Ερώτηση του ΜέΡΑ25 στη Βουλή σχετικά με την ενεργειακή αυτοτέλεια των αγροτών για στήριξη της παραγωγής και των εισοδημάτων

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
18 Φεβ, 2022

Την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων που έχουν συστήσει οι Τοπικοί και οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, στηρίζει το ΜέΡΑ25, προκειμένου να αποκτήσουν ενεργειακή αυτοτέλεια, προς όφελος των αγροτών που εξυπηρετούν και των εισοδημάτων τους.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να ενισχυθεί το αίτημά τους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΜέΡΑ25 κατέθεσε σχετική ερώτηση, η οποία απευθύνεται προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και προς τον Πρωθυπουργό, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την ενίσχυσή τους και την διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε φθηνές δανειοδοτήσεις, με κρατική στήριξη έναντι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Ενεργειακή αυτοτέλεια για στήριξη της παραγωγής και των εισοδημάτων των αγροτών

Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων που έχουν συστήσει, ζητούν οι Τοπικοί και οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, προκειμένου να αποκτήσουν ενεργειακή αυτοτέλεια, προς όφελος των αγροτών που εξυπηρετούν και των εισοδημάτων τους.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η πρωτοβουλία σύστασης τριών Ενεργειακών Κοινοτήτων από τους 14 Τ.Ο.Ε.Β και του Γ.Ο.Ε.Β. που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα του Έβρου, οι οποίοι, όπως αναφέρουν σε επιστολή τους που έχει κοινοποιηθεί στον Πρωθυπουργό και τα συναρμόδια Υπουργεία, εξυπηρετούν περίπου 500.000 στρέμματα.

Όπως τονίζουν, η εξάρτηση των αγροτών από αυτούς παίζει καθοριστικό ρόλο στην διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος, ενώ είναι υγιείς οργανισμοί, χωρίς σοβαρές οικονομικές υποχρεώσεις προς το δημόσιο και τη Δ.Ε.Η, με αναπτυξιακή δραστηριότητα. Ήδη, με δική τους πρωτοβουλία (συντάσσοντας και ωριμάζοντας μελέτες για αναπτυξιακά έργα των περιοχών τους) έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση έργων, με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτει η Ελληνική πολιτεία (όπως ΕΣΠΑ, Π.Δ.Ε., κ.λ.π.).

Κατά συνέπεια, η στήριξη των εν λόγω οργανισμών από την πλευρά του δημοσίου που έχει και τον εποπτικό ρόλο αυτών, θα προσδώσει στην ύπαιθρο την απαιτούμενη ισόρροπη ανάπτυξη που αναμένεται απ’ όλους. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η βοήθεια που δίνεται σε αυτούς τους οργανισμούς κατανέμεται στο σύνολο του αγροτικού κόσμου χωρίς εισοδηματικά και άλλα κριτήρια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επωφελούνται όλοι ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας.

Στο πλαίσιο της αναγκαίας στήριξης των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ για αναπτυξιακά έργα, προκύπτει και η αναγκαιότητα και για την ενεργειακή στήριξη αυτών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ενισχυόμενη και από την ενεργειακή κρίση, κρίνεται απαραίτητη η ενεργειακή αυτοτέλεια των οργανισμών, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των ετήσιων εξόδων αφορά την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Προς την κατεύθυνση της επιδιωκόμενης ενεργειακής αυτοτέλειας δημιούργησαν τρεις Ενεργειακές Κοινότητες σε όλο το νομό ούτως ώστε να προχωρήσουν στην εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ με στόχο τον ενεργειακό συμψηφισμό του συνόλου του ενεργειακού φορτίου και αν τους δοθεί η δυνατότητα να ικανοποιήσουν και μέρος του κοινωνικού συνόλου των περιοχών τους που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ενεργειακές ανάγκες. Αυτό προσδίδει, συνάμα, και κοινωνικό πρόσημο στους οργανισμούς έναντι των τοπικών κοινωνιών.

Με βάση τα ανωτέρω, αιτούνται την χρηματοδότηση – επιδότηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν από ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, με στόχο τον ενεργειακό συμψηφισμό των αναγκών μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάπτυξης κτλ) ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν το σχεδιασμένο έργο.

Όπως επισημαίνουν, δίνοντας οικονομική στήριξη στους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ για τέτοιου είδους επενδύσεις δίνεται η δυνατότητα και στον πιο μικρό αγρότη να συμμετέχει στην ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας. Τα μέχρι τώρα προγράμματα που έχουν δοθεί για την εγκατάσταση των αγροτικών φωτοβολταϊκών 500W ως ένα συμπληρωματικό εισόδημα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν απευθύνονται στους αδύνατους οικονομικά αγρότες.

Επίσης, προκειμένου να μην υπάρξει διαχωρισμός του αγροτικού κόσμου της χώρας, για τις περιοχές που δεν υπάρχουν αντίστοιχοι οργανισμοί, προτείνεται η ενδεχόμενη συγκεκριμένη χρηματοδότηση – επιδότηση να διατεθεί και σε ομάδες παραγωγών που διαχειρίζονται αρδευτικά συστήματα (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, κ.λ.π.).

Παράλληλα, πέραν της απαραίτητης χρηματοδότησης – επιδότησης ζητούν και την κρατική στήριξη έναντι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας ως εξασφάλιση για τυχόν δανειακές ανάγκες που θα προκύψουν για τέτοιου είδους επενδύσεις.

Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, ήρθε λοιπόν η ώρα το κράτος να στοχεύσει στην καρδιά του προβλήματος του αγροτικού κόσμου που είναι η ενεργειακή αυτοτέλεια αλλά και για πρώτη φορά να φτάσει και στον τελευταίο αγρότη.

Επειδή, ο Πρωθυπουργός, σε ομιλία του από την Χάλκη στις 5 Νοεμβρίου 2021, δανειζόμενος τον αγγλοσαξονικό όρο των «prosumers», δηλαδή των καταναλωτών – παραγωγών, που αξιοποιούν τις φυσικές πηγές ενέργειας για να καλύψουν τις ανάγκες τους χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, κάλεσε σε δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων με κυβερνητική υποστήριξη.

Επειδή, δεδομένης της ενεργειακής κρίσης που έχει εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής σε όλους τους τομείς της αγροτικής οικονομίας, η άρδευση και η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται είναι ένας σημαντικός παράγων επιδείνωσης της κατάστασης.

Επειδή, παρά τις διαδοχικές κυβερνητικές εξαγγελίες, μεταξύ άλλων για επιδότηση της «ρήτρας αναπροσαρμογής» στα αγροτικά τιμολόγια ρεύματος, η ανησυχία για το κόστος παραγωγής παραμένει στον αγροτικό κόσμο καθώς κρίνονται ανεπαρκείς για την αντιμετώπισή του.
Επειδή, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα εξόδου από την ενεργειακή κρίση, ενώ δεν αποκλείεται η επανάληψή της μακροπρόθεσμα ή και βραχυπρόθεσμα.

Επειδή, η χώρα μας κατέχει θέση «πρωταθλήτριας» σε ακρίβεια στη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, με την αγροτική μας παραγωγή να χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, με την αγροτική μας παραγωγή να έχει τον υψηλότερο βαθμό εξάρτησης από την ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την έχει τον υψηλότερο βαθμό εξάρτησης από την ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την Ευρώπη.Ευρώπη.

Ερωτάται ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί αν:

1. Ισχύουν οι πρόσφατες κυβερνητικές προτροπές για σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων, προκειμένου οι καταναλωτές ενέργειας να μετατραπούν σε παραγωγούς που αξιοποιούν τις φυσικές πηγές ενέργειας για να καλύψουν τις ανάγκες τους χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, και πώς ερμηνεύονται επί του πρακτέου αυτές;

2. Προτίθενται να ενισχύσουν τις Ενεργειακές Κοινότητες, που έχουν συσταθεί από ΤΟΕΒ και άλλες συλλογικότητες του αγροτικού κόσμου, μέσω χρηματοδοτήσεων – επιδοτήσεων και να τις διευκολύνουν προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνές δανειοδοτήσεις, παρέχοντας κρατική στήριξη έναντι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιάνης Βαρουφάκης
Αγγελική Αδαμοπούλου
Μαρία Απατζίδη
Κρίτων Αρσένης
Κλέων Γρηγοριάδης
Γιώργος Λογιάδης
Φωτεινή Μπακαδήμα
Σοφία Σακοράφα

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο