Απόφαση Κ.Ε. για το 1ο Διαβουλευτικό Συνέδριο ΜέΡΑ25

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
19 Απρ, 2021

Η Κ.Ε. στη συνεδρίαση της 18ης Απριλίου 2021 λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση του Γραμματέα, την ομόφωνη απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας και τις τοποθετήσεις των μελών της Κ.Ε. κατέληξε ομόφωνα στην ακόλουθη απόφαση :

Η προσυνεδριακή διαδικασία για το 1ο Συνέδριο ΜέΡΑ25, λόγω των συνθηκών, διεξήχθη μόνο διαδικτυακά, με συνελεύσεις σε όλες τις περιφέρειες και με δημοσιεύσεις κειμένων στο φόρουμ του προσυνεδριακού διαλόγου.

Με βάση την ενημέρωση της Πολιτικής Γραμματείας από την ΟΕΣΚΕ και την Επιτροπή Προσυνεδριακού Διαλόγου, η συμμετοχή στις θεματικές συζητήσεις ήταν ικανοποιητική, ποιοτικά και ποσοτικά, δεδομένων των συνθηκών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε στη συζήτηση για τις θέσεις του κόμματος (22 θεματικές), συγκριτικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στη συζήτηση για το καταστατικό και τους στρατηγικούς στόχους του κόμματος.

Παρόλα αυτά, ήταν κοινή διαπίστωση ότι η έλλειψη της δια ζώσης αλληλεπίδρασης επηρέασε την αυξανόμενη επιρροή του κόμματος, αλλά και την πιο ουσιαστική ζύμωση μεταξύ των μελών μας. Όπου αυτή υπήρξε (στις κινητοποιήσεις όπου πρωτοστατήσαμε), σφυρηλάτησε τους δεσμούς μεταξύ μας, κάτι που αποδεικνύει ότι πρέπει να την επιδιώξουμε ακόμα περισσότερο και να αφορά στο σύνολο των μελών μας (σημειωτέον ότι στο τελευταίο εξάμηνο γράφτηκαν στο ΜέΡΑ25 περίπου 1000 νέα μέλη).

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, τη συγκυρία της πανδημίας, των δυσκολίων που απορρέουν από αυτή, αλλά και το σοβαρό ενδεχόμενο πολιτικών εξελίξεων το Φθινόπωρο, και με γνώμονα την όσο το δυνατό ποιοτικότερη συζήτηση, που θα συμπεριλαμβάνει και θα ενεργοποιεί, χωρίς αποκλεισμούς, όσο περισσότερα μέλη μας γίνεται, αποφασίζουμε το 1ο Συνέδριο ΜέΡΑ25 να διεξαχθεί σε 2 φάσεις:

Το 1ο μέρος του Συνεδρίου να διεξαχθεί δια ζώσης, σε ανοιχτό χώρο, στις 4-5-6 Ιουνίου 2021.

Θα έχει σκοπό, αφενός την ψήφιση θέσεων που έχουν προκύψει από τις 22 Θεματικές του Προσυνεδριακού διαλόγου και αφετέρου, τη συμπλήρωση των μελών της υφιστάμενης Κεντρικής Επιτροπής μέχρι του αριθμού των 200 που προβλέπει το καταστατικό και τη διεύρυνση της υφιστάμενης Πολιτικής Γραμματείας με πέντε (5) μέλη.

Σύνεδροι θα είναι εξ officio όλα τα μέλη της υφιστάμενης Κ.Ε., της ΟΕΣΚΕ, του ΠΟΣΧΕΔ, της Επικοινωνίας, οι Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές Τομέων, τα μέλη των ΠΣΕ και οι Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές ΟΒ, Ελλάδος και Εξωτερικού.

Στα πλαίσια της ενθάρρυνσης της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής στο κόμμα μας, που βρίσκεται σε διαρκή φάση ανάπτυξης, όλα τα υπόλοιπα μέλη θα μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για να γίνουν σύνεδροι και να κληρωθούν, στην περίπτωση που οι συνολικές συμμετοχές ξεπεράσουν τον προβλεπόμενο από το καταστατικό αριθμό συνέδρων.

Πριν τη διαδικασία συμπλήρωσης του αριθμού των 200 μελών της υφιστάμενης Κ.Ε., θα εξαιρεθούν από τη σύνθεσή της (κατόπιν κατά περίπτωση εξέτασης, τα κριτήρια μένει να συζητηθούν) τα μέλη που δεν είχαν ενεργή συμμετοχή μέχρι σήμερα στις συνεδριάσεις της Κ.Ε..

Θα γίνουν τοπικές εκλογές για τις θέσεις μελών της Κ.Ε. που χηρεύουν και υπάρχουν υποψήφιοι ή δεν έχουν γίνει εκλογές, θα υπάρξει αντίστοιχη διαδικασία για τις οργανώσεις εξωτερικού, και όλα τα υπόλοιπα μέλη, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των 200, θα κληρωθούν από τα μέλη του κόμματος που θα είναι σύνεδροι.

Η υφιστάμενη Πολιτική Γραμματεία θα διευρυνθεί με δύο (2) μέλη που θα κληρωθούν από τη διευρυμένη Κεντρική Επιτροπή, δύο (2) μέλη που θα κληρωθούν από τις οργανώσεις του Εξωτερικού και ένα (1) μέλος (ex officio) που θα ορίσει η νεολαία του κόμματος.

Σχετικά με τις κληρώσεις που θα διεξαχθούν για τη διεύρυνση των υφιστάμενων οργάνων (Κ.Ε. & Π.Γ.), εντός μιας εβδομάδας, θα κάνει πρόταση η ΟΕΣΚΕ προκειμένου να καθοριστεί ο καταμερισμός των υπό κλήρωση μελών-συνέδρων, με μέριμνα για 50% ποσόστωση φύλου, κάλυψης γεωγραφικών περιοχών, διεύρυνσης συμμετοχής της νεολαίας, κλπ.

Το 2ο μέρος του Συνεδρίου να διεξαχθεί το Νοέμβριο 2021, σε ημερομηνίες που μένει να καθοριστούν, και θα έχει σκοπό τη συζήτηση και ψήφιση καταστατικού, στρατηγικών θέσεων και εκλογή νέων οργάνων.

Με βάση τον παραπάνω σχεδιασμό, προσδοκούμε να υπηρετήσουμε : την οργανωτική ετοιμότητα ενόψει πιθανών πολιτικών εξελίξεων το φθινόπωρο, τον ποιοτικό εσωτερικό διάλογο για όλα τα θέματα και την καλλιέργεια ζωντανών σχέσεων μεταξύ μας και με την κοινωνία.

Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των προβλεπόμενων από το καταστατικό προσυνεδριακών διαδικασιών είναι πλέον το ακόλουθο:

Χρονοδιάγραμμα Προσυνεδριακών Διαδικασιών

26/4 – Παράδοση προτάσεων από Επιτροπή Προσυνεδριακού Διαλόγου στην Π.Γ.

27/4 – Π.Γ. για έγκριση προτάσεων προς Κ.Ε.

8-9/5 – K.E. για έγκριση θέσεων του Συνεδρίου

11/5 – Π.Γ. για θεματολογία συνεδρίου

18/5 – Δημοσιοποίηση θέσεων Συνεδρίου

23/5 – Ψηφοφορία DiEM25 για θεματολογία

Νέα Ημερομηνία 1ου μέρους 1ου Διαβουλευτικού Συνεδρίου ΜέΡΑ25

4-6 Ιουνίου 2021

Συντροφικά,

Κώστας Μπιτσάνης

Συντονιστής Κεντρικής Επιτροπής ΜέΡΑ25

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο