Σταθερή μείωση των γεννήσεων και γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας. Η κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει έμπρακτα και άμεσα το δημογραφικό πρόβλημα. Τα «voucher» και τα πάσης φύσεως «pass» δεν λύνουν τα προβλήματα

News
14 Σεπ, 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο