Άμεση αποχώρηση από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας (Energy Charter Treaty – ECT)

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
21 Απρ, 2023

Το ΜέΡΑ25, η μόνη φωνή για ένα πράσινο κίνημα στο ελληνικό κοινοβούλιο, θεωρεί επιτακτικό η Ελλάδα να ακολουθήσει το παράδειγμα της Γαλλίας, Γερμανίας, Ολλανδίας, Πολωνίας και Ισπανίας και να ανακοινώσει άμεσα ημερομηνία αποχώρησης από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας (ECT) του 1994. Η Ιταλία έχει ήδη από το 2016 αποχωρήσει από την εν λόγω συνθήκη. Η Ελλάδα επιβάλλεται να προβεί άμεσα σε αποχώρηση και αυτή, μονομερώς, δηλαδή χωρίς να περιμένει τις αποφάσεις της Ε.Ε.

Η Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας (ECT), όπως και άλλες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες για το εμπόριο περιλαμβάνουν πάντα μία ρήτρα που ονομάζεται «Ρήτρα Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Επενδυτή-Κράτους» (ISDS) και η οποία επιτρέπει σε ξένους εταιρικούς επενδυτές να μηνύουν κυρίαρχες κυβερνήσεις για κάθε νέα νομοθεσία που η εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να βλάψει τα τρέχοντα ή ακόμη και τα μελλοντικά της κέρδη. Οι υποθέσεις εκδικάζονται ενώπιον ιδιωτικών διαιτητικών δικαστηρίων τα οποία αποτελούνται από τρεις ιδιώτες δικηγόρους-διαιτητές. Παράδειγμα παρόμοιας προσφυγής από μέρους των εταιρειών είναι μια πιθανή κατάργηση των επιδοτήσεων. Οι εταιρείες αποδέκτες αναμένεται να προχωρήσουν σε μηνύσεις σε βάρος των κυρίαρχων κυβερνήσεων, που αποφάσισαν την κατάργησή τους.

Συχνά φτάνει απλώς να απειλούν με μηνύσεις μία κυβέρνηση με βάση τη «Ρήτρα Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Επενδυτή-Κράτους» (ISDS), ώστε οι κυβερνήσεις να διστάζουν και να σκέφτονται διπλά πριν την ψήφιση ενός νόμου για την προστασία των ανθρώπων ή του περιβάλλοντος. Ακόμα και αν μία παρόμοια υπόθεση κερδηθεί στο διαιτητικό δικαστήριο, το κόστος των διαιτησιών αυτών είναι δυσθεώρητο. Στην πράξη, αποτελεί συνήθη τακτική για τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων να μηνύουν μια κυβέρνηση προκειμένου να εκφοβίσουν άλλες κυβερνήσεις, που έχουν στόχο να εφαρμόσουν οποιεσδήποτε φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές. Οι προτάσεις της Ε.Ε. για την αναθεώρηση της συνθήκης, που μόνο φιλοπεριβαλλοντικές δεν είναι, συνεχίζουν να επιτρέπουν τα ISDS ακόμη και 10 χρόνια μετά την ψήφιση της αναθεώρησης!

Το ΜέΡΑ25, το μόνο πραγματικά πράσινο κόμμα του ελληνικού κοινοβουλίου, πάντα δίπλα στο οικολογικό κίνημα, προκρίνει μόνο πολιτικές που ελαχιστοποιούν τις οικολογικές συνέπειες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που σέβονται τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα του πλανήτη.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο