Διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
06 Νοέ, 2018

Χαιρετίζουμε την καταρχήν έναρξη της διαδικασίας διαχωρισμού Κράτους – Εκκλησίας, τονίζοντας πως τα σημεία που συμφωνήθηκαν αναφέρονται σε διευθέτηση περιουσιακών εκκρεμοτήτων μεταξύ συγγενών και τίποτα παραπάνω.

Ο διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας αποτελεί ένα πεδίο ιδιαίτερα πιο σύνθετο, που ξεπερνά κατά πολύ τις οικονομικές διαφορές. Ως ΜέΡΑ25 θεωρούμε τον διαχωρισμό Κράτους Εκκλησίας το μόνο σύστημα που διασφαλίζει πλήρως την αμεροληψία της Πολιτείας έναντι των θρησκειών, καθώς και την ουσιαστική άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας ως βασικού ανθρώπινου δικαιώματος.

Προς την ικανοποίηση αυτού του σκοπού, οι προτεραιότητες ενός ουσιαστικού διαχωρισμού Κράτους – Εκκλησίας, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:

 1. Κατάργηση του θρησκευτικού όρκου από κάθε δημόσια τελετή (Βουλή, Δικαστήρια, Στρατός, Δημόσιες Υπηρεσίες).
 2. Αφαίρεση κάθε θρησκευτικού συμβόλου από τις δημόσιες υπηρεσίες κάθε φύσης, καθώς και τα δικαστήρια όλων των κατηγοριών.
 3. Κατάργηση της νομοθεσίας για προσηλυτισμό ως αντίθετης στην ελευθερία διακίνησης των θρησκευτικών απόψεων.
 4. Θέσπιση του πολιτικού γάμου ως μόνου έγκυρου ενώπιον της Πολιτείας, με προαιρετικό το θρησκευτικό γάμο.
 5. Θέσπιση της διαδικασίας ονοματοδοσίας για τα παιδιά στο ληξιαρχείο ως τη μόνη έγκυρη ενώπιον της Πολιτείας, με αποσύνδεση από ενδεχόμενη θρησκευτική τελετή βάπτισης.
 6. Αφαίρεση της αναφοράς σε θρήσκευμα από οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο.
 7. Πλήρη νομική αναγνώριση, ισότιμη της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας, όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων της Ελλάδας (Μουσουλμάνων, Καθολικών, Εβραίων,  Ευαγγελικών, Πεντηκοστιανών, Αντβεντιστών, Δωδεκαθεϊστών, κλπ) που επιθυμούν κάτι τέτοιο. Απόδοση σε αυτές με ειδική νομοθετική ρύθμιση του καθεστώτος του ειδικού θρησκευτικού νομικού προσώπου, χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου σκοπιμότητας των σκοπών και της δράσης τους από το κράτος. Βελτίωση στην κατεύθυνση αυτή των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων, όπου υφίσταται κάποια νομική αναγνώριση.
 8. Κατάργηση της επίσημης συμμετοχής της Πολιτείας σε θρησκευτικές τελετές
 9. Συνταγματική αναθεώρηση για την καθιέρωση του διαχωρισμού της Εκκλησίας από την Πολιτεία
 1. Κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών των Εκκλησιών για δραστηριότητες που δεν έχουν άμεσο φιλανθρωπικό  χαρακτήρα (πχ. επιχειρηματικές).
 2. Μεταβατικό στάδιο 10 ετών μισθοδοσίας του κλήρου από το Κράτος, με το πέρας των 10 ετών να σηματοδοτεί την μετάβαση σε καθεστώς οικονομικής αυτοτέλειας των Εκκλησιών, με ανάληψη της μισθοδοσίας των κληρικών τους από τις ίδιες, με παράλληλη θέσπιση προαιρετικής φορολόγησης για ενδιαφερόμενους πολίτες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, και διασφάλιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όλων των εν ενεργεία κληρικών
 3. Κατάργηση του σημερινού μαθήματος Θρησκευτικών και αντικατάσταση του από μάθημα Θρησκειολογίας που θα αντιμετωπίζει με τρόπο ισότιμο, ουδέτερο και αμερόληπτο όλα τα γνωστά θρησκεύματα, και που θα διδάσκεται σε προαιρετική βάση.
 4. Ίδρυση επαρκών χώρων πολιτικού αποχαιρετισμού νεκρών σε όλα ανεξαιρέτως τα δημόσια νεκροταφεία

Αυτά τα 13 σημεία αποτελούν τη βάση για έναν πραγματικό διαχωρισμό Κράτους – Εκκλησίας.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο