Ανάγκη για άμεση ενίσχυση με ιατρικό προσωπικό και ακτινοχειριστές του εργαστηρίου απεικονιστικής ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Χίου

News
30 Αυγ, 2020