Ο Γιώργος Μπίζος, ο σπουδαίος αυτός έλληνας, είναι μαζί μας

Ο Γιώργος Μπίζος, ο σπουδαίος αυτός έλληνας, είναι μαζί μας Στην αυτοβιογραφία του, ο Νέλσον Μαντέλα αποκαλεί τον Γιώργο Μπίζο, «αδελφό», περιγράφοντάς τον, ως ένα παιδί ελλήνων μεταναστών, που συνδυάζει «ένα συναισθηματικό χαρακτήρα, με ένα οξύ μυαλό». Ο Γιώργος Μπίζος υπήρξε δικηγόρος του Νέλσον Μαντέλα από το 1953 μέχρι τον θάνατό του μεγάλου αφρικανού ηγέτη,…

Εθνογενέσεις

Εθνογενέσεις Ο 19ος αιώνας βρήκε τον παλαιό κόσμο κατακερματισμένο σε πολλά μικρά, μεσαία και μεγάλα βασίλεια και πριγκηπάτα. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, ηγέτιδες της εποχής, άνοιγαν το δρόμο για μια νέα μορφή κρατικής οντότητας, το διευρυμένο Έθνος – Κράτος που εγκόλπωνε πληθυσμούς περισσότερο ή λιγότερο ετερόκλητους πολιτιστικά κάτω από την ομπρέλα του ανήκειν…