ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στοιχεία της Πολιτιστικής Πολιτικής στα οποία εστιάζει το ΜέΡΑ25 είναι η ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς από τη μια και της ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής από την άλλη .

Στο ΜέΡΑ25 πιστεύουμε πως ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει δυναμικό πόλο ανάπτυξης τόσο από την πλευρά της τέχνης όσο και της οικονομίας.

Στο σχέδιο ανάπτυξης που δημιουργούμε για τη χώρα ο πολιτισμός είναι δομικό στοιχείο.

Αναγνωρίζουμε πως είναι απαραίτητο να δοθούν τα κατάλληλα εναύσματα και κίνητρα σε όσους θέλουν να επενδύσουν χρόνο και πόρους στην καλλιτεχνική παραγωγή αμβλύνοντας τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, επιτρέποντας το διάλογο του παλαιού με το σύγχρονο.

Το ΜέΡΑ25 πιστεύοντας στη δημιουργική δύναμη της ανθρώπινης κοινωνίας ιχνηλατεί μια εξωστρεφή πορεία συγκεράζοντας το όραμα του για την προβολή και προώθηση του σύγχρονου προσώπου της Ελλάδας προς τα έξω, με νέες μεθόδους στρατηγικής ανάπτυξης στους τομείς του Πολιτισμού, της Παιδείας και της Τέχνης.