Εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
21 Οκτ, 2021

Κατά τη συζήτηση της 13ης Οκτωβρίου στην Επιτροπή Οικονομικών για το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2022, ο Αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ Σκυλακάκης – αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική – χαρακτήρισε φαντασιοπληξίες την αποστροφή του Κρίτωνα Αρσένη πως «…η κυβέρνηση, βάσει των επιταγών του “Σχεδίου Πισσαρίδη”, αποκλείει από την τραπεζική χρηματοδότηση τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο βαθμό που δεν προχωρούν σε συνενώσεις και συγχωνεύσεις». Συγκεκριμένα ο κ. Σκυλακάκης παρέπεμψε στο σχετικό σχέδιο νόμου που έχει καταθέσει το ΥΠΟΙΚ στη δημόσια διαβούλευση.

Για να δούμε λοιπόν το ιστορικό της δήθεν χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στις 21 Σεπτεμβρίου σε συνέντευξή του εφ όλης της ύλης στο Κόντρα, ο υπουργός Ανάπτυξης κος Γεωργιάδης δήλωνε: «Επιχειρήσεις με 2-3 εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν πρόσβαση στις τράπεζες». Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Γεωργιάδη αν θέλει μια μικρομεσαία επιχείρηση να επιβιώσει θα πρέπει να «ακολουθήσει τους κανόνες της σύγχρονης οικονομίας», δηλαδή συγχώνευση, διότι για την κυβέρνηση οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ μικρές για να διασωθούν.

Προηγουμένως είχε δηλώσει πως τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα περάσουν μέσα από τις τράπεζες θα δίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μόνο αν αυτές συγχωνεύονται δηλαδή αν τις εξαγοράσουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Δύο μέρες μετά, στις 23 Σεπτεμβρίου, το ΥΠΟΙΚ κατέθεσε προς δημόσια διαβούλευση το επίμαχο σχέδιο νόμου με θέμα τις επιλεξιμότητες των δανείων του «Ελλάδα 2.0», του Ταμείου Ανάκαμψης δηλαδή, που ανέφερε ο Αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ, επιβεβαιώνοντας πλήρως τον υπουργό Ανάπτυξης! Διαβάζουμε σχετικά στην εισαγωγή:

«Τα τραπεζικά ιδρύματα αξιολογούν την αξιοπιστία του εκάστοτε επενδυτή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης, χωρίς παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού, ενώ πιστοποιημένοι ανεξάρτητοι ελεγκτές αξιολογούν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων ως προς τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), καθώς και ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους κατά περίπτωση κανόνες κρατικών ενισχύσεων (ΓΑΚ, De Minimis, κλπ). Η διαδικασία αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του ΤΑΑ προβλέπεται από τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΧΧΧ) και διενεργείται σε δύο στάδια: α. Από το τραπεζικό ίδρυμα που υποδέχεται το υπό δανειοδότηση επενδυτικό σχέδιο, το οποίο αξιολογεί τη δυνατότητα δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τραπεζικούς όρους. β. Από τον πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος αξιολογεί τα παρακάτω, κατόπιν της προέγκριση της δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από τη δανειοδοτούσα ΕΤ».

και στο σημείο 1.2:

«1.2 Απαιτήσεις τεκμηρίωσης επενδυτικού σχεδίου από τραπεζικό ίδρυμα

Το τραπεζικό ίδρυμα θα πρέπει να παρέχει στον πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία της αξιολόγησης που διενέργησε το τραπεζικό ίδρυμα σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων: 1. Προέγκριση της δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από δάνειο του ΤΑΑ, όπου θα αναφέρονται οι όροι δανεισμού (ύψος του δανείου, επιτόκιο, περίοδος, περίοδος χάριτος, κλπ). 2. Αναφορά στο συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή, όπως την αποδέχεται το τραπεζικό ίδρυμα. 3. Πρόσφατη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης, είτε από αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Rating Agency), είτε από το τραπεζικό ίδρυμα που θα παρέχει τη δανειακή χρηματοδότηση, με έναν από τους χαρακτηρισμούς: AAA-A, BBB, BB, B, CCC και κάτω. 4. Αξιολόγηση των εξασφαλίσεων του επενδυτή από το τραπεζικό ίδρυμα που θα παρέχει τη δανειακή χρηματοδότηση, με έναν από τους χαρακτηρισμούς: Υψηλές εξασφαλίσεις, Συνήθεις εξασφαλίσεις, Χαμηλές εξασφαλίσεις».

Τι μας λέει λοιπόν το σχέδιο νομοσχεδίου; Ότι για να επιλεγεί μια επιχείρηση προς δανειοδότηση από τους πόρους και με τους ευνοϊκούς όρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), πρέπει να αξιολογηθεί τραπεζικά, να κρίνουν οι τράπεζες ότι έχει πιστοληπτική ικανότητα, ότι είναι bankable. Ακριβώς λοιπόν επειδή στη χώρα μας από το σύνολο των 700χιλ επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, μόνο οι 30χιλ κρίνονται πιστοληπτικά ικανές, η συντριπτική πλειοψηφία των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μείνουν εκτός χρηματοδότησης!

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο