ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Tο ΜέΡΑ25 προτείνει μια επαναϋπολογιζόμενη, «πράσινου» χαρακτήρα επενδυτική εκδοχή της Ποσοτικής Χαλάρωσης, που αξιοποιεί τους ισολογισμούς των κεντρικών τραπεζών για να μετατρέψει αδρανή ιδιωτικά κεφάλαια σε πραγματικά πράσινες επενδύσεις.

Είναι σαφές ότι ορισμένα είδη επενδύσεων – ειδικά στο φάσμα του ​”Φαιού Κεφαλαίου”(κεφαλαιουχικά αγαθά επενδυμένα ​σε παραγωγικές διαδικασίες και προϊόντα καταστροφικά για το περιβάλλον) – δεν πρέπει να είναι επιλέξιμες. Αλλά τη στιγμή που δύο καλά επενδυτικά σχέδια παρουσιάζονται, πώς θα επιλεγεί το ένα έναντι του άλλου; Αυτά τα πολύ συγκεκριμένα και εύλογα ερωτήματα θα υπάρξουν και είναι σημαντικό να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να απαντήσουμε. Η αλλαγή του ενεργειακού δυναμικού είναι η ύψιστη προτεραιότητα, ανεξάρτητα από τις διεθνείς συμφωνίες. Το ΜέΡΑ25 θα αφιερώσει μια ξεχωριστή Λευκή Βίβλο για το ζήτημα της χρηματοδότησης της πράσινης μετάβασης.

Το πρόγραμμα Πράσινων Επενδύσεων θα δώσει μεγάλη ώθηση στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα και επαγγελματική δραστηριότητα και θα διαχύσει τα οφέλη του σε όλη την οικονομία στον έναν ή άλλο βαθμό