Η κατάρτιση του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού της εκπαίδευσης σε βασικά θέματα της Ειδικής Αγωγής σε συνδυασμό με τη συνεχή επιμόρφωση των Ειδικών Εκπαιδευτικών συνιστούν απαραίτητα μέτρα για την συμπερίληψη των μη_τυπικών μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία

News
14 Σεπ, 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο