πρόκειται για ένα άρθρο εντελώς αντισυνταγματικό, καθώς παραβιάζει τον Νόμο 2190 του 1999, ο οποίος είναι εκτελεστικός νόμος και προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος. Αυτά που προβλέπει το άρθρο 3 του νομοσχεδίου είναι στην ουσία προσλήψεις που παρακάμπτουν τον ΑΣΕΠ και άρα είναι παράνομες. Οι προσλήψεις μετακλητών υπάλληλων κατά το άρθρο 3 του νομοσχεδίου διαφεύγουν του ελέγχου και της εποπτείας του ΑΣΕΠ και ως εκ τούτου παραβιάζουν το ίδιο το Σύνταγμα.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι στρατιές μετακλητών υπαλλήλων θα είναι απόλυτα εξαρτημένες από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Θα λαμβάνονται πιθανότατα από τους κομματικούς στρατούς της Νέας Δημοκρατίας ή της όποιας άλλης κυβερνώσας παράταξης. Η ανώτατη πολιτική ιεραρχία του ΕΦΚΑ θα είναι έτσι πλήρως κομματοκρατούμενη και θα παραβιάζει τη συνέχεια του κράτους που είναι χαρακτηριστικό κάθε ευνομούμενης πολιτείας. Το νομοσχέδιο πλήττει βάναυσα τον θεσμικό πολιτισμό της Ελλάδας και την κατατάσσει στα αυταρχικά και νομικώς υπανάπτυκτα καθεστώτα. Η Νέα Δημοκρατία μας επιστρέφει όχι δεκαετίες, αλλά αιώνες πίσω, όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ήταν μόνιμοι, αλλά εξαρτώμενοι από τα κόμματα. Η ανώτατη υπαλληλία του ΕΦΚΑ θα είναι στην ουσία μετακλητοί υπάλληλοι του επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Το άρθρο 3 του νομοσχεδίου αποτελεί και μια κατάφωρη προσβολή προς τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, οι οποίοι εργάζονται σε πολύ αντίξοες συνθήκες.

Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια δεν θα έχουν ουσιαστικά λόγο ύπαρξης. Γιατί δεν θα λαμβάνει αποφάσεις πλέον το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ. Και βέβαια τεράστιο χάος θα προκύψει από τις δικαστικές διεκδικήσεις των θιγόμενων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών οι οποίοι ενδεχομένως θα παυθούν. Τι νομιμότητα θα έχουν διοικητικές πράξεις που θα εκδίδονται από μετακλητούς υπαλλήλους; H διαδικασία επιλογής των μετακλητών υπαλλήλων δεν έχει σαφές αξιοκρατικό πλαίσιο. Με λίγα λόγια, ο ΕΦΚΑ θα φορτωθεί με κομματάνθρωπους σε θέσεις κλειδιά, οι οποίοι ως μόνη αριστεία τους θα διαθέτουν τον κομματικό σωλήνα.
Το άρθρο 6 του ίδιου νομοσχεδίου προβλέπει πως η ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του ΕΦΚΑ θα γίνεται κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία για την ανάθεση και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, μετατρέποντας έτσι σε κανόνα αυτό που ως τώρα θεωρούνταν εξαίρεση. Πρόκειται για τη νομοθέτηση της αδιαφάνειας στη σύναψη συμβάσεων.

Ως προς το δεύτερο επίπεδο τώρα: Με τα άρθρα 10 έως και 19 ιδρύεται η ήδη διαβόητη μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία «Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Η εταιρεία αυτή θα διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ, λειτουργώντας πλήρως με αγοραία κριτήρια, τόσο καταστατικά, όσο και ως πρακτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 15, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εν προκειμένω του κ, Κωστή Χατζηδάκη. Η εταιρεία αυτή θα ελέγχεται εσωτερικά για το αν κάνει με τρόπο κοινωνικά ωφέλιμο και νόμιμο τη δουλειά της, σύμφωνα με το άρθρο 16, ενώ για το προσωπικό της, θα υπάρχει και «τυχόν» συνέντευξη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18.

Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι ο ΕΦΚΑ έχει στη διάθεσή του πληθώρα ακινήτων μεγάλης αξίας, ξενοδοχεία, κτήρια γραφείων, καταστήματα κλπ. Η μητρική Μητσοτάκης Άλφα Έψιλον στήνει μια άλλη Άλφα Έψιλον, θυγατρική. Και θα διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της. Θα δίνει στο Διοικητικό της Συμβούλιο πληρεξούσιο για αγοραπωλησίες, εκμισθώσεις ή και δωρεάν παραχωρήσεις της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ. Και εδώ βεβαίως υπάρχει ένα τρομερό παράθυρο για μίζες. Θα παρέχει ταυτόχρονα και το προνόμιο του αυτο-ελέγχου. Δηλαδή ό,τι γίνεται στην Ανώνυμη Εταιρεία αυτή, μένει στην Ανώνυμη Εταιρεία αυτή! Πράγμα που συνιστά την επιτομή της διαφθοράς και της ατιμωρησίας.
Ποιος είναι λοιπόν ο πραγματικός σκοπός ίδρυσης αυτής της Ανώνυμης Εταιρείας; Η απάντηση είναι το ξεκοκάλισμα της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, η κερδοσκοπία της ολιγαρχίας και της Μητσοτάκης Άλφα Έψιλον πάνω σε αυτήν.

Χρειάζεται πάντως εδώ να δούμε το ιστορικό της διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης. Καθώς το νομοσχέδιο αυτό δεν έρχεται εν κενώ. Η μέθοδος που επιστρατεύει η κυβέρνηση, όταν στοχεύει στο ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας είναι ξεκάθαρη: Ξεκινά πάντα με μια επιχείρηση απαξίωσης αυτού που πρόκειται να εκποιηθεί, κατασυκοφαντώντας τους εργαζόμενους, την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και ούτω καθεξής. Η απαξίωση αυτή είναι τόσο επικοινωνιακή όσο και ουσιαστική, στερώντας συνειδητά από τις υπηρεσίες τους απαραίτητους πόρους που απαιτούνται, για να μπορούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στο έργο τους, ώστε μετά η είσοδος των ιδιωτών να φαντάζει ως η μοναδική λύση. Αντίστοιχα και στην περίπτωση του ΕΦΚΑ, η κυβέρνηση και ο κ. Χατζηδάκης, εκμεταλλεύτηκαν το διαχρονικό πρόβλημα της εξαιρετικά αργής έκδοσης συντάξεων. Ένα πρόβλημα που υπήρχε, αλλά εντάθηκε δραματικά με την εφαρμογή μνημονιακών πολιτικών. Τόσο με την υποστελέχωση του ίδιου του οργανισμού, δηλαδή συνταξιοδοτήσεις που δεν καλύφθηκαν με νέες προσλήψεις, όσο και με την άναρχη, αναποτελεσματική και εν τέλει καταστροφική ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων αυτή καθαυτή. Σε συνδυασμό με τον νόμο 4826 του 2021, που εισάγει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα στην επικουρική ασφάλιση, η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης είναι πλήρης.

Με πρόσχημα την αργή έκδοση συντάξεων, ο κ. Χατζηδάκης επιδόθηκε σε ένα μπαράζ συκοφάντησης των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ. Τους κατηγόρησε για ανικανότητα, τεμπελιά και ό,τι μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Επέρριψε δηλαδή στους υπαλλήλους τις ευθύνες για την κακή κατάσταση που επικρατεί για τους λόγους που αναφέραμε. Προέβη σε απειλές για μεταθέσεις σε όσους δεν πιάνουν συγκεκριμένους στόχους, κόβοντας παράλληλα και άδειες, υποτίθεται για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Η επόμενη κίνηση μετά τις επίρριψη ευθυνών στους ίδιους τους υπαλλήλους ήταν η τοποθέτηση «πρότζεκτ μάνατζερ» στον ΕΦΚΑ και η αξιοποίηση ιδιωτών λογιστών και δικηγόρων στο πλαίσιο της ιδεοληπτικής αντίληψης της κυβέρνησης που θέλει το δημόσιο εντελώς αναποτελεσματικό και τους ιδιώτες ως τη μοναδική και απαραίτητη λύση στα προβλήματα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα προδιαγεγραμμένο φιάσκο με τους ιδιώτες λογιστές και δικηγόρους αρχικά να μην τρέχουν να αναλάβουν και εν τέλει να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο ολοκληρώνοντας μόλις 8 υποθέσεις ως το τέλος του προηγούμενου έτους.
Και βέβαια αποτέλεσμα είναι ότι η ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ καθίσταται βορά στα αρπακτικά της Μητσοτάκης Άλφα Έψιλον.

Στο Κεφάλαιο Γ΄, στα άρθρα 10 έως 19, εμπεριέχονται οι πιο προβεβλημένες αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο. Και αφορούν στην ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας για την «αξιοποίηση» της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ.. Πρόκειται για την πλέον προκλητική διάταξη του νομοσχεδίου καθώς «αξιοποιεί» δήθεν την τεράστια ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες. Με μόνη υπερασπιστική γραμμή για την αναγκαιότητα αυτή από την κυβέρνηση, τη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία για την ανωτερότητα της αγοράς στα πάντα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο ΕΦΚΑ έχει στη διάθεσή του γύρω στα 400 ακίνητα αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και σε αυτά προστίθενται συνεχώς νέα. Ο λόγος είναι ασφαλώς ότι οι κατασχέσεις για οφειλές εισφορών, με την κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία εδώ και μία δεκαετία λόγω των μνημονιακών πολιτικών δεν αναμένεται να μειωθούν. Πολλά δε από αυτά αποτελούν εξαιρετικά φιλέτα άρα και μια υπέροχη ευκαιρία για τους φίλους της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 10, το καταστατικό της Εταιρείας εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού. Ενώ η εταιρεία αναφέρεται γενικά πως λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου 3429 του 2005 για την οργάνωση και λειτουργία, διοίκηση και κρατική εποπτεία, των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Επιπλέον, όπως ρητά αναφέρεται, «στο μέτρο που κριθεί ότι αποτελεί Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, οι διατάξεις του νόμου 4270 του 2014, και τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αναφορικά με την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών» εφαρμόζονται μόνο μερικώς.

Η εταιρεία όχι μόνο εκπροσωπεί τον ΕΦΚΑ παντού λειτουργώντας αντ’ αυτού, αλλά δικαιούται και αμοιβής, η οποία καθορίζεται με προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του e-Ε.Φ.Κ.Α. Έτσι για την αποποίηση του δικαιώματος να διαχειρίζεται την περιουσία του ο ΕΦΚΑ θα πληρώνει και αμοιβή! Επιπλέον, στο πλαίσιο της πλήρους αδιαφάνειας και για να λυθούν τα χέρια της εταιρείας και των διοικούντων που θα εκμεταλλεύονται την περιουσία του ΕΦΚΑ, δηλαδή την περιουσία των ασφαλισμένων, η «διοίκηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του η-Ε.Φ.Κ.Α. εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 715 του 1979. Και, εντέλει, η εταιρεία, εμπνεύσεως του κυρίου Χατζηδάκη εξαιρείται από το σύνολο σχεδόν της υπάρχουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 12. Σε ποιο άραγε νομικό καθεστώς θα υπάγεται η συγκεκριμένη εταιρεία; Και από πού και με ποιον τρόπο θα ασκείται ο οποιοσδήποτε έλεγχος στα πεπραγμένα της;

Το άρθρο 14 που αφορά στον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας ουσιαστικά μας λέει πως η λειτουργία αυτή καθορίζεται σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό που όπως φαίνεται δεν υπάγεται σε κανένα κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στις δημόσιες υπηρεσίες. Το άρθρο 15 είναι η επιτομή του κομματικού κράτους καθώς προβλέπει για τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου με όσες υπερεξουσίες είδαμε πιο πάνω μια απλή υπουργική απόφαση. Γενικά ο κανονισμός λειτουργίας της εταιρίας χαρακτηρίζεται από πλήρη αδιαφάνεια, έλλειψη ελέγχου και γενικόλογες διατυπώσεις που υποτίθεται πως διασφαλίζουν τη νόμιμη λειτουργία της και τον αποκλεισμό σύγκρουσης συμφερόντων.

Συμπερασματικά, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο απολύτως επαίσχυντο που έχει οριστεί για την καταλήστευση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ με μια επέλαση της λαίλαπας του κομματικού στρατού της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που πρέπει να καταγγελθεί με κάθε δυνατό τρόπο.

Μαρία Απατζίδη, Βουλεύτρια Α΄ Ανατολικής Αττικής με το ΜέΡΑ25

Πηγή: news247.gr

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο