Η πρόταση του ΜέΡΑ25 για ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας στη δημόσια περιουσία

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
22 Ιαν, 2021

Η χώρα μας βρίσκεται σε μια ιδιότυπη φυλακή χρέους εδώ και 11 χρόνια, σε ένα καθεστώς που εμείς ονομάζουμε Χρεοδουλοπαροικία. Οι μνημονιακές κυβερνήσεις διαδοχικά λειτουργούν ως εντολοδόχοι των δανειστών, με την εθνική κυριαρχία να έχει μεταφερθεί στο Βερολίνο, την Φρανκφούρτη και τις Βρυξέλλες. Δημόσια Περιουσία, Τραπεζικό Σύστημα και Δημόσια Έσοδα με το συνοδευτικό Φορολογικό Λογισμικό υπάγονται στην, όχι και τόσο, άτυπη δικαιοδοσία των δανειστών.

Δημόσια Περιουσία

Το σύνολο της περιουσίας του Δημόσιου βρίσκεται υπό εκποίηση. Λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηρόδρομος, ενέργεια (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ), ύδρευση (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), αστικές μεταφορές, δημόσιες εκτάσεις (Ελληνικό, Αφάντου, Νικήτη) και οτιδήποτε άλλο ανήκει στο δημόσιο, ακόμα και αρχαιολογικοί χώροι, έχει ουσιαστικά υποθηκευθεί στους δανειστές. Οι μνημονιακές κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, υποθήκευσαν τη χώρα. Το μεγάλο όχημα είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, το λεγόμενο Υπερ-Ταμείο, το οποίο αποτελεί συνέχεια του ΤΑΙΠΕΔ.

ΤΑΙΠΕΔ

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, (Ν. 3986/2011 – 1ο Μνημόνιο), «το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τις προβλέψεις των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής». Όπου Ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου βλ. λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια, ύδρευση, ακίνητα. Αυτά λοιπόν, όπως γράφει ρητά ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ, “αξιοποιούνται” για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της χώρας στους δανειστές.

Υπερταμείο

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του Υπερ-Ταμείου, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, (Ν. 4389/2016 – 3ο Μνημόνιο), σε αυτό υπάγεται το σύνολο της περιουσίας του Δημοσίου, μέχρι και αρχαιολογικοί χώροι, με σκοπό την “αξιοποίηση” της εν λόγω περιουσίας για να «(α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και β) συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας». Οι επικυρίαρχοι δανειστές δεν έμειναν απλώς στην επιβολή αυτού του αποικιοκρατικού πλαισίου, επιβλέπουν και την εφαρμογή του. Σύμφωνα πάλι με τον ιδρυτικό νόμο του Υπερ-Ταμείου, ανώτατο εκτελεστικό όργανο είναι το Εποπτικό Συμβούλιο. Η σύνθεσή του, 5μελής, αποφασίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι από το ελληνική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, διαβάζουμε στο άρθρο 192 του Ν. 4389/2016: «Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, σύμφωνα με τα κατωτέρω: α) τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον μοναδικό μέτοχο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που ενεργούν από κοινού, β) δύο (2) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών».

Με όχημα το ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟ χρέος η Δημοκρατία μας έχει απωλέσει την κυριαρχία της πάνω στην περιουσία του Δημοσίου.

Τι πρέπει να γίνει

Ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας στη δημόσια περιουσία

  • Η δημόσια περιουσία δεν θα πωλείται πλέον, αλλά θα αποτελεί την κεφαλαιακή βάση ενός νέου δημόσιου αναπτυξιακού τραπεζικού θεσμού
  • Κατάργηση του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ και αντικατάστασή του με μια Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιας Περιουσίας & Δημοσιονομικών Συναλλαγών, την εταιρεία «ΑΘΗΝΑ». Η «ΑΘΗΝΑ» θα αποτελεί το νέο δημόσιο αναπτυξιακό τραπεζικό θεσμό της χώρας

Ίδρυση, ταυτόχρονα, της Νέας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που θα υπάγεται στην «ΑΘΗΝΑ». Σε αυτήν θα περάσει η δημόσια περιουσία, που τώρα βρίσκεται στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο καταργείται

Δημόσια Περιουσία-Επενδύσεις-Τράπεζες: Ίδρυση Εθνικής Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ», στην οποία εντάσσονται η Νέα Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα εθνικοποιημένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

● Κατάργηση του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ-Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας).
● Κατάργηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
● Ίδρυση δημόσιας εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ – Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιας Περιουσίας & Δημοσιονομικών Συναλλαγών».
● Ίδρυση της Νέας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ως θυγατρική της «ΑΘΗΝΑ».
● Ίδρυση της Εθνικής Εταιρείας Τραπεζικών Συμμετοχών, ως θυγατρική της «ΑΘΗΝΑ».
● Τερματισμός των εκποιήσεων Δημόσιας Περιουσίας και μεταφορά της από την ΕΕΣΥΠ, στην Νέα Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
● Μεταφορά των μετοχών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του Ελληνικού Δημοσίου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Εθνική Εταιρεία Τραπεζικών Συμμετοχών. Αξιοποίηση και διάσωση της Δημόσιας Περιουσίας, μέσω της Νέας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Η Νέα Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα χρησιμοποιεί τη Δημόσια Περιουσία ως εχέγγυο για να αντλεί πόρους που θα κατευθύνονται στη χρηματοδότηση:

● δημόσιων επενδύσεων που αναδεικνύουν την ίδια τη Δημόσια Περιουσία, σε συνεργασία κατά περίπτωση με ιδιώτες,
και
● ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι μετοχές της Νέας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία, ενισχύοντας έτσι την κεφαλαιοποίησή τους.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο