Κ. Αδάμου: Απαιτούμε τις άμεσες εξηγήσεις του κ. Χρυσοχοΐδη για προκλητικές απευθείας αναθέσεις της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής

Συνεντεύξεις - videos
28 Απρ, 2020

Απάντηση για ελεγκτέες συμβάσεις που ξεπερνούν τις 500.000€ καλείται να δώσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε ερώτηση που υπέβαλλε έγκαιρα η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Κα Κωνσταντίνα Αδάμου στις 24.04.2020 στη διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Μετά και από τη σκανδαλώδη επιχορήγηση συγκεκριμένων κέντρων τηλεκατάρτισης (Vouchers) αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η Κυβέρνηση, μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία, έχει προχωρήσει και σε άλλες παρόμοιες πρακτικές εξυπηρέτησης φιλικών προσώπων και επιχειρήσεων με κρατικό χρήμα. Με την ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου, καταργήθηκε πρακτικά το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για απευθείας αναθέσεις συμβάσεων που αφορούν σε υπηρεσίες, έργα ή προμήθειες που σχετίζονται με την τρέχουσα υγειονομική κρίση. Ως γνωστόν, οι απευθείας αναθέσεις, παρ’ ότι φαινομενικά εξυπηρετούν τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού για την άμεση και ανεμπόδιστη αναχαίτιση της εξάπλωσης του κορωνοϊου, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να εργαλειοποιηθούν ως μέσο εξυπηρέτησης καλά πληροφορημένων επιχειρήσεων, η ποιοτική επάρκεια και εμπειρία των οποίων είναι το λιγότερο αμφισβητήσιμη.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση απολύμανσης των καταστημάτων κράτησης της χώρας, ανατέθηκε από τη Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με κεφάλαιο μόλις 100€, μόλις 5 ημέρες μετά την κατάργηση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου. Η εταιρεία αυτή είχε δηλώσει ως κύρια δραστηριότητά της, την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων. Ωστόσο, μόλις 8 ημέρες πριν την απευθείας ανάθεση, τροποποίησε το καταστατικό της, συμπεριλαμβάνοντας στο σκοπό της εταιρείας την παροχή υπηρεσιών καθαρισμών και απολυμάνσεων επαγγελματικών και οικιακών χώρων. Η δημοσίευση της τροποποίησης αυτής στο ΓΕΜΗ έγινε την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, μετά δηλαδή από την έγκριση της απευθείας ανάθεσης.
Λίγες μέρες μετά, το Υπουργείο ανέθεσε απευθείας, στην ίδια εταιρεία, την απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία των καταστημάτων κράτησης της χώρας, χωρίς να προκύπτει από το σχετικό μητρώο ότι αυτή διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με κατάλληλη άδεια για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με το μητρώο, σήμερα υπάρχουν 1.198 αδειοδοτημένες εταιρείες, με μεγάλη εμπειρία και αποδεδειγμένη ποιοτική επάρκεια, που αναλαμβάνουν παρόμοιες υπηρεσίες. Πρόσφατα, στην ίδια εταιρεία ανατέθηκε και τρίτη κατά σειρά σύμβαση, η οποία ξεπερνάει τις 100.000€ πλέον ΦΠΑ. Οι συμβάσεις αυτές ανατέθηκαν για την εφ’ άπαξ παροχή υπηρεσιών στο σύνολο των καταστημάτων κράτησης της χώρας, την ώρα που έχουν ήδη συναφθεί και εκτελούνται παρόμοιες συμβάσεις ανά κατάστημα, οι εργασίες των οποίων μάλιστα εκτελούνται επαναλαμβανόμενα και περιοδικά.

Τέλος, στις αρχές Απριλίου, το Υπουργείο προχώρησε στην απευθείας ανάθεση προμήθειας απολυμαντικού υλικού για τις Φυλακές της χώρας σε άλλη μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε μόλις 4 ημέρες πριν, με κεφάλαιο μόλις 3.000€. Η εταιρεία αυτή δήλωσε ως κύρια δραστηριότητά της το χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού και έτσι ανέλαβε την άμεση παράδοση 31 χιλιάδων λίτρων καθαριστικών και 25 χιλιάδων λίτρων ειδών προσωπικής υγιεινής στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών. Η επιλογή του Υπουργείου για την πρωτογενή αγορά απολυμαντικών και καθαριστικών από κρατικούς πόρους, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εξαγγελθείσα πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης για την αξιοποίηση, μετά από ποιοτικό έλεγχο του Υπουργείου Υγείας, των σημαντικών ποσοτήτων παρόμοιων προϊόντων που κατασχέθηκαν πρόσφατα. Τα προϊόντα που έχουν κατασχεθεί, παραμένουν έτσι αναξιοποίητα στις αποθήκες, την ίδια ώρα που το Υπουργείο καταναλώνει κρατικό χρήμα για την αγορά και άμεση παράδοση παρόμοιων ποσοτήτων αντίστοιχων προϊόντων από εταιρεία που μέχρι λίγες μέρες πριν την ανάθεση, δεν είχε καν συσταθεί.

Κατά κανόνα, η επιλογή των αναδόχων θα πρέπει να διενεργείται με μία στοιχειώδη έρευνα αγοράς, με απόλυτη διαφάνεια και με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, των ίσων ευκαιριών και του υγιούς ανταγωνισμού. Παράλληλα, κάθε επιχειρηματική ενέργεια που αφουγκράζεται εγκαίρως τις τάσεις της εγχώριας ή διεθνούς ζήτησης υπηρεσιών ή αγαθών, δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένη και η επένδυσή της ως αξιέπαινη. Ωστόσο, ακόμα και στις περιπτώσεις των απευθείας αναθέσεων, οι επιχειρήσεις αυτές, καθώς και τα στελέχη τους, θα πρέπει να πληρούν τις, κατά νόμο, ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές επαγγελματικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τεχνικής ικανότητας και εμπειρίας. Η συνολική αξία των ελεγκτέων συμβάσεων ξεπερνάει τις 500.000€. Ο αρμόδιος Υπουργός θα κληθεί να απαντήσει σε σχετική ερώτηση της Κας Αδάμου, την οποία υπέβαλε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής, την 24.04.2020.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο