Η πράσινη μετάβαση απαιτεί ανυπακοή στην πράξη

Η πράσινη μετάβαση απαιτεί ανυπακοή στην πράξη Έχουν ειπωθεί και γραφτεί πολλά για την πράσινη μετάβαση. Το ΜέΡΑ25 δεν είναι αυτό που θα κομίσει γλαύκας στην Αθήνα, είναι όμως αυτό που θα καταδείξει το πρόβλημα και θα προτείνει λύσεις. Οι λύσεις δεν θα προέλθουν από τα μεγάλα γραφεία και τους επιστήμονες (αυτοί έχουν τις γνώσεις…