Ερώτηση της Κ.Ο. του ΜέΡΑ25 σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις μονάδες υγείας

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
28 Μαρ, 2023

Ερώτηση κατέθεσε η Κ.Ο. του ΜέΡΑ25 στη Βουλή με θέμα: «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις μονάδες υγείας».

Στις 14/02/2023 ανακοινώθηκε με Δελτίο Τύπου η υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους απασχολούμενους στον τομέα της Υγείας. Όμως έναν μήνα μετά, η συγκεκριμένη ΚΥΑ δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα με το σχέδιο της ΚΥΑ που κυκλοφόρησε, υπήρξαν πολλές αντιδράσεις σχετικά με την χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος, καθότι, αν και διορθώνονται παλαιότερες αδικίες και ανισότητες, ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες και πιο μεγάλες.
Αναλυτικότερα:

1. Ενώ φαίνεται να δίνεται αύξηση 50€/μήνα στον νοσηλευτικό κλάδο, δίνεται αύξηση μόνο 15€/μήνα στον κλάδο της Μαιευτικής, των πληρωμάτων ασθενοφόρων, των βοηθών θαλάμων, των τραυματιοφορέων, ενώ δεν λαμβάνει αύξηση ο κλάδος των Επισκεπτριών Υγείας.

2. Δεν παίρνουν καμία αύξηση οι Καθαρίστριες, το βοηθητικό προσωπικό στην Εστίαση και μεγάλο μέρος του Παραϊατρικού Προσωπικού (μικροβιολογικών εργαστηρίων, ακτινολογικών εργαστηρίων κ.ά.) και αντί να παραμείνουν στην Α΄ Κατηγορία υποβαθμίζονται στην Γ΄.

3. Παρότι το επίδομα λάμβανε μέχρι σήμερα ο κλάδος των Μαγείρων, στο σχέδιο της ΚΥΑ δεν γίνεται καμία αναφορά σε αυτόν.

4. Δίνεται διαφορετικό επίδομα σε ειδικότητες, που εκτελούν τις ίδιες εργασίες υπό τις ίδιες συνθήκες, όπως οι Εμφανιστές Χειριστές Ακτινολογικού ΤΕ που θα λαμβάνουν 165 €/μήνα, σε αντίθεση με τους ΔΕ που θα λαμβάνουν 150€/μήνα.

5. Ενώ μέχρι σήμερα όλοι οι υπάλληλοι των Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνουν το ίδιο επίδομα, με τη νέα ΚΥΑ φαίνεται να χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Ενδεικτικό της προχειρότητας της κατηγοριοποίησης είναι ότι ο κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών εμφανίζεται σε δύο κατηγορίες, στην κατηγορία Γ΄ αλλά και στην κατηγορία Ε΄ με τις ίδιες ειδικότητες!

6. Δεν έχει συμπεριληφθεί το προσωπικό της Πληροφορικής, παρότι αποδεδειγμένα οι εργαζόμενοί του εργάζονται υπό επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, καθώς εκτίθενται σε όλους τους χώρους των Νοσοκομείων, στους οποίους υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής ή μηχάνημα που συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

7. Δεν έχουν συμπεριληφθεί οι υπάλληλοι της Διοικητικής Υπηρεσίας, παρότι η κυβέρνηση κατά την πανδημία εφάρμοσε υποχρεωτικά αυστηρότατα μέτρα προστασίας, που ίσχυσαν για το σύνολο των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία, χωρίς να εξαιρέσει καμία ειδικότητα. Κατά βάση επρόκειτο για την γενική αποδοχή ότι οι χώροι των Νοσοκομείων είναι στο σύνολό τους αμιγώς επικίνδυνοι και ανθυγιεινοί για όλους.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας πρέπει να χορηγείται όταν η εργασία παρέχεται υπό ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες ανεξαρτήτως ειδικότητας. Ακόμα, θεωρούμε αυτονόητο ότι το προσωπικό που εργάζεται στον ίδιο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο θα πρέπει να λαμβάνει το επίδομα ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή τον κλάδο, καθώς αυτό προκύπτει από την επισφάλεια του χώρου στον οποίο εργάζονται και όχι αναγκαστικά από κάποια συνθήκη του άλφα ή βήτα κλάδου.

Για τους εργαζόμενους στον τομέα της Πληροφορικής συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που επιβάλλουν τη χορήγηση του αντίστοιχου επιδόματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η φύση της εργασίας δεν διαφέρει από αυτή των εργαζομένων τεχνικών, καθώς σχεδόν όλες οι υπηρεσίες των μονάδων Υγείας βασίζονται στα πληροφοριακά συστήματα και όλα τα σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο δεδομένων.

Παρότι αναφέρεται στο αντίστοιχο Δελτίο Τύπου ότι η κατηγοριοποίηση έγινε με αποκλειστικό κριτήριο το καθηκοντολόγιο των εργαζομένων, φαίνεται ότι αγνοήθηκε το γεγονός ότι όλοι οι χώροι των μονάδων Υγείας είναι αμιγώς επικίνδυνοι και ανθυγιεινοί και ότι η παραμονή σε αυτούς θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Ερωτώνται οι Υπουργοί:

1. Προτίθεστε να διορθώσετε τις ανωτέρω αδικίες, εξασφαλίζοντας ισονομία και ίση μεταχείριση των εργαζομένων στον τομέα της Υγείας και ειδικότερα :
i. Θα συμπεριληφθούν όλες οι νοσηλευτικές ειδικότητες (συμπεριλαμβανομένων της Μαιευτικής, των Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, των Βοηθών Θαλάμων, των Τραυματιοφορέων και των Επισκεπτριών Υγείας) στην πρώτη Α΄ κατηγορία;
ii. Θα παραμείνουν στην Α΄ κατηγορία οι ειδικότητες των Καθαριστριών και όλο το Παραϊατρικό Προσωπικό;
iii. Θα χορηγηθεί το ίδιο ύψος επιδόματος σε όλους όσους εκτελούν τις ίδιες εργασίες ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας;
iv. Θα συμπεριλάβετε τις ειδικότητες της Πληροφορικής στην αντίστοιχη κατηγορία με τους τεχνικούς;
v. Θα χορηγήσετε αντίστοιχο επίδομα σε όλο το Διοικητικό προσωπικό των μονάδων Υγείας;

2. Η μέχρι τώρα καθυστέρηση της δημοσίευσης της ΚΥΑ σε ΦΕΚ αποδίδεται στο γεγονός ότι εξετάζετε την διευθέτηση όλων των παραπάνω;

Οι ερωτώντες/ούσες Βουλευτές/τριες

Γιάνης Βαρουφάκης
Μαρία Απατζίδη
Κρίτων Αρσένης
Κλέων Γρηγοριάδης
Γιώργος Λογιάδης
Σοφία Σακοράφα

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο