Παραμονή των πέντε εμβληματικών Μουσείων της χώρας στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και μη μετατροπή τους σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

News
23 Φεβ, 2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο