Ο νέος νόμος για το ΑΣΕΠ εξυπηρετεί μικροπολιτικά συμφέροντα της κυβέρνησης

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
05 Φεβ, 2019

Πριν μερικές μέρες ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την “Ενδυνάμωση ανώτατου συμβουλίου επιλογής προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενίσχυση και αναβάθμιση δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις”.

Σύμφωνα με τον ψηφισθέντα πλέον νόμο, συστήνονται δυο νέοι θεσμοί:

1. Ένα συλλογικό όργανο, το «Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση», ενώ υπάρχει ήδη το συλλογικό όργανο «Κυβερνητικό Συμβούλιο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση».

και

2. Μια υπηρεσιακή δομή επιπέδου Ειδικής Γραμματείας με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης» ενώ ήδη υπάρχει η υπηρεσιακή δομή του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Συνάγεται ότι οι αρμοδιότητες των συστηθέντων δομών είναι ανταγωνιστικές με τις ήδη υπάρχουσες δομές, ενώ αυτονόητα υπάρχει και αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων.

Στο νόμο δεν ξεκαθαρίστηκε η σκοπιμότητα σύστασης τους, ενώ οι προαναφερθείσες υφιστάμενες δομές λειτουργούν ήδη.

Τι θα μπορούσε να γίνει:

Θα μπορούσαν να τροποποιηθούν οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου συλλογικού οργάνου ώστε να ανταποκρίνονται και στο πλαίσιο που τίθεται με τη σύσταση του νέου.

Θα μπορούσαν να τροποποιηθούν οι διατάξεις για τις αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου ώστε να ανταποκρίνονται και στο πλαίσιο που τίθεται με τη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας.

Θα μπορούσε να τροποποιηθεί η απόφαση συγκρότησης του υφισταμένου συλλογικού οργάνου ώστε να προστεθούν επιθυμητά ή να αφαιρεθούν ανεπιθύμητα μέλη του.

Θα μπορούσαν να τροποποιηθούν οι διατάξεις που αφορούν στις οργανικές θέσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ώστε να ανταποκρίνονται στις επιχειρούμενες προσλήψεις προσωπικού στην συστηνόμενη Ειδική Γραμματεία. Στην περίπτωση αυτή άτομα με υψηλά προσόντα (βλ. Διδακτορικό) θα εντάσσοντο στην υφιστάμενη ιεραρχία του Υπουργείου με αποτέλεσμα τόσο να την εμπλουτίσουν όσο και να την διαφοροποιήσουν ενόψει των επομένων κρίσεων. Στην ίδια περίπτωση το προσωπικό αυτό θα αμείβετο ανάλογα με το λοιπό προσωπικό του Υπουργείου.

Η νέα Ειδική Γραμματεία θα αποκτήσει επιπλέον μετακλητό προσωπικό.

Σημειώνεται ότι στις 12 Δεκεμβρίου ανέβηκε στη Δημόσια Διαβούλευση το παρόν σχέδιο νόμου και κατέβηκε όχι μετά από δύο εβδομάδες όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για την καλή νομοθέτηση, αλλά στις 17 Δεκεμβρίου, ήτοι μετά από πέντε ημέρες. Επισημαίνεται δε ότι στην Δημόσια Διαβούλευση παρουσιάστηκε όχι το παρόν σχέδιο αλλά μικρότερό του με σαράντα πέντε άρθρα.

Το ΜέΡΑ25 τονίζει ότι ο συγκεκριμένος νόμος μόνο επιπλοκές δημιουργεί στο ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον του Υπουργείου και θέσεις μετακλητών, οι οποίες μας ενδυναμώνουν τη πεποίθηση ότι μόνο μέλημα της κυβέρνησης είναι η εξυπηρέτηση μικροσυμφερόντων ενόψει των εκλογών.

Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΜέΡΑ25

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο