Πράσινη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη – Ευρωεκλογές 2019

Νέα Πράσινη Συμφωνία (Green New Deal)

Πραγματικά Ενωμένη Ευρώπη σημαίνει κοινά δικαιώματα, κοινή ευημερία, ενίσχυση της δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη, ο πρώτος ευρωπαϊκός διεθνικός συνασπισμός κομμάτων, μέλος του οποίου είναι το ΜέΡΑ25, καταθέτει σε όλη την Ευρώπη ένα κοινό, ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα για την Ευρώπη: τη Νέα Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη (Green New Deal).

Είκοσι πολιτικές προτάσεις – αλληλένδετες και αλληλοσυμπληρούμενες – συνδέονται με τους τέσσερις βασικούς στόχους του Green New Deal: τον Εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Οικοδόμηση Κοινής Πράσινης Ευημερίας, την Καταπολέμηση της Φτώχειας και της Εκμετάλλευσης και την Εμβάθυνση της Διεθνούς Αλληλεγγύης.

Συνταγματική Συνέλευση

H Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα προωθήσει μια σειρά από συνελεύσεις πολιτών για να συσκεφθούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Αυτές οι συνελεύσεις θα καταλήξουν σε μια Συνταγματική Συνέλευση η οποία θα συντάξει το πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα της Ευρώπης.

Βασικά Δικαιώματα

Θα θεσμοθετήσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων για ασφάλεια, ισότητα, δημοκρατία και ελευθερία. Οι προτάσεις μας συμπεριλαμβάνουν μια Επιτροπή της Κοπεγχάγης η οποία θα διερευνήσει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα Συμβούλιο Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων το οποίο θα εγγυάται την αναπαραγωγική αυτονομία.

Ισότητα και Αξιοπρέπεια

Θα καταπολεμήσουμε την διάκριση κατά των γυναικών, ΛΟΑΤ και άλλων Ευρωπαϊκών μειονοτήτων. Οι προτάσεις μας συμπεριλαμβάνουν ένα Πρότυπο Ίσης Αμοιβής στον χώρο εργασίας, μια Ρήτρα Ισότητας Φύλων στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πλήρη υποστήριξη των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ, και εγγύηση για ίση πρόσβαση στην παιδεία, υγειονομική περίθαλψη και εργασία για τους ΑΜΕΑ.

Καθολικό Μέρισμα Πολιτών

Θα δημιουργήσουμε ένα Επενδυτικό Ταμείο Πολιτών το οποίο θα αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο ενεργητικού, μετοχών και προσόδων τα οποία θα είναι κοινή ιδιοκτησία των Ευρωπαίων πολιτών. Κάθε χρόνο, το Ταμείο θα διανέμει ένα Καθολικό Μέρισμα Πολιτών το οποίο θα επιτρέπει σε κάθε πολίτη να απολαμβάνει τους καρπούς της οικονομικής ανάπτυξης.

Προοδευτικός Προϋπολογισμός

Θα αγωνιστούμε για έναν προοδευτικό και δημοκρατικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Θα αυξήσουμε τις χρηματοδοτήσεις για τις αδικημένες κοινότητες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σχεδιάσουμε νέους μηχανισμούς για να αποφασίζουν οι πολίτες πως θα διατίθεται ο προϋπολογισμός της ΕΕ.

Νέα Πράσινη Συμφωνία

Θα θεσπίσουμε ένα Πράσινο Επενδυτικό Πρόγραμμα το οποίο θα επενδύει €500 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο στην πράσινη μετάβαση της Ευρώπης, δημιουργώντας εκατομμύρια νέων εργασιακών θέσεων στα μέσα μεταφοράς, στη βιομηχανία και στη γεωργία.

Ακέραιο Ευρώ

Θα δράσουμε κατά της κρίσης ιδιωτικού και δημόσιου χρέους στην Ευρώπη. Θα θεσπίσουμε νέα προστατευτικά μέτρα για όλους τους ανθρώπους που παλεύουν με στεγαστικό χρέος, θα ολοκληρώσουμε την τραπεζική ένωση και θα δημιουργήσουμε μια Ένωση Ευρωπαϊκής Εκκαθάρισης για να αποκατασταθεί η ισορροπία στην οικονομία της Ευρωζώνης.

Τέλος Λιτότητας

Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη θα καταπολεμήσει την λιτότητα με ένα σχέδιο δράσης τριών σημείων: (i) θα εξαλείψουμε τους αναίτιους περιορισμούς στις δημοσιονομικές δαπάνες, (ii) θα επεκτείνουμε την υποστήριξη στους φτωχούς, (iii) θα θεσπίσουμε ένα νέο ψηφιακό σύστημα πληρωμών το οποίο θα επιτρέπει στις κυβερνήσεις να επενδύουν σε καίριες υπηρεσίες χωρίς να αυξάνουν τα ελλείμματά τους.

Βιώσιμη Κοινή Γεωργική Πολιτική

Θα μεταμορφώσουμε την Κοινή Γεωργική Πολιτική προκειμένου να ευθυγραμμισθεί με φιλόδοξους περιβαλλοντολογικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων της επέκτασης της βιοποικιλότητας και την απομάκρυνση από την ευρείας κλίμακάς κτηνοτροφία προς την μικρής κλίμακας καλλιέργεια λαχανικών και την προστασία της φύσης.

2030 Σύμφωνο για την Κλιματική Αλλαγή

Θα αγωνιστούμε για μια Ευρώπη η οποία εκπληρώνει την Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και περιορίζει την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας στους 1.5 βαθμούς Κελσίου. Το σύμφωνο μας περιλαμβάνει νέους στόχους για την μείωση των ορυκτών καυσίμων, ένα σχέδιο για μείωση των περιβαλλοντολογικά επιζήμιων επιδοτήσεων και νέους φόρους για τον άνθρακα και τα πλαστικά.

Ενωμένοι Εργάτες (Συλλογικές Συμβάσεις)

Θα ενισχύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. Οι προτάσεις μας συμπεριλαμβάνουν την εναρμόνιση μισθών και παροχών, την γενίκευση της 35ώρης εργάσιμης εβδομάδας και 35 ημερών αδείας μετ’αποδοχών ως το Ευρωπαϊκό πρότυπο, και τη δημιουργία μιας Διακρατικής Επιτροπής Εργαζομένων η οποία θα αναπτύξει την ισχύ του εργαζόμενου σε όλη την Ευρώπη.

Εγγύηση Εργασίας

Καλούμε όλα τα Κράτη Μέλη να έρθουν σε συμφωνία να χρηματοδοτήσουν και να εγγυηθούν αξιοπρεπή εργασία σε όλους τους Ευρωπαίους κατοίκους που την αναζητούν, βάζοντας τέλος στην κρίση υποαπασχόλησης και ανεργίας στην Ευρώπη.

Πρόγραμμα Αλληλεγγύης

Θα θεσπίσουμε ένα σχέδιο το οποίο θα εγγυάται βασικά αγαθά σε κάθε κάτοικο της Ευρώπης. Οι προτάσεις μας συμπεριλαμβάνουν μια επέκταση της επένδυσης στην κοινωνική στέγαση, αναστολή των εξώσεων για ιδιοκτήτες οι οποίοι χρωστούν, αύξηση της χρηματοδότησης για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), δημοτική παροχή νερού και ενέργειας και ένα Σχέδιο Εξάλειψης της Παιδικής Φτώχειας.

Νέο BRETTON WOODS

Θα αγωνιστούμε για την επαναφορά της ισορροπίας στην παγκόσμια οικονομία. Οικοδομώντας με βάση την κληρονομία του συνεδρίου BrettonWoods του 1944, προτείνουμε την δημιουργία μιας Διεθνούς Ένωσης Εκκαθάρισης η οποία θα διανέμει ένα κοινό ψηφιακό νόμισμα στις χώρες που παλεύουν με το χρέος.

Δίκαιο Εμπόριο

Θα μεταμορφώσουμε το διεθνές εμπόριο από “ελεύθερο εμπόριο” σε “δίκαιο εμπόριο”. Οι προτάσεις μας συμπεριλαμβάνουν την κατάργηση της Eπίλυσης Διαφορών μεταξύ Επενδυτών και Κράτους, νέους κανονισμούς για να μπλοκαριστεί η επιρροή των εκπροσώπων συμφερόντων στις εμπορικές συμφωνίες, και ένα Δικαστήριο Οικονομικού Δικαίου το οποίο θα διερευνά τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Σύμβαση Ειρήνης και Αλληλεγγύης

Θα αγωνιστούμε για να δώσουμε τέλος στην ανάμειξη της Ευρώπης στην παγκόσμια βία. Το σχέδιο μας συμπεριλαμβάνει την κατάργηση του εμπορίου όπλων και εξαγωγών σε κυβερνήσεις κατηγορούμενες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εκτέλεση της Σύμβασης Διεθνικών Οργανώσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την υπογραφή της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Οπλών.

Υποδοχή Νεοφερμένων

Θα καταργήσουμε το “Οχυρό Ευρώπη”, υποδεχόμενοι τους νεοφερμένους στην ήπειρο μας, δημιουργώντας ευρέα πεδία για την νόμιμη μετανάστευση, και αποτρέποντας την απέλαση σε μη ασφαλείς περιοχές.

Τέλος Φορολογικών Παραδείσων

Θα απαγορεύσουμε τους φορολογικούς παραδείσους εντός και εκτός ΕΕ. Οι προτάσεις μας συμπεριλαμβάνουν νομοθεσία η οποία ενισχύει τους νόμους περί αποφυγής του φόρου, αναγκάζει τις τράπεζες να γνωστοποιούν πληροφορίες περί δικαιούχων, συμπεριλαμβάνει σε μαύρη λίστα φορολογικούς παραδείσους και εξουσιοδοτεί το Δικαστήριο Οικονομικού Δικαίου να διερευνά συστήματα φοροδιαφυγής σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Τεχνολογική Κυριαρχία

Θα θεσπίσουμε ένα σχέδιο για να εκδημοκρατίσουμε την καινοτομία, τη συλλογή δεδομένων και την ιδιοκτησία δεδομένων. Τα μέτρα συμπεριλαμβάνουν ένα Ευρωπαϊκό Αυτόνομο Δίκτυο Δεδομένων, μια Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Κοινωνικών Δικτύων, και ένα ευρύ φάσμα προστασίας δεδομένων τα οποία εγγυώνται την προστασία της ιδιωτικής ζωής από την επιτήρηση και το εμπόριο δεδομένων.

Ριζική Διαφάνεια

Πιστεύουμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι συμβαίνει μέσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Θα εγγυηθούμε ένα “Δικαίωμα στην Ενημέρωση”, θα θεσπίσουμε ένα υποχρεωτικό μητρώο εκπροσώπων συμφερόντων (λομπίστες), θα δημοσιεύσουμε τις οικονομικές δραστηριότητες αντιπροσώπων και θα μπλοκάρουμε τα συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των ιδιωτικών εταιρειών εκπροσώπησης συμφερόντων.

Στεκόμαστε ιδιαίτερα σε τρία σημεία: στο Επενδυτικό Πρόγραμμα €500δισ. ετησίως για πέντε χρόνια στην Πράσινη μετάβαση, στη δημιουργία ενός Ταμείου Καταπολέμησης της Φτώχειας που θα χρηματοδοτείται από τα κέρδη της ΕΚΤ (€90δισ. με €100δισ.) και τέλος στο Πρόγραμμα Αναχρηματοδότησης του Δημόσιου Χρέους όλων των κρατών μελών, που ισοδυναμεί με κούρεμα γύρω στα €3τρισ.
– Επενδυτικό Πρόγραμμα στην Πράσινη Μετάβαση ύψους €500δισ ετησίως για πέντε χρόνια.

Η Ευρώπη χρειάζεται επιτακτικά ένα γενναίο επενδυτικό πρόγραμμα που θα την βγάλει από το οικονομικό τέλμα της απο-ανάπτυξης και της στασιμότητας που έχει περιέλθει. Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη, το πρώτο διεθνικό κόμμα στην Ευρώπη,μέρος του οποίου είναι το ΜέΡΑ25, καταθέτει πρόταση για επενδυτικό πρόγραμμα πάνω στην Πράσινη Μετάβαση στην ενέργεια, τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τη γεωργία, ύψους €500δισ ετησίως για πέντε χρόνια. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία θα αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές εκδίδοντας ομόλογα, τα οποία ομόλογα θα εγγυάται η ΕΚΤ (με δήλωση της ότι θα παρεμβαίνει στις δευτερογενείς αγορές για να διατηρεί χαμηλά τα επιτόκια των ομολόγων αυτών, γεγονός που τα καθιστά ΑΑΑ αναφορικά με την αξιοπιστία τους). Με αυτό το πρόγραμμα η Ευρώπη θα ξεφύγει μια και καλή από την κρίση, θα δημιουργηθούν πληθώρα καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας και η ΕΕ θα πάρει τον ρόλο του παγκόσμιου πρωτοπόρου στις πράσινες τεχνολογίες.

– Τα κέρδη της ΕΚΤ να χρηματοδοτήσουν την καταπολέμηση της φτώχειας πανευρωπαϊκά.

Η ΕΚΤ είχε πέρυσι €91δισ κέρδη. Τα χρήματα αυτά στην παρούσα φάση κατευθύνονται στους μετόχους της ΕΚΤ, δηλαδή στις κατά Χώρες-Μέλη της ΟΝΕ Κεντρικές Τράπεζες, ανάλογα βέβαια με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μιας. Εν ολίγοις καταλήγουν κυρίως στη Γερμανία και την Ολλανδία. Εμείς προτείνουμε αυτά τα χρήματα να χρηματοδοτήσουν ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Καταπολέμησης της Φτώχειας. Πέραν από ευεργετικό για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας σε όλη την Ευρώπη, αυτό το Ταμείο θα λειτουργήσει εξόχως ενοποιητικά για την Ένωσή μας, κάνοντας τους πολίτες να αισθανθούν ασφάλεια όντας μέρος του κοινού ευρωπαϊκού μας εγχειρήματος.

– Πρόγραμμα Αναχρηματοδότησης του Δημόσιου Χρέους.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ορίζει πως το ανεκτό ύψος του δημόσιου χρέους για κάθε χώρα – μέλος της ΕΕ είναι το 60% του ΑΕΠ. Από την απαρχή της κρίσης το 2008, τα περισσότερα κράτη – μέλη έχουν υπερβεί αυτό το όριο. Η πρόταση του ΜέΡΑ25 και της Ευρωπαϊκής Άνοιξης, είναι η ΕΚΤ να προσφέρει την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να αναχρηματοδοτήσουν το μέρος εκείνο του Χρέους τους που είναι Συμβατό με το όριο του Μάαστριχτ (ΧΣΜ), δηλαδή το 60%. H ΕΚΤ θα προχωρήσει στην άντληση κεφαλαίων ώστε να αποπληρώνει τα ομόλογα των κρατών-μελών που εντάσσονται στο ΧΣΜ, με τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποπληρώνουν τα εν λόγω ομόλογα που θα έχει εκδώσει η ΕΚΤ, με την ειδοποιό διαφορά πως τα επιτόκια αυτών των ομολόγων θα είναι κατά πολύ μικρότερα από τα επιτόκια των εθνικών ομολόγων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα κούρεμα ουσιαστικά του δημόσιου χρέους των Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης της τάξης των €3τρισ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο