Τουρισμός

Η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού φέρνει στο προσκήνιο μία ενοχλητική πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία που αρκετοί σκέφτονται αλλά λίγοι συζητούν: τον μονοθεματικό χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας.

Τί πρέπει να γίνει;

Διασύνδεση Τουρισμού με πρωτογενή/δευτερογενή κλάδο

Τα στοιχεία μας δείχνουν πως γύρω στο 40% του τζίρου από τον τουρισμό φεύγει στο εξωτερικό υπό τη μορφή εισαγωγών: τρόφιμα, ποτά, καθαριστικά, απορρυπαντικά και λοιπές εισροές. Συσχετίζοντας λοιπόν έναν κλάδο που έχει παγκόσμια εμπορευσιμότητα, όπως ο ελληνικός τουρισμός, με την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή, ουσιαστικά ενισχύουμε το σύνολο της οικονομίας μας, χωρίς να ζημιώνουμε έναν κλάδο σε βάρος κάποιου άλλου. Πρόκειται για μία αμοιβαία επωφελή win-win κατάσταση, που σε τελική ανάλυση θωρακίζει και τη χώρα οικονομικά απέναντι ακόμα και σε μια πανδημία.

Η ανυπαρξία εθνικής τουριστικής πολιτικής, η έλλειψη χωροταξικών περιορισμών, η αδυναμία των δήμων, το ξεπούλημα δημόσιας υπηρεσίας, οι ολιγοπωλιακές καταστάσεις, δυστυχώς είναι μερικά από τα φαινόμενα που πλαισιώνουν εδώ και αρκετά χρόνια τον τουρισμό στη χώρα μας.

Η εθνική στρατηγική για τον τουρισμό οφείλει να στοχεύει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τουριστικού προϊόντος στην Ελληνική Οικονομία, την αειφορία και την ήπια κλίμακα που σέβεται το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον κλάδο.

Το ΜέΡΑ25 στηρίζει τον «Υπεύθυνο» Τουρισμό και πρεσβεύει ότι ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η διασφάλιση της υλοποίησης του, δηλαδή η προσοχή στα προβλήματα περιβαλλοντικής προστασίας, η ορθή χρήση των φυσικών πόρων και ο σεβασμός των κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών μιας περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματική βιωσιμότητα. Με άλλα λόγια, ο στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με την εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και σύμφωνα με τις αρχές του Αειφόρου Τουρισμού, που εστιάζει στην ποιότητα, και όχι στην ποσότητα της τουριστικής προσφοράς, και στη συνειδητοποίηση και σεβασμό των αξιών της φύσης.

Μια άλλη αξιοσημείωτη εξέλιξη είναι και η άνθηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των απεριορίστων εφαρμογών της.

Η κρίση που διανύουμε επιβάλει την ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού με μια πολιτική αποτελεσματική και συνδεδεμένη με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας.

Με βάση τα παραπάνω, το δόγμα της τουριστικής μας πολιτικής και ανάπτυξης θα πρέπει να είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνώς αναγνωρίσιμο πολυθεματικό, πολυ-προϊοντικό και δημιουργικό προορισμό τεσσάρων εποχών με:

  • Σχετική διατήρηση του μεριδίου αγοράς στο προϊόν Ήλιος/Θάλασσα και
  • Σταδιακή μεταβολή του μοντέλου «Τουρισμός/ Αναψυχή» σε «Τουρισμός/ Αναψυχή / Βιωματικός Τουρισμός – Τουρισμός Εμπειρίας».

Ο Βιωματικός Τουρισμός – Τουρισμός Εμπειρίας σαν γενική κατηγορία περιλαμβάνει μια σειρά από μορφές τουρισμού, μέσα από τις οποίες ο επισκέπτης ενός τόπου από απλός επισκέπτης μετατρέπεται σε προσωρινό πολίτη του τόπου αυτού. Εξαίροντας τα προφανή οφέλη που προσπορίζεται ο ‘προσωρινός πολίτης’, αυτόματα αυτός μετατρέπεται σε πρεσβευτή του τόπου και του πολιτισμού στον οποίο, έστω για λίγο, μυήθηκε.

Εκπόνηση ειδικού τουριστικού χωροταξικού σχεδιασμού

Το μαζικό μοντέλο του τουρισμού έρχεται να δώσει τη θέση του σε ένα ακόμα μαζικότερο με την προώθηση μεγάλων επενδύσεων, τεράστιων συγκροτημάτων κ.ά. Έχουν παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ χιλιάδες τετραγωνικών μέτρων παραλιών, περιοχών προστατευόμενων από το πρόγραμμα Natura 2000 και περιοχών της χώρας μας που έχουν χαρακτηρισθεί ως περιοχές άπειρου φυσικού κάλλους.

Υπάρχει ανάγκη για άμεση εκπόνηση ειδικού τουριστικού χωροταξικού του οποίου η κατεύθυνση θα είναι ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Περιορισμός στην υπερδόμηση και γενικώς στην άναρχη δόμηση

Η αδειοδότηση νέων τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων πρέπει να γίνεται μετά από μελέτες φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής οι οποίες θα πρέπει να είναι συμβατές με το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών.

Επιπλέον υπάρχει ανάγκη για άμεση εκπόνηση θαλάσσιου χωροταξικού με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Βελτίωση υποδομών

Η όποια τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να συνυπάρχει με την ταυτόχρονη ενίσχυση των υποδομών υγείας και της εκπαίδευσης, του οδικού δικτύου, των λιμανιών, των αεροδρομίων, σταθμών, κ.ά., τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα μεγάλες ελλείψεις. Ταυτόχρονα θα πρέπει να λυθεί το θέμα διασύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική χώρα, αλλά και μεταξύ τους.

Επανασχεδιασμός της τουριστικής καμπάνιας και επιμήκυνση τουριστικής περιόδου

Προσπάθεια επιμήκυνσης τουριστικής περιόδου με στόχο τη δωδεκάμηνη διάρκεια και επανασχεδιασμό της τουριστικής καμπάνιας δίνοντας έμφαση στον εναλλακτικό τουρισμό και την προβολή των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής (αγροτουρισμός, ορεινός, χιονοδρομικός, θεραπευτικός, θρησκευτικός, τουρισμός για ΑΜΕΑ, γαστρονομικός, συνεδριακός, ιατρικός, περιπατητικός, θαλάσσιος (καταδυτικός, ιστιοπλοΐα, κ.ά.)

Προσανατολισμός στον Πολιτιστικό Τουρισμό

Ο Πολιτιστικός Τουρισμός δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες ενός τόπου να βιώσουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, τον τρόπο ζωής κάποιων άλλων ανθρώπων, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι εκτός της καλλιτεχνικής δημιουργίας, την ιστορία του τόπου μέσα από τη γνωριμία τους με τη λαϊκή παράδοση, τη γαστρονομία, την κοινωνική ζωή και την αυτοσυνειδησία της κοινότητας. Στα πλαίσια αυτού προτείνουμε:

  • Διατήρηση των μνημείων της τοπικής οικιστικής κληρονομιάς και ανάδειξης τους σε μικρά λαογραφικά μουσεία.
  • Προστασία του τοπικού φυσικού κάλλους και αξιοποίηση της εμπειρίας της επαφής με τη φύση.

Σύνδεση της παραγωγικής βάσης της χώρας με τον τουρισμό

Το ΜέΡΑ25 προτείνει τη διασύνδεση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα (βιομηχανία-βιοτεχνία-αγροτική παραγωγή) με τον τουρισμό στα πλαίσια ενός Εθνικού Σχεδιασμού υψηλών προδιαγραφών και υποδομών με προτεραιότητα στα τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα.

Πλαίσιο στην επισκεψιμότητα των κρουαζιερόπλοιων για αποσυμφόρηση περιοχών κορεσμένων από τον υπερτουρισμό

Η επισκεψιμότητα θα πρέπει να είναι συμβατή με τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών και να μην επιβαρύνει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Έλεγχο στην ποιότητα των καυσίμων (ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια παραμονής των κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια και στα σημεία προσέγγισης) και προώθηση χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

Στήριξη του εσωτερικού τουρισμού

Στήριξη εσωτερικού τουρισμού με παροχή ποιοτικού κοινωνικού τουρισμού στους πολίτες ανεξάρτητα με τη φορολογική τους κλίμακα, τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα χειμώνα- καλοκαίρι.

Ελληνική Ιστοσελίδα Τουρισμού: Τουρισμός χωρίς Μεσάζοντες

Η δημιουργία μιας ελληνικής ιστοσελίδας τουρισμού μπορεί να είναι ένα κρίσιμο εργαλείο στα χέρια της πολιτείας για την προώθηση του αειφόρου, ήπιου τουρισμού σε όλες τις περιοχές της χώρας και σε όλη τη διάρκεια του έτους στην κατεύθυνση που περιγράφεται παραπάνω. Η πρόταση αφορά μια κρατική διαδικτυακή πλατφόρμα, με σκοπό την εύχρηστη προβολή και διάθεση των τριών κυριότερων στοιχείων που προσφέρει ο ελληνικός (θεματικός) τουρισμός:

  • Καταλύματα
  • Ταξιδιωτικές εμπειρίες
  • Τοπικά προϊόντα

Εκπαίδευση των τουριστικών στελεχών

Εμπλουτισμός της εκπαίδευσης των τουριστικών στελεχών με τις Αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και ασφάλειας υγιεινής.

Δημιουργία πλαισίου που θα διασφαλίζει τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού

Αντιμετώπιση της ανεργίας, καταπολέμηση της «μαύρης» εργασίας, βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Για να καταπολεμηθεί η “μαύρη” εργασία καθώς και η εργοδοτική αυθαιρεσία προτείνεται η σύνδεση της άδειας λειτουργίας της κάθε τουριστικής επιχείρησης (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καφέ, εστιατόρια, κ.ά.) με τις θέσεις απασχόλησης που απαιτούνται για τη λειτουργία της.

Σύσταση Αυτοδιαχειριζόμενων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Το ΜέΡΑ25 προτείνει τη δημιουργία κινήτρων για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του κλάδου που πτώχευσαν προκειμένου να αναλάβουν οι ίδιοι/ες τη λειτουργία της επιχείρησης για να μην κλείσει. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία του κατάλληλου νομικού, οικονομικού και πολιτικού πλαισίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο