Ερώτηση της Κ.Ο. του ΜέΡΑ25 για το αίτημα επιστροφής επιδόματος 176 ευρώ από τους εργαζομένους του ΕΛΓΟ

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
24 Μάι, 2022

Ερώτηση

Προς τους κ. Υπουργούς:
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Απαράδεκτο το αίτημα επιστροφής επιδόματος 176 ευρώ από τους εργαζομένους του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Σε διαρκή αναστάτωση βρίσκονται, επί σειρά ετών, εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» οι οποίοι, βάσει των υπ’ αρ. 893/2014 και 894/2014 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, έλαβαν το επίδομα των 176 ευρώ (ειδική παροχή του άρθρου 14 του ν. 3016/2002).
Σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής των παραπάνω δικαστικών αποφάσεων καταβλήθηκε με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (55η/05.05.2015 συνεδρίαση, Θέμα εκτ. ημ. Διατ. 01) το ήμισυ των εκδικασθέντων ποσών, σε 415 εργαζόμενους (συνολικά περίπου 1,5 εκ ευρώ). Σημειωτέον δε, ότι σημαντικό μέρος των ποσών αυτών παρακρατήθηκε ως φόρος, γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη θέση των εργαζόμενων. Εν συνεχεία, παρά την προσωρινή καταβολή του επιδόματος, ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» άσκησε έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Σύμφωνα με τις εφετειακές αποφάσεις (υπ’ αρ. 8902/2018 και 8904/2018) κρίθηκε ότι ο Οργανισμός δεν υποχρεούνταν στην καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος στους εργαζόμενους. Για τίποτε περισσότερο πέραν αυτού δεν απεφάνθη η δικαιοσύνη με τις εν λόγω αποφάσεις.

Εξαιτίας των αρνητικών αυτών αποφάσεων, άνοιξε ο δρόμος για το δικαίωμα του Οργανισμού να αναζητήσει την επιστροφή των ποσών που το 2014 κατέβαλε σε εργαζόμενους προσωρινά, σε εκτέλεση των πρωτόδικων αποφάσεων. Βέβαια, οι Διοικήσεις που έκτοτε πέρασαν από τον Οργανισμό, εξέφραζαν τη συμπάθειά και την κατανόησή τους για την εξέλιξη αυτή, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι δεν επιθυμούσαν να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, γιατί αφενός τα ποσά που κατέβαλαν προέρχονταν από ίδια έσοδα, αφετέρου δε, αναγνώριζαν ότι η οικονομική συγκυρία ήταν εξαιρετικά αρνητική για τους οφειλέτες.

Ταυτόχρονα όμως, επεσήμαιναν ότι δεν διέθεταν την εξουσιοδότηση προκειμένου να παραιτηθούν από το δικαίωμά τους να ζητήσουν την επιστροφή των εν λόγω ποσών, αν και δεν είχε επιβαρυνθεί γι’ αυτά ο κρατικός προϋπολογισμός, ούτε κατά ένα ευρώ. Για την ακρίβεια, τα χρήματα καταβλήθηκαν οικειοθελώς από ίδιους πόρους του Οργανισμού.

Στην κατεύθυνση της θετικής αυτής για τους εργαζόμενους πρόθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού το 2019 και 2020, προχώρησε με αποφάσεις του και σε συνεννόηση με το Σύλλογο των εργαζομένων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», σε εισήγηση προς τον αρμόδιο Υπουργό για κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, ώστε η Διοίκηση του Οργανισμού να αποκτήσει το απαραίτητο νομικό έρεισμα για την υλοποίηση της βούλησής της για άφεση των συγκεκριμένων ποσών.

Τον Ιούλιο 2020 και αντίθετα προς τις παραπάνω προφορικές και γραπτές εισηγήσεις της Διοίκησης του Οργανισμού και παρά τις αγωνιστικές, απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις του Συλλόγου, ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μ. Βορίδης προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση (ν.4711/2020 – Α΄145/29.07.2020, ΚΕΦ. Β΄, άρθρο 6, παρ. 5), βάσει της οποίας όχι μόνο δεν κάλυψε την εκπεφρασμένη και μάλιστα με ισχυρή οικονομοτεχνική τεκμηρίωση βούληση της Διοίκησης του Οργανισμού να αφήσει τα εν λόγω ποσά, αλλά αντιθέτως με την ειδική διάταξη επιδίωξε να δημιουργήσει νομική υποχρέωση στους εργαζόμενους να τα καταβάλλουν, αφαιρώντας από τα δύο μέρη, τη δυνατότητα οποιουδήποτε είδους διαπραγμάτευσης.

Περιέπλεξε μάλιστα ακόμα περισσότερο τα πράγματα η συγκεκριμένη διάταξη, η απόπειρα εφαρμογής της οποίας, δίχως άλλο, θα δυναμιτίσει χωρίς υπερβολή, το ήδη φορτισμένο με αυτή την υπόθεση εργασιακό κλίμα στον Οργανισμό, καθώς υπόχρεοι καθίστανται όσοι είναι εργαζόμενοι στον Οργανισμό και για όσο καιρό είναι εργαζόμενοι σε αυτόν. Με τη διάταξη αυτή στην ουσία η Βουλή θεσμοθέτησε αντικίνητρο για την παραμονή των εργαζόμενων στον Οργανισμό.

Όσο πλησιάζει ο Ιούλιος 2022, το κλίμα γίνεται όλο και βαρύτερο, αφού εκτός από την προβληματική εκ του σκοπού και της «αρχιτεκτονικής» της ρύθμιση, η οικονομική κατάσταση των εργαζόμενων – οι οποίοι θα υποχρεωθούν εφεξής σε σοβαρή μακροχρόνια (δεκαετή) μείωση των αποδοχών τους – αναμένεται να γίνεται αντικειμενικά ολοένα πιο δύσκολη, λόγω της δραματικής και ανυποχώρητης αύξησης του κόστους ζωής.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εργαζόμενοι έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης την οποία πρόκειται να αντιμετωπίσουν οσονούπω, δεν παρέμειναν παθητικοί. Έχουν αποφασίσει ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θα μετέλθουν όλα τα θεμιτά πρόσφορα μέσα, ώστε να περισώσουν την ήδη κλονισμένη βιοτική και έτι περαιτέρω απειλούμενη αξιοπρέπειά τους. Βρίσκονται ήδη σε κινητοποίηση, καταρχάς με τη συλλογή υπογραφών σε ανοιχτή επιστολή στήριξης. Σε αυτή δηλώνεται η δυσμενής θέση στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας της εξέλιξης αυτής, καθώς και το αίτημα για απαλλαγή από το επαχθές χρέος, με το οποίο η διάταξη τους επιφόρτισε.

Επειδή, για τους λόγους που επιγραμματικά προαναφέρθηκαν, προκύπτει αδήριτη ανάγκη να επαναξιολογηθούν οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, και να ληφθούν υπόψη οι σημερινές συνθήκες, ώστε να αντικατασταθεί η επίμαχη διάταξη από τις διατάξεις που έχουν ήδη προταθεί από τη Διοίκηση, αναφέροντας π.χ. σε τροπολογία ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν προσωρινά με βάση τις 8902/2018 και 8904/2018 αποφάσεις του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, δεν αναζητούνται,

Επειδή, πέρα από τις απολύτως δικαιολογημένες και βέβαιες σφοδρές αντιδράσεις που ούτως ή άλλως θα προκαλέσει η επικείμενη εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, η οποία μάλιστα επενεργεί ως κίνητρο φυγής από τον Οργανισμό, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που σήμερα ισχύουν αντικειμενικά, έχουν αλλάξει δραματικά και απρόοπτα προς το χειρότερο σε σχέση με το καλοκαίρι του 2020, ώστε όποιο και αν ήταν το σκεπτικό βάσει του οποίου ο νομοθέτης προέκρινε τότε ως αναγκαία τη συγκεκριμένη ρύθμιση, είναι παραπάνω από βέβαιο ότι αυτό χρήζει αναθεώρησης εκ βάθρου,

Επειδή, η είσπραξη αυτών των χρημάτων καθίσταται υπέρμετρα επαχθής για τους εργαζόμενους, οι οποίοι κυριολεκτικά θα στενάξουν υπό το βάρος της και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό,

Επειδή, η επίμαχη διάταξη εναντιώνεται στην εκπεφρασμένη βούληση των Διοικήσεων του Οργανισμού,

Επειδή, οι εφετειακές αγωγές και αποφάσεις καμία αναφορά δεν περιέχουν – όπως διαδίδεται – σε υποχρέωση επιστροφής των προσωρινά καταβληθέντων,

Επειδή, τα εν λόγω καταβληθέντα ποσά δεν προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε σε δημόσιο ταμείο θα καταλήξουν,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί αν:

1. Εξετάζουν την δυνατότητα κατάργησης της διάταξης (ν.4711/2020 – Α΄145/29.07.2020, ΚΕΦ. Β΄, άρθρο 6, παρ. 5) για την επιστροφή των χρηματικών ποσών και την αντικατάστασή της από διάταξη που να προβλέπει ότι τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν πρωτοδίκως δεν αναζητούνται, όπως έχει ήδη προταθεί από το Δ.Σ του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»;

2. Είναι διατεθειμένοι να δεχθούν τον Σύλλογο των εργαζομένων προκειμένου να τους εκθέσει όλες τις πτυχές του θέματος και να τους διατυπώσει δια ζώσης, το αίτημα των εργαζόμενων για απαλλαγή από την ειδεχθή και άδικη αυτή υποχρέωση;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιάνης Βαρουφάκης
Μαρία Απατζίδη
Κρίτων Αρσένης
Κλέων Γρηγοριάδης
Γιώργος Λογιάδης
Φωτεινή Μπακαδήμα
Σοφία Σακοράφα

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο