Τομέας Εργασίας και ΘΟΒ Συνδικαλιστικού: Πρόταση νόμου του ΜέΡΑ25 για τις αποσχίσεις εταιρειών

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
11 Δεκ, 2021

Το ΜέΡΑ25 ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και τα δίκαια αιτήματα πολλών κλάδων θα καταθέσει την Δευτέρα 13-12-2021 στη Βουλή τροπολογία με θέμα: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» για την πληρέστερη προστασία των εργαζομένων στις περιπτώσεις μεταβίβασης ή συγχώνευσης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε άλλον εργοδότη. Η τροπολογία αυτή, λόγω της ελλιπούς ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής Οδηγίας 77/187 (όπως αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2001/23) στο ελληνικό δίκαιο με το πδ 178/2002, το οποίο δεν διακρίνει την δέσμευση των όρων εργασίας με βάση την πηγή προέλευσής τους, αλλά ρυθμίζει από κοινού το μέλλον των ατομικών όρων και των όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των όρων εργασίας και στην προστασία των εργαζομένων.

Η συγκεκριμένη κατάθεση τροπολογιας παρότι δεν αποτελεί το τελικό στάδιο ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων που οραματίζεται το ΜέΡΑ25, μπορεί να αποτελέσει αρχικά ένα ανάχωμα στην διαδικασία των αποσχίσεων κλάδου και παράδοση υπηρεσιών εκτός εταιρειών (outsourcing), αλλά και εφαλτήριο για μελλοντικές διεκδικήσεις τόσο από τα συνδικάτα σε κινηματικό επίπεδο, όσο και από τα προοδευτικά κόμματα σε πολιτικό επίπεδο.

Επιπλέον, ελπίζουμε η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία να αποτελέσει το έναυσμα για την διεξαγωγή ενός πλατιού διαλόγου γύρω από το θέμα, ώστε η πρόταση να εμπλουτιστεί κατάλληλα και μετέπειτα να συντονιστούν οι δράσεις των προοδευτικών δυνάμεων γύρω από ένα πλαίσιο που να συνδυάζει ρεαλισμό με προοπτική και όραμα για το μέλλον της εργασίας.

Τομέας Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΘΟΒ Συνδικαλιστικού

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο