Ανακοίνωση Τομέα Εξωτερικών και Άμυνας για το Σχέδιο Νόμου του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
21 Φεβ, 2021

Ο Τομέας Εξωτερικών και Άμυνας του ΜέΡΑ25 μελέτησε με ιδιαίτερη προσοχή τις παρατηρήσεις που εξέθεσε στους βουλευτές του κόμματος η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων επί του σχεδίου νόμου που προτείνει η κυβέρνηση για την Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως ορθά επισημαίνεται, το σχέδιο αυτό, αντί να επικαιροποιεί τους τομείς εκείνους του ισχύοντος Οργανισμού, ώστε να διασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό και να περιορίσει τις υπάρχουσες δυσλειτουργίες της υπηρεσίας, διακρίνεται μάλλον για τον ιδιότυπο γραφειοκρατικό γιγαντισμό τον οποίο προωθεί και για τις πολλαπλές ελλείψεις που εμφανίζει (ιδιαίτερα στους τομείς εκσυγχρονισμού και απλοποίησης των διαδικασιών), οι οποίες επιτείνονται και από τη χρόνια υποχρηματοδότηση του συγκεκριμένου υπουργείου.

Το ΜέΡΑ25 θεωρεί ότι ο προτεινόμενος νέος Οργανισμός πρέπει να συμπυκνούται σε ένα βασικό, σύντομο, περιεκτικό και πρακτικό κείμενο, το οποίο να εξυπηρετεί τις ανάγκες άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και να ρυθμίζει τα της υπαλληλικής σχέσης και εξέλιξης των εργαζομένων σε αυτό με τρόπο που να διαμορφώνει αρμονικά και προς όφελος της αποστολής του τη δομή, τις σχέσεις και τις αρμοδιότητες των διαφόρων κλάδων του και να είναι απόλυτα σαφής, συγκεκριμένος, και εναρμονισμένος με τον θεσμικό τους ρόλο, αλλά και τις σύγχρονες και συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της αποστολής τους. Διαπιστώνει ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν εξυπηρετεί ούτε τις ανάγκες της υπηρεσίας ούτε τα δικαιώματα των υπαλλήλων της, είναι φλύαρο, μακροσκελές και δαιδαλώδες, κακά διατυπωμένο, με πολλές ελλείψεις ή και επικαλύψεις, ενώ περιλαμβάνει και σοβαρά ανισοβαρείς διατάξεις λόγω των πολλών λεπτομερειών στις οποίες άσκοπα υπεισέρχεται, καθιστώντας την υπηρεσία απελπιστικά γραφειοκρατική. Συνεπώς, όπως είναι διατυπωμένο το περιεχόμενό του, αντί να διευκολύνει το έργο των υπαλλήλων του υπουργείου το δυσκολεύει, χωρίς επί πλέον να θεραπεύει τα κακώς κείμενα της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται απολύτως αναχρονιστικό και αναποτελεσματικό.

Το ΜέΡΑ25 πρεσβεύει αντίθετα την ανάγκη ψήφισης ενός νόμου που να είναι μεν λιτός, σαφής και διαφανής στο γενικό του πλαίσιο, αλλά να διέπεται από ευελιξία, ελαστικότητα και λειτουργικότητα, στις επί μέρους ρυθμίσεις του, ώστε να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων, αλλά συνάμα και να διασφαλίζει τα ατομικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και υπηρεσιακά δικαιώματα των υπαλλήλων όλων των κλάδων του υπουργείου, μακριά από εσωστρεφείς πρακτικές και ρυθμίσεις που προάγουν την ανισότητα, διευκολύνουν την αυθαιρεσία και την ευνοιοκρατία και αντίκεινται στην αξιοκρατική επιλογή και αξιολόγησή τους (ενώ συχνά εγγίζουν και τα όρια της αντισυνταγματικότητας).

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο