Οι Θέσεις του ΜέΡΑ25 για τους αντιρρησίες συνείδησης και την στρατιωτική θητεία

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
04 Νοέ, 2018

Το ΜέΡΑ25, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού για τις θέσεις του, παίρνει την πρωτοβουλία να παρουσιάσει τις θέσεις του για το ζήτημα των αντιρρησιών συνείδησης. Το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης είναι εγγενές στοιχείο της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό εξουσιοδοτεί κάθε άνθρωπο να αρνείται την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία αν αυτή συγκρούεται με την θρησκεία ή τις πεποιθήσεις του. Τα διεθνή, ευρωπαϊκά πρότυπα απαιτούν πλήρη αναγνώριση του δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης χωρίς εξαιρέσεις που να αίρουν το δικαίωμα αυτό. Το ΜέΡΑ25 απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες να αγωνιστούν μαζί του για τα δικαιώματα των αντιρρησιών συνείδησης και για την άμβλυνση μέχρι εξαφάνισης των μιλιταριστικών αντιλήψεων στην ελληνική κοινωνία.

Κεντρικός στόχος μας είναι η πλήρης κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων για ένα πλήρως εκδημοκρατισμένο επαγγελματικό στρατό με κατοχύρωση των συνδικαλιστικών και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν. Ένας τέτοιος στρατός θα έχει ως καθήκον του αποκλειστικά και μόνο την υπεράσπιση και προστασία της κρατικής κυριαρχίας της Ελλάδας, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή σε στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό με συγκρουσιακό ή πολεμικό προσανατολισμό. Ωστόσο, μεταβατικά και μέχρι την επίτευξη αυτού του στόχου, επιδιώκουμε την καθιέρωση ισόχρονης εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας για τους αντιρρησίες συνείδησης.

Στις προτεραιότητές μας είναι ο αγώνας για την υλοποίηση και την πλήρη εφαρμογή των ακόλουθων θέσεων:

1) Ρητή αναγνώριση του δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης στην ελληνική νομοθεσία και κατάργηση της δυνατότητας αναστολής του δικαιώματος αυτού σε καιρό πολέμου.

2) Υπαγωγή του θεσμού της εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας σε μη στρατιωτική αρχή άλλου υπουργείου (εκτός της δικαιοδοσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας) χωρίς γεωγραφικό περιορισμό. Κατάργηση της επιτροπής ελέγχου συνείδησης  και αυτόματη εξίσωση της διάρκειας της εναλλακτικής υπηρεσίας με την στρατιωτική θητεία.

3) Παύση  των διώξεων  και ακύρωση των επιβληθέντων προστίμων σε βάρος παλαιών και νέων αντιρρησιών συνείδησης.

4) Δικαίωμα στην αναγνώριση της ιδιότητας του αντιρρησία συνείδησης οποιαδήποτε στιγμή, τόσο πριν όσο και μετά την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

5) Αποποινικοποίηση του αδικήματος της ανυποταξίας.

6) Ελεύθερη διακίνηση ιδεών εντός των στρατοπέδων.

7) Καταβολή αξιοπρεπούς μισθού στους φαντάρους και στους εκτελούντες εναλλακτική κοινωνική θητεία.

8) Δυνατότητα τέλεσης της εναλλακτικής υπηρεσίας  σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς, σύμφωνα και με τις προτάσεις αρμόδιων φορέων όπως ο Συνήγορος του Πολίτη και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ρύθμιση που ισχύει, άλλωστε, σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο