Αναγκαστική απαλλοτρίωση σε δημόσια γη για χάρη ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στο Μενοίκιο Όρος Σερρών εντός Περιοχών Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) και Περιοχής Natura

News
18 Οκτ, 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο