Ερώτηση της Κ.Ο. του ΜέΡΑ25 σχετικά με την μετεγγραφή Ελλήνων φοιτητών Πανεπιστημίων της Ουκρανίας σε ελληνικά ΑΕΙ

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
07 Απρ, 2022

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Μετεγγραφή Ελλήνων φοιτητών Πανεπιστημίων της Ουκρανίας σε ελληνικά ΑΕΙ»

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τη ρωσική εισβολή, είναι δεδομένο ότι έχει δημιουργήσει μία απολύτως έκρυθμη κατάσταση, τόσο στις περιοχές όπου διεξάγονται μάχες, όσο και στην υπόλοιπη χώρα, λόγω των εσωτερικών αντιθέσεων, κυρίως μεταξύ ρωσόφωνων και ουκρανόφωνων, που έχουν δημιουργήσει μία εκρηκτική και εντελώς επικίνδυνη καθημερινότητα, ακόμα και με ανοιχτές συγκρούσεις, χωρίς προοπτική κατευνασμού. Μάλιστα, ο επιθετικός παροξυσμός ενεργών ακραίων στοιχείων στρέφεται και κατά των ξένων φοιτητών, και ειδικότερα και κατά των Ελλήνων, λόγω της συνάφειάς τους με την κοινότητα των ελληνόφωνων της Ουκρανίας.

Σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, όπως με τη Γιουγκοσλαβία και το Κοσσυφοπέδιο, η Ελληνική Πολιτεία, ανταποκρινόμενη με την επιβεβλημένη ευαισθησία στην ουσιαστική υποχρέωσή της, έλαβε την δέουσα άμεση μέριμνα, για τους Ελληνικής υπηκοότητας φοιτητές και φοιτήτριες που σπούδαζαν εκεί, ώστε κατ’ εξαίρεση να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, τις οποίες διέκοψε ο πόλεμος και οι έκρυθμες συνέπειές του, με συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις (Βλ. αρθρ. 47 ν. 2109/1992, κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη, Υπ. Παιδείας Γ. Σουφλιάς, άρθρ. 1 ν. 2188/1994, επί Α. Παπανδρέου και Δ. Φατούρου, και άρθρ. 9 ν. 2740/1999, επί Κ. Σημίτη και Γ. Αρσένη).

Επειδή η νομοθετική παρέμβαση είναι αναγκαία για την επίλυση του προβλήματος, δεδομένου ότι ισχύει απαγόρευση μετεγγραφών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού, δυνάμει ειδικής διάταξης, αυτής του άρθρ. 3 § 28 του ν. 3027/2002.
Θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε βάσιμη και υπεύθυνη πρόταση για την αναγκαία σχετική διάταξη, κατ’ αναλογία και των προαναφερομένων, προκειμένου να εξετασθεί από το Υπουργείο, η οποία έχει ως εξής :

1. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της περ. α της παρ. 27 του άρθρ. 3 του ν. 3027/2002 ορίζεται ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες φοιτητές οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 φοιτούσαν σε Πανεπιστήμια της Ουκρανίας και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον το 1ο έτος των σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μόνο μια φορά τη μετεγγραφή τους χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις ποσοστού μετεγγραφομένων, ύστερα από σχετική αίτησή τους, στο αντίστοιχο Τμήμα Ελληνικών Α.Ε.Ι. που επιθυμούν να μετεγγραφούν εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα σε Ελληνικά Α.Ε.Ι. εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης η μετεγγραφή των ανωτέρω γίνεται σε Α.Ε.Ι. των ανωτέρω Νομών.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. είναι η υποβολή αναλυτικού πιστοποιητικού σπουδών από το Ίδρυμα προέλευσης και των αντίστοιχων λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 73-80 του ν. 4692/2020 περί μετεγγραφών από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού. Για των έλεγχο νομιμότητας των ανωτέρω δικαιολογητικών ισχύουν κατ’ αναλογία οι ανωτέρω διατάξεις.

3. Η κατάταξη των μετεγγραφομένων σε έτος σπουδών γίνεται ύστερα από ειδικές καταταρκτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα τα οποία καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος υποδοχής και διενεργούνται κατά τα προβλεπόμενα για τη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. στα Ελληνικά Α.Ε.Ι.. Εάν οι μετεγγραφόμενοι επιτύχουν και στα τρία μαθήματα, κατατάσσονται στο ίδιο έτος σπουδών με αυτό στο οποίο φοιτούν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η κατάταξή τους σε έτος σπουδών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Α.Ε.Ι. υποδοχής, σύμφωνα με τη συνολική επίδοσή τους στις ανωτέρω εξετάσεις.

4. Οι κατά τα ανωτέρω μετεγγραφόμενοι έχουν τη δυνατότητα κατοχύρωσης των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος υποδοχής κατά περίπτωση, τα οποία διαπιστώνουν την αντιστοιχία τόσο των μαθημάτων αυτών όσο και του περιεχομένου τους με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης καθορίζονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του οικείου Α.Ε.Ι.

Ερωτάται η κ. Υπουργός

Έχετε την πρόθεση να προβείτε στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να δοθεί άμεσα η αντικειμενικά επιβεβλημένη δυνατότητα μετεγγραφής των φοιτητών σε Πανεπιστήμια της εμπόλεμης Ουκρανίας προς αντίστοιχα ελληνικά ΑΕΙ ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιάνης Βαρουφάκης

Μαρία Απατζίδη

Κρίτων Αρσένης

Κλέων Γρηγοριάδης

Γιώργος Λογιάδης

Φωτεινή Μπακαδήμα

Σοφία Σακοράφα

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο