«Επενδύω στην Ελλάδα, αποεπενδύω στην Εργασία»

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
14 Ιαν, 2020

Η παραπάνω φράση αποτέλεσε το σχόλιο των συνδικάτων, κατά την διαβούλευση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου στην Βουλή το φθινόπωρο του 2019.  Μελετώντας κανείς τις αλλαγές που προβλέπονταν στο νομοσχέδιο αυτό για το εργατικό δίκαιο, δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύστοχο. Σύμφωνα, λοιπόν, με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Ν.1876/1990 τροποποιούνταν και περιελάμβανε μία νέα παράμετρο για την επέκταση μίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αυτή ήταν η παράδοση πορίσματος «για την αναγκαιότητα της επέκτασης και τις επιπτώσεις της στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη λειτουργία του ανταγωνισμού και την απασχόληση». Αυτή η μεταβολή ήταν ακόμη μία που ερχόταν για να πλήξει τις αρχές της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης των ΣΣΕ, εντός του αναπτυξιακού.

Αναμέναμε μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου να δούμε, ποιες θα είναι εκείνες οι περιπτώσεις όπου θα καταργείται είτε η αρχή της επεκτασιμότητας, είτε εκείνη της ευνοϊκότερης ρύθμισης, αλλά και την επίπτωση που θα έχει στους όρους των συλλογικών συμβάσεων η κατάργηση της μονομερής προσφυγή στην διαιτησία. Η πρώτη συλλογική σύμβαση που υπεγράφη ήταν εκείνη που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας στις 18/12/2019.

Η συγκεκριμένη σύμβαση ήρθε να καλύψει περίπου 400.000 εργαζομένους που απασχολούνται στον χώρος της εστίασης σε όλη την χώρα, μετά από 12 έτη όπου εργαζόμενοι και εργοδότες δεν μπορούσαν να καταλήξουν στην σύναψη συλλογικής σύμβασης και η λύση δινόταν έπειτα από διαιτητικές αποφάσεις, οι οποίες ουδέποτε είχαν κηρυχθεί υποχρεωτικές. Μέσα από μία διαπραγμάτευση 8 μηνών οι φορείς ήρθαν σε συμφωνία χωρίς να χρειαστεί η διαμεσολάβηση από τον ΟΜΕΔ.

Η συγκεκριμένη συμφωνία προέκυψε μετά από αμοιβαίους συμβιβασμούς των δύο μερών και ερχόταν να δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήματα των εργαζομένων του κλάδου. Μάλιστα, αφορά έναν κλάδο με κατεξοχήν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα αναπτυγμένο στην σημερινή ελληνική οικονομία. Επιπρόσθετα, μέσα από την σύμβαση αυτή δημιουργήθηκε ένα ρήγμα στον αντεργατικό Ν.4093/2012, όπου όριζε ότι παύουν πλέον να προσαυξάνονται τα έτη προϋπηρεσίας από το 2012 και μετά έως ότου η ανεργία βρεθεί κάτω από το 10% στον υπολογισμό του επιδόματος προϋπηρεσίας, καθώς προβλέπει την εξέλιξη των τριετιών βάζοντας, όμως, ως ταβάνι αυτό των τριών τριετιών.

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε την σπουδαιότητα του ότι στην σύμβαση αυτή ορίζεται και το καθεστώς απασχόλησης των απασχολούμενων με την ειδικότητα διανομέων, όπου αποτελεί έναν κατεξοχήν κλάδο με δυσχερείς συνθήκες εργασίας, ενσωματώνοντας όλες τις αλλαγές που αφορούσε ως προς την απασχόληση αυτών ο Ν.4611/2019. Επιπλέον, με βάση το άρθρο 5 της ανωτέρω προβλέπεται η επαναπρόσληψη των εποχικώς απασχολούμενων εργαζομένων, μετά από γραπτή ειδοποίηση του ιδίου προς τον εργοδότη, κάτι που είναι σπουδαίας σημασίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Όταν οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε αίτημα προς το υπουργείο για την επέκταση της κλαδικής τους σύμβασης, δηλαδή, για να ισχύει και για τους απασχολούμενους εκείνους που εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι μέλη των εργοδοτικών τους οργανώσεων, έλαβαν ως απάντηση ότι θα έπρεπε να καταθέσουν μελέτη όπου θα τεκμηριώνονται οι επιπτώσεις της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση και τότε θα γινόταν εκ νέου διαβούλευση του ανωτάτου συμβουλίου εργασίας.

Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν έκθεση ως προς το ότι η επέκταση των εργασιακών τους κεκτημένων δεν θα βλάψει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων του κλάδου, όπου, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση ο αρμόδιος Υπουργός έχει την δυνατότητα να μην την κηρύξει ως υποχρεωτική! Η παραπάνω περίπτωση είναι ενδεικτική του τι θα ακολουθήσει μέσα από τους περιορισμούς που τέθηκαν στις ΣΣΕ, ενώ παραμένει και το ερώτημα του: τί θα συμβεί στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο φορέας των εργαζομένων δεν θα έχει καν τους πόρους για την εκπόνηση μιας τέτοιας μελέτης;

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο