Ανθρώπινα Δικαιώματα – Οι Προτάσεις του ΜέΡΑ25

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
22 Σεπ, 2018

Η αρχή του κοινωνικού κράτους και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν ευρωπαϊκό κεκτημένο καθώς συμπεριλαμβάνονται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Ωστόσο, η νεοφιλελεύθερη επίθεση, και ιδίως στη φάση της κρίσης και της εσωτερικής υποτίμησης, όπως στην Ελλάδα, δεν μπορεί να συντρίψει τους ανθρώπους, χωρίς προηγουμένως να τους απογυμνώσει από κάθε δικαίωμα. Η στρατηγική της εσωτερικής υποτίμησης περιλαμβάνει ό,τι είχε αξία πριν από την κρίση: την εργασία, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την ισότητα, την ισονομία, τη δικαιοσύνη, την αυτοπεποίθηση, την ιδιότητα του πολίτη, την υπερηφάνεια, παραγκωνίζοντας, ταυτόχρονα, το δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας  και ελέγχου των εξουσιών. Η ανατροπή της λιτότητας απαιτεί μία κοινωνική μεροληψία υπέρ των κοινωνικών στρωμάτων που έχουν πληγεί από τη μνημονιακή λιτότητα και σε αυτή τη μεροληψία επιθυμεί να πρωτοστατήσει το ΜέΡΑ 25. Για να συμβεί αυτό απαιτείται, σε πρώτη φάση,

Α) η καθιέρωση ενός ικανοποιητικού κατώτατου μισθού, η πλήρης επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ενός ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλιστικών παροχών και παροχών υγείας για να εξασφαλίζεται μία αξιοπρεπής διαβίωση για τους πολίτες.

Β) τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να κατέχουν κεντρική θέση στον τρέχοντα ή σε κάθε μελλοντικό διάλογο με τους διεθνείς πιστωτές της χώρας. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι θα αποτιμώνται οι επιπτώσεις των οικονομικών μέτρων στα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι θα διασφαλίζεται η συμμετοχή των πολιτών που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις αυτές με έμφαση στις περιθωριοποιημένες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Γ) Να εισαχθεί «ρήτρα εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» σε όλες τις τρέχουσες ή μελλοντικές, διεθνείς οικονομικές υποχρεώσεις της χώρας προς τους δανειστές της έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι υποχρεώσεις αυτές δεν θα παραβιάζουν ή δεν θα περιορίζουν την ικανότητα του κράτους να εκπληρώνει επαρκώς τις δεσμεύσεις του σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα προς τους πολίτες του.

Καταθέτουμε λοιπόν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (διαβάστε εδώ), με προτεραιότητα Πάντα στους Αδύναμους, στα κοινωνικά στρώματα που πλήττονται περισσότερο, καταρχάς στους ανθρώπους που διαβιούν στα όρια της φτώχειας, στα ΑΜΕΑ – μια κοινωνική ομάδα που έχει πληγεί πολλαπλώς στα χρόνια των μνημονίων, μέχρι φυσικά τις μειονότητες.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο