ΜέΡΑ25 στη Βουλή: Αντισυνταγματική Ιδιωτικοποίηση μέσω ΣΔΙΤ του Εξωτερικού Δικτύου Υδροδότησης στην Κέρκυρα

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25, Ανακοινώσεις Οργανώσεων
31 Ιαν, 2023

Ερώτηση κατέθεσε η Κ.Ο. του ΜέΡΑ25 προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Αντισυνταγματική Ιδιωτικοποίηση μέσω ΣΔΙΤ του Εξωτερικού Δικτύου Υδροδότησης στην Κέρκυρα.»

Το Υπουργείο Υποδομών προχώρησε την Παρασκευή 27.1. σε προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού (ΑΔΑ : 6ΠΡΤ465ΧΘΞ-Δ18, AΔΑΜ: 23PROC012039395) για την σύναψη σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το έργο «Ύδρευση της νήσου Κέρκυρας», μετά από την από 5/1/2023 απόφαση με θέμα : Ένταξη της Πράξης «Ύδρευση νήσου Κέρκυρας μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5201151 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025».

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα αναλάβει:

[1] την εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες και τις προβλέψεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,

[2] την κατασκευή του Έργου,

[3] τη χρηματοδότηση του Έργου (σε συνδυασμό με την χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου), όπως θα προκύψει βάσει οριστικού σχεδιασμού,

[4] τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου,

[5] την επιστροφή του Έργου στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση σύμπραξης στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή αμοιβών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του Έργου.

Ενώ σύμφωνα με την απόφαση ένταξης (ΑΔΑ : 61I5465ΧΘΞ-ΗΟ0) η διάρκεια σύμβασης ΣΔΙΤ ορίζεται σε 30 έτη εκ των οποίων τα 26 είναι η συντήρηση και λειτουργία του έργου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και 220χλμ. εξωτερικού δικτύου ύδρευσης.

Η εν λόγω προκήρυξη έρχεται μετά την απόφαση του ΣτΕ για ανάλογο διαγωνισμό που αφορά το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ), μετά από προσφυγή ενάντια στην ανάθεση μέσω σύμπραξης με ιδιώτη της συντήρησης και λειτουργίας για 20 έτη των φραγμάτων και ταμιευτήρων Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα και Υλίκης, των γεωτρήσεων της Πάρνηθας και του βοιωτικού κάμπου, των υδραγωγείων και των δικτύων μεταφοράς του νερού στα αντλιοστάσια (μήκους 400 χλμ.).

Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ. 1866/2022 απόφασης της μείζονος σύνθεσης του Δ τμήματος του ΣτΕ ακυρώνονται όλες οι σχετικές πράξεις του εν εξελίξει Διαγωνισμού (προκήρυξη, απόφαση Υπουργού, απόφαση διυπουργικής επιτροπής) ως παράνομες, διότι παραβίασαν τους νόμους 4812/2021 και 3389/2005. Η απόφαση δέχεται ότι:

(α) η παροχή ύδρευσης (δηλαδή η εταιρεία υδροδότησης και εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα) είναι ένα «ενιαίο λειτουργικό σύστημα» από τις πηγές μέχρι της βρύσες. (β) το ως άνω «ενιαίο λειτουργικό σύστημα» πληροί τους όρους του Συντάγματος για την αδιάλειπτη και ικανοποιητική από κάθε άποψη παροχή νερού, όπως αυτοί ερμηνεύθηκαν από τις ΟλΣτΕ 1906/2014 και 190/2022, δεδομένου ότι αφενός η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αφετέρου η ΕΥΔΑΠ ελέγχεται από το Δημόσιο δια της κατοχής της πλειοψηφίας, τουλάχιστον, του μετοχικού κεφαλαίου. (γ) η έννοια του άρθρου 114 του ν. 4812/2021, «κατά τη σύμφωνη προς το Σύνταγμα ερμηνεία», όπως και του νόμου περί ΣΔΙΤ, δηλ. του ν. 3389/2005, είναι ότι η παραχώρηση με ΣΔΙΤ είναι επιτρεπτή μόνο για την εκτέλεση «συγκεκριμένου κάθε φορά έργου ή την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας» και όχι, όπως εν προκειμένω, «για την εν γένει συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ στο σύνολό του».

Δεδομένου ότι

  • Ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ της Κέρκυρας αφορά ανάλογα έργα και την παραχώρηση της συντήρησης και λειτουργίας του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος ακριβώς όπως με την περίπτωση της ΕΥΔΑΠ.
  • Η απόφαση του ΣτΕ βασίζεται σε νομοθεσία που αφορά το σύνολο της χώρας και όχι μόνο την περίπτωση της Αττικής.
    Για τους λόγους αυτούς

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Γιατί προέβη σε διαγωνισμό ανάλογο με διαγωνισμό όπου έχει κριθεί αντισυνταγματικός από το ΣτΕ;
  • Για ποιο λόγο επιμένει η κυβέρνηση στην είσοδο ιδιωτικών συμφερόντων σε ένα δημόσιο αγαθό όπως το νερό;
  • Προτίθεται να ανακαλέσει άμεσα τον εν λόγω διαγωνισμό;

Οι ερωτώντες/ούσες Βουλευτές/τριες

Γιάνης Βαρουφάκης
Μαρία Απατζίδη
Κρίτων Αρσένης
Κλέων Γρηγοριάδης
Γιώργος Λογιάδης
Σοφία Σακοράφα

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο