Το ΜέΡΑ25 καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
03 Μαρ, 2022

Με το άρθρο 24 του Συντάγματος, το οικιστικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, από το οποίο εξαρτάται η ποιότητα ζωής και η υγεία των κατοίκων των πόλεων και των οικισμών κατέστη αντικείμενο συνταγματικής προστασίας.

Ο συντακτικός νομοθέτης εμπιστεύτηκε στο κράτος την αρμοδιότητα για την προστασία των παραπάνω αγαθών και την ανάπτυξη της χώρας, των έργων υποδομής συμπεριλαμβανομένων. Τα οποία συνδέονται έτσι τόσο με την προστασία του περιβάλλοντος όσο και με την ανάπτυξη της χώρας και εν τέλει με την υποχρέωση της πολιτείας για διασφάλιση των καλύτερων όρων διαβίωσης των πολιτών.

Τούτο δεν είναι τυχαίο, διότι το κράτος, όπως είδαμε, υποχρεούται να σχεδιάσει και υλοποιήσει την ανάπτυξη της χώρας με γνώμονα α) την προστασία του περιβάλλοντος και β) τη διασφάλιση των καλύτερων όρων διαβίωσης των πολιτών της χώρας. Επομένως, εξ ορισμού το υποκείμενο του σχεδιασμού συνάπτεται αιτιωδώς τόσο με το περιεχόμενο του σχεδιασμού όσο και με τους εξυπηρετούμενους σκοπούς (τις ανάγκες των πολιτών). Θεωρητικά τουλάχιστον το κράτος (υποχρεούται να) σχεδιάζει για τους πολίτες του. Από την άλλη, ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει νομική υποχρέωση ούτε για την ανάπτυξη της χώρας ούτε για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Οι ιδιωτικές εταιρείες λειτουργούν με γνώμονα την αποκόμιση κέρδους, και τούτο είναι νόμιμο. Όμως, ακριβώς επειδή εξυπηρετούν άλλους σκοπούς από τους δημόσιους, δεν είναι δυνατόν να ανατίθεται σε αυτές η εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Γι’ αυτό δεν είναι ταμπού ούτε ιδεοληψία η εμμονή στη δημόσια δράση και αποφυγή ιδιωτικοποίησής της.

Τα άρθρα 1 έως και 14, 18 έως και 20 και 23 έως και 25του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Πρότυπες Προτάσεις για Έργα Υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» παραβιάζουν τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγματος για τους παρακάτω λόγους:

Α) διότι με τις διατάξεις των προτεινόμενων άρθρων 1-14 εκχωρείται κρατική αρμοδιότητα, ανεπίτρεπτα, στον ιδιωτικό τομέα.

Β) διότι υποκρύπτεται εύνοια, με όρους παραβίασης των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού, προς το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας.

Γ) διότι παραβιάζονται οι αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

Δ) διότι υπάρχει ασυμβίβαστο στην θεσπιζόμενη με το αρ. 8 Επιτροπή Αξιολόγησης.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜέΡΑ25 καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.

 

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο