Αίτηση κατάθεσης εγγράφων από το ΜέΡΑ25 για το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
11 Φεβ, 2022

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Συνολικό Κόστος Εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και αφορούν τον Σεπτέμβριο 2021, το συνολικό Δημόσιο Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες χρηματοδοτικών προϊόντων:

 1. Έντοκα Γραμμάτια
 2. Ομόλογα εκτός PSI
 3. Ομόλογα που διακρατούνται από τις ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες (πρόγραμμα ANFA)
 4. Ομόλογα
 5. Ομόλογα που διακρατούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Πρόγραμμα SMP)
 6. Δάνεια Τραπέζης Ελλάδος
 7. Δάνεια Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Τράπεζα Ανάπτυξης
 8. Μηχανισμός Ανάκαμψης και Σταθερότητας
 9. Sure
 10. Λοιπά δάνεια
 11. Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF)
 12. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM)
 13. Διμερή δάνεια από ευρωπαϊκές χώρες (GLF)
 14. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)
 15. Συμφωνίες Επαναγοράς (Repo)

Η εν λόγω σύνθεση που απεικονίζεται στο Γράφημα 1, που ακολουθεί.

Γράφημα 1

Με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2021, ο ΟΔΔΗΧ υπολογίζει ότι το Ετήσιο Μέσο Σταθμικό Επιτόκιο Εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους της Κεντρικής Διοίκησης [Ε.Μ.Σ.Ε.Ε.Δ.Χ.Κ.Δ.] (σε ταμειακή βάση) ανέρχεται σε 1,58%, όπως εμφαίνεται στο Γράφημα 2.

Γράφημα 2

Για τον εν λόγω υπολογισμό, ο ΟΔΔΗΧ δεν παρέχει καμία επιπλέον πληροφορία, ούτε μεθοδολογική επεξήγηση.

Δεδομένου ότι το ζήτημα της ορθής, αμερόληπτης και έγκαιρης εκτίμησης των ετήσιων αναγκών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους είναι ύψιστης σημασίας,

Αιτούμαστε την κατάθεση των ακόλουθων εγγράφων:

 1. Την αναλυτική μεθοδολογία στάθμισης που ακολουθεί ο ΟΔΔΗΧ για τον υπολογισμό του Ε.Μ.Σ.Ε.Ε.Δ.Χ.Κ.Δ.
 2. Τον πλήρη κατάλογο των εν ενεργεία ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με τις αντιστοιχούσες σε αυτά ημερομηνίες έκδοσης και λήξης, συνοδευόμενο με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμών – τοκομεριδίων και κεφαλαίου – για κάθε εν ενεργεία ομόλογο.
 3. Τα επιτόκια δανεισμού για κάθε ένα χρηματοδοτικό προϊόν, ξεχωριστά, καθώς επίσης και για κάθε τυχόν υποκατηγορία χρηματοδοτικού προϊόντος.

Οι αιτούντες Βουλευτές

Γιάνης Βαρουφάκης
Αγγελική Αδαμοπούλου
Μαρία Απατζίδη
Κρίτων Αρσένης
Κλέων Γρηγοριάδης
Γιώργος Λογιάδης
Φωτεινή Μπακαδήμα
Σοφία Σακοράφα

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο