Περιβαλλοντικές συνέπειες για το φυσικό και γεωλογικό περιβάλλον της Έδεσσας, από τη σχεδιαζόμενη ολοκληρωτική τσιμεντοποίηση του κεντρικού ποταμού της

News
02 Ιούν, 2020